علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
آرشیو وبلاگ
      علیرضا آیت اللهیalireza ayatollahi (گذشته ی هرکسی چراغ راه آینده اوست ؛ به شرط آن كه به خاطر بسپارد ، تحليل كند و عبرت بگيرد : آينده نتيجه مجموعه تجربيٌات هرچند به ظاهر ناچيز همه افراد بشر درجهان است .)
انشاء جاهلانه ، انشاء عالمانه ، انشاء فاضلانه نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٧/٢٩
 
 
انشاء جاهلانه ، انشاء عالمانه ، انشاء فاضلانه 
 
ادبیات به خودی خود علم نیست ؛ اصالتا" هنر است ، زیبائی است و بسیار بیش از هر چیز دیگر : احساسی و غریزی . اینجاست که یک بی سواد یا باصطلاح جاهل ، و در واقع شخصی نسبتا" جاهل هم می تواند همانطور که نقاشی هائی زیبا بکشد ، شعرهائی زیبا بسراید ، نوشته هائی زیبا داشته باشد و ...
وامٌا اگر آنکه ذاتا" هنرمند ، دارای غریزه و قریحه و خلٌاقیت هنری است فردای دانشمند یا لاقل مطلع باشد نوشته یا شعر وی در اکثر قریب به اتفاق موارد عالمانه یا دانشمندانه خواهد بود ؛ و اگر به علومی مختلف احاطه داشته باشد ارزشمند و ارزشمند تر از سایر نوشته ها و شعر ها .
میان بزرگان عالم علم و ادب ایران قرون قدیم ، به ویژه قرن چهارم هجری . ق . نام ابونصر فارابی  می درخشد ؛ چرا که در علوم مختلف ریاضیات ، نجوم ، فلسفه ، منطق و طب دست داشته است  چنانکه وی را پس از ارسطو که لقب معلم اوٌل داشته است به « معلم ثانی » ملقب کرده اند امٌا امروز آنچنان جایگاهی ندارد به این دلیل که فقط عالمانه ، و البته به زبان عربی نوشته است . 
ظاهرا" آنچه که هم هنرمندانه و هم عالمانه نوشته شود را فاضلانه می نامند ؛ منتهی اصل بسیار مهم دیگری نیز در انشاء فاضلانه نیز رعایت می شود و آن نیز توجٌه به میزان درک ، و خواست و پسند مخاطب است . از این رو نوشته را کامل و جامع تمام محاسن می شمارند
گاه درک و خواست مخاطب چنان اهمٌیت می یابد که سایر مزایای نوشته یا شعر را تحت الشعاع خود قرار می دهد و این همان حکمتی است که حکیم ابوالقاسم فردوسی از آن ، و در واقع از حسٌ میهن دوستی ایرانیان فارسی زبان استفاده کرده است و شاهنامه را به نظم کشیده است .
  نظرات ()
انشاء فارسی ، نثر فارسی ، نگارش به مفهوم عمومی ، قرون سه و چهار هجری نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٧/٢۸
 
 
انشاء فارسی ، نثر فارسی ، نگارش به مفهوم عمومی ، قرون سه و چهار هجری
جاه طلبی ، خود نمائی و شهرت طلبی اگر فی سبیل الله و در راه خدمت به مردم باشد نه تنها نکوهیده نیست بلکه مثبت و از هر نظر قابل ستایش است ... و این امر در بسیاری از موارد با اثبات یا سعی در اثبات این که ما باهوشیم ، استعداد داریم ، تحلیل می کنیم ، خوب و بد را از یکدیگر تمیز می دهیم و به مردم ارائه می دهیم ، که بخشی از آن همین نگارش ، و از نظر آموزشی بنام « انشاء » باشد شروع می شود .
حتٌی در طبٌ و فقه و امثال آنها هم نگارش فصیح و بلیغ یک شرط و گاه ضرورت بوده است و زیبا نویسی و شیوا پردازی یک حُسن و امتیاز .
چه بخواهیم چه نخواهیم :
نثر هر زمانی متفاوت با زمانهای دیگر است
نثر هر محل و ناحیه ای تا حدودی متفاوت از سایر نواحی است
نثر هر موضوعی عملا" با نثر موضوعات دیگر تفاوت هائی می یابد و همین امروز هم وقتی رساله عملیٌه فلان آیت الله العظمی را می خوانیم نثرش با نثر کتاب تاریخ یا قلان خبر ورزشی ، که این ها همه انشاء شده اند متفاوت است .اینجا یادی می کنیم ابتدا از اینکه پس از پذیرش اسلام در ایران بسیاری از ادباء و علمای ما به زبان عربی می نوشته اند و بخشی از ادبیات عربی - اسلامی را پایه گذاری کرده اند ... و آنگاه در فارسی نویسی می توان گفت که بنای نگارش به فارسی دری را نهاده اند :
ابو منصور المعری نویسنده شاهنامه ابو منصوری
ابویعقوبسکزی نویسنده کشف المحجوب در شرح عقاید اسمعیلیه
ترجمه تفسیر طبری توسط تعدادی ازعلماء ماوراء النهر
ترجمه تاریخ طبری توسط محمدبن محمد البلعمی
حدود العالم من المشرق الی المغرب
که برخی از اینها به نثرفارسی دری بسیار زیبائی نوشته شده اند از جمله کتابی در طب بنام :
الابنیه عن حقایق الادویه
عربی نویس هایی ایرانی در قرون سوٌم و چهارم هجری قمری هم داشته ایم که از آنجمله اند :
ابو معشر بلخی . منجم
محمد بن جریر طبری . که پیش از این چند پست در باره وی داشتیم . محمدبن زکریای رازی از حکما و پزشکان مشهور ایران و جهان . محمد بن یعقوب کلینی از راویان شیعه حدیث با کتابی مشهور بنام الکافی . حکیم ابو نصر فارابی که در علومی متعدد شهرتی جهانی دارد . حمزه اصفهانی مورخ ایرانی . ابن بابویه از مراجع فقه شیعه و.... 
  نظرات ()
از کجا ادبیات و علوم انسانی را جمع می بندیم ؟ نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٧/٢٤
شاعران و نویسندگان ایرانی و فارسی زبان به ترتیب تاریخ زندگی (6) 
قرن چهارم هجری
( دوران حکومت سامانیان ، آل بویه ، آل زیار )

- ابن فقیه همدانی . جغرافیا دان . البلدان

در این برهه از نخستین سده های ادبیات فارسی ( دری ) متوجٌه می شویم که علاوه بر سایر نواقص مر مواردی مثل نخستین اثر جغراغیائی ابن فقیه همدانی را داریم و امٌا کتاب البلدان وی را مگر به صورتی بسیار ناقص و پراکنده ، نداریم و در عوض کتاب حدود العالم من المغرب الی المشرق را داریم که نام نویسنده اش را نداریم . امروز در ویکیپدیا آمده است :
« حُدودالعالم من المشرق الی المغرب، (معنی: کرانه‌های جهان از خاور تا باختر) از کتاب‌های منثور فارسی سده ۴ ق(۳۷۲ ق برابر با ۳۶۱ ش و ۹۸۲ م) است. حدودالعالم با یافته‌های امروزی، نخستین کتاب جغرافیا به زبان فارسی است. این کتاب در رابطه با شکل و موقعیت کره زمین، جغرافیای عمومی، به ویژه جغرافیای سرزمین‌های اسلامی است. نام مؤلف کتاب معلوم نیست اما برخی آن را به ابویوسف پیشاوری نسبت داده‌اند. اطلاعات این کتاب دقیق و نثر آن ساده و روان است.
و امٌا چرا جفرافیا در ادبیات یا چسبیده به آن ؟ ؛ همچنان که در باره تاریخ طبری چنین طبقه بندیی داشتیم ....

از کجا ادبیات و علوم انسانی را جمع می بندیم ؟

چرا ما همیشه ادبیات را با علوم انسانی جمع می بندیم ؟! یکی از دلایلش این است که تاریخ و جغرافی و امثال آنها نیز بر اساس توصیف از واقعیت اند . لااقل نیمی از تاریخ و در بخش تاریخنگاری تقریبا" همه ی آن را توصیف تشکیل می دهد و البته در اینجا توصیف واقعیت . لااقل نیمی از جغرافی را توصیف تشکیل می دهد و در ترجمه جئو گرافی که که زمین نگاری باشد نگاری را به همان معنی نگارش ، ادبیات ، انشاء ، توصیف و امثال اینها می بینیم . از اینجا و از هزار و صد - هزار و دویست سال پیش ، در ادبیات ایران با کتابی چون تاریخ طبری مواجه می شویم که به نحوی یک کتاب ادبیات است ؛ با باقیمانده های کتاب البلدان مواجه می شویم که آن نیز شامل توصیف و بنابر این ادبیات واقعگرا ( رئالیست ) است . هردو بر اساس توصیف اند امٌا :
- در ادبیٌات از تخیٌل استفاده می شود ، خیال ، احساسات و ... که نمی توانند همیشه راست باشند و با واقعیت ها مطابقت کنند.
حال آنکه :
- در تاریخ و جغرافی ما ملزم به شرح واقعیت ها هستیم . همین که احساس ، خواست ِخود ، مطالب غیر واقعی ، و در واقع دروغ را وارد تاریخ کنیم یا به افسانه سرائی پرداخته ایم  و یا بدتر از آن که خواننده را در بلاتکلیفی می گذارد و در همان حالت نگهمیدارد : مخلوطی از راست و دروغ ، که به فردوسی و ... حتی طبری نسبت می دهند . که اگر فردوسی به ملاحظات شعر و داستان و در واقع در حوزه ادبیات به چنین راهی افتاده است طبری می تواند در این حوزه عامد شناخته شود و ناپسند *.
مسئله ی دیگر این است که توصیف در ادبیات تقریبا" آزاد است و از نظر قالب می تواند به هر شکل باشد ؛ امٌا توصیف در علوم انسانی میبایست روشمند باشد و اصولا" علوم انسانی مبتنی بر توصیف بنا روشمندی و فرایتد تولیدهر مطلب از خود شناخته می شوند .
* داستانی عامیانه وجود دارد که ازپدری که دارای سه پسر بود در باره روابطش با آنها پرسیدند . پاسخ داد :
- پسر بزرگم راستگو است و هرچه می گوید راست است ؛ باور می کنم ، تکلیفم با او مشخص است و مسئله ای ندارم .
- پسر وسطیم دروغگو است . هرچه که بگوید می دانم که دروغ گفته است ؛ و تکلیفم با او نیز روشن است .
امٌا :
- پسر کوچکم « راست و دروغگو » است . نمیدانم کدام حرفش را باور کنم و کدام را باور نکنم . خدا ذلیلش کند ! . 
  نظرات ()
ارزش ادبیات در جامعه نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٧/٢۳

 

ارزش ادبیات در جامعه
محمد بن جریر طبری ، نویسنده ی کتاب تاریخ طبری در حدود هزار و صد سال پیش از این ، نه تنها مقامی حتی بالاتر از فردوسی ، سعدی ، مولوی  وحافظ  و... در ادبیات ما ایرانیان دارد ، بلکه در تمام شئون زندگی امروز ما نیزحرف اوٌل را می زند .
چه از زمانی که جمهوری اسلامی ایران بر این سرزمین حاکم شده است ، و چه پیش از آن ، مذهب تشیع بر سبک زندگی ما سلطه داشته است؛ و مهم ، و حتی بسیار بسیار مهم اینجاست که خود را شیعه امیر مؤمنان ، امام اوٌل ، حضرت علی بن ابطالب (ع) می دانیم ؛ وامٌا مرید فرزند مبارزش امام حسین (ع) . کمتر کسی است که اگر به وی بگویند « علوی » از آن صد در صد استقبال کند ، حال آنکه اگر به وی حسینی لقب بدهند به آن مباهات می ورزد .
افسانه ی کربلا که به نحوی سبب وحدت ملٌی غالب ایرانیان عهد آل بویه و پس از آن در عهد صفویان تا به امروز شده است چه قبل ز انقلاب اسلامی و چه بعد از انقلاب اسلامی زندگی ما را تشکیل داده است ، بنام شیعه ی علی (ع) ، و در واقع و در مجالسی که بنام حسین (ع)  ، و با حماسه ی افسانه ای سید الشهداء امام حسین (ع) فرهنگسازی کرده است : نوشته ایم ، سروده ایم ، نمایش به صورت تعزیه برپا داشته ایم ،نقاشی قهوه خانه ای کشیده ایم ، نخل و حسینیه برپا داشته ایم ...
 
 
ازدواج به صورت صیغه و در صورت لزوم استفاده ازمحلل داشته ایم ...
بیمه معاملاتمان تا قسم به ابوالفضل ( ع) بوده است ... و سیار مبانی اقتصادیمان نیز بیش و کم .
... و این ، همه ، ریشه ای ندارد مگر تقریبا فقط ، یا بطور عمده ، در تاریخ طبری و شرح وی از واقعه کربلا .
این « تاریخ » قبل از هر چیز یک « نوشته » است از یک نویسنده ؛ به خصوص که امروز می دانیم راوی خالص حقایق آن روزگار و به ویژه چند و چندین دهه قبل از آن هم نمی توانسته است باشد و چه بسا بیش از آن که « تاریخ » باشد ادبیات است ؛ و بیش از آنکه شرح یک واقعه بشد داستانسرائی و افسانه سرائی :
- سازنده ی فرهنگ و ادب ایرانی
- سازنده جامعه و غالب اجتماعات ایرانی
- سازنده ی مستقیم و غیرمستقیم بخشی قابل توجه از اقتصاد ایرانی ... 
 
  نظرات ()
حتی در اینترنت به فارسی هم وجود دارد نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٧/٢٠
 
حتی در اینترنت به فارسی هم وجود دارد :

« قدیمی ترین نقل ها دربارة واقعه کربلا، در تاریخ طبری از طریق هشام کلبی نقل شده است . طبری آن ها را در ... »
« ...جزئیات کشته شدن عباس در طبری و بلاذری نیامده‌است .... »
« برخی از جزئیات حادثه کربلا با عقل سازگار نیست! چگونه توجیه می شود ...
« شبهات فیس بوک : جنگ کربلا بر سر عشق به یک دختر ؟ 
« تحریفها و انحرافها در تاریخ نگاری عاشورا - پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت
« نسیم ظهور . . . - تاریخ طبری و تحریفاتی در واقعه کربلا
واقعه ی کربلا بر سیاست ، اقتصاد ، جامعه و به ویژه فرهنگ امروز ما سایه افکنده است... و این سایه ریشه ای حدودا" هزار ساله دارد ؛ از جمله شاید بیش از هزار کتاب مقتل و روضه نوشته شده باشد بامطالبی بسیار متفاوت و متضاد ...و ...
جدیدا" از رسانه ی ملٌی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است که :
امام حسین هم فحش می داد ...
این است فرهنگ ما ؟ ادبیات ما ؟ ....
و ....
چه کسی مسؤول است ؟ .
آیا کسی هست که به من کمک کند ؟
  نظرات ()
دروغنویسی ، سیاسی است ؛ و خیانت به بشریٌت ... نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٧/٢٠
دروغنویسی ، سیاسی است ؛ و خیانت به بشریٌت ...
در توصیف تاریخی ، واقعه نگاری ، تاریخ نویسی ، نقل روایات تاریخی و نظایر آنها معمولا" بادوجنبه اساسی ، امٌا متضاد با یکدیگر مواجه می شویم :
- عمل بر حسب عقل ( که در راه حق ٌ ، چه باید و چه نباید ) ، کاربرد علم و منطق ؛ حتی اگر آنچه حاصل می شود به نفع شخص ما ، و گروهی که بهآن تعلق داریم ، نباشد ؛ و فراتر از آن : بر علیه ما باشد . نه تنها عقل ، بلکه وجدان و شرات انسانی چنین حکمی می دهند و نهایتا" مسیر الی الله .
- عمل بر حسب هوای نفس ؛ و دخالت دادن تمایلات شخصی و گروهی در جهت کسب قدرتی که نهایتا" سیاسی است و منافع مادی و ...از اینجاست که دستاویز ساختن روایاتِ دروغ که خود به دروغ بودنشان اطمینان داریم یا لااقل هیچ اعتباری به راست بودنشان نیست  : دروغپردازی ، یا مبادرت به دروغسازی و نشر اکاذیب ، تحریف واقعیات و... نمی نویسیم که بی وجدانی و بی ....
مورخ و نویسنده معمار فرهنگ امروز و آینده ، و به ویژه قرن ها و هزاره ها بعد از خود هستند ؛ و :
خشت اوٌل گر نهد معمار کج 
تا ثریٌا می رود دیوار کج !
بر اساس همین دروغنویسی ها است که حقیقت ، یا بخشی از حقیقت ، وارونه جلوه داده می شود ؛ و نتیجه ی آن رفتاری وارونه ، بر خلاف حقٌ و حقیقت ؛ و ، بیگمان ، درمسیر انحرافات شخصی وگروهی واجتماعی است .
دروغنویسی وقایع ، حتی در خاطرات شخصی :
- خیانت به فرهنگ بشر و بشریت است...
... و چون سبب انحراف اذهان عمومی و عملیاتی خلاف منافع بشریت می شود :
- جنایت بشری است
- خیانت به حقٌ است
- کفر مطلق است ...
....ازجمله اگر در مورد حماسه ی کربلا و شهادت بزرگان اسلام بوده باشد .
  نظرات ()
جشن مهرگان مبارک باد نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٧/۱٦

  نظرات ()
دروغنویسی « ادبی » هست ؛ امٌا علمی نیست . نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٧/۱٥
 
 
دروغنویسی « ادبی » هست ؛ امٌا علمی نیست .
هنر و ادبیات معمولا" علم و منطق نیستند ؛ بلکه ناشی از احساسات و تمایلات نفسانییا باصطلاح هوای نفس هستند که گاه به تعصب و جنگ و خونریزی می کشد ! . همین که ما در توصیف و تاریخ خود را مقیٌد به نظر این گروه یا آن گروه بکنیم از باصطلاح تاریخ علمی خارج شده وارد ادبیات تاریخی شده ایم .
هرگز نمی توان گفت که چون :
- ناشی از محیط اطراف و وراثت خود بوده ایم
- تحت تاثیر این یا آموزش جانبدارانه قرار داشته ایم 
- منافع مادی ایجاب می کرده است
- یا حتی حیثیت و آبروی اجتماعی ما اقتضاء داشته است
در پذیرش امری بنا بر احساس ، منطقی عمل کرده ایم 
نگارش براساس دستور زبان ، و حتی الامکان زیبا نویسی ، شیوا نویسی و رسانویسی جای خود دارد و اگر ضروری نباشد لااقل لازم است . امٌا نگارش بر اساس تمایل و احساس ، اعتبار علمی و منطقی نوشته و به خصوص توصیف یک واقعه را از بیم میبرد . مرز میان ادبیات و تاریخ شاید در اینجا باشد . در نگارش یک واقعه همانطور که از نام آن برمی آید تنها باید به وقایع ملموس پرداخت و لاغیر . حاصل قصٌه نویسی و افسانه پردازی ، یا حتی مختلطی از افساه و واقعیت را نمی توان « تاریخ » یا حتی « خاطره شخصی » خواند . 
تاریخ طبری در شرح واقعه ی کربلا تا چه حد ٌ معتبر ( واقعی - علمی ) است ؟
طبری چقدر دچار احساسات شخصی و احتمالا" قومی و فرقه ای شده است ؟
تا کجا به روایات دروغپردازان نا آگاهانه اعتماد کرده است ؟
تا کجا آگاهانه ، عالمانه و عامدانه ؟ !
نشر اکاذیبش در کجاست ؟
و کجا خود احتمالا" دروغنویسی کرده است ؟
  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر انشاء جاهلانه ، انشاء عالمانه ، انشاء فاضلانه انشاء فارسی ، نثر فارسی ، نگارش به مفهوم عمومی ، قرون سه و چهار هجری از کجا ادبیات و علوم انسانی را جمع می بندیم ؟ ارزش ادبیات در جامعه حتی در اینترنت به فارسی هم وجود دارد دروغنویسی ، سیاسی است ؛ و خیانت به بشریٌت ... جشن مهرگان مبارک باد دروغنویسی « ادبی » هست ؛ امٌا علمی نیست . اعتبار نوشته ، تاریخ ، خاطرات و... به اعتبار نویسنده است امام حسین (ع) در تخریب ایران ؟! شرافتِ قلم ، شرافت نویسنده است
کلمات کلیدی وبلاگ 1340 (۱) آثار نابودگر ادبی (۱) آداب و رسوم مردمی و ادبیات (۱) آزادی (۱) آگهی نویسی (۱) آموزش اجتماعی (۱) آموزش انشا’ و نویسندگی (۱) آموزش انشاء (٤) آموزش پیشرو (۱) آموزش زیان آور (۱) آموزش غلط( زیان آور ) (۱) آموزش غلط ( زیان آور ) (۱) آموزش مذهبی (۱) آموزش مطبوع (۱) آموزش مناسب (۱) آموزش نا مطبوع (۱) آموزش هنر (۱) آموزش و پرورش (۱) آیت اللهی شاعر (۱) ابو سلیک گرگانی (۱) ابوالعباس مروزی (۱) ابوالقاسم حالت (۱) ابوالمؤید بلخی و عباس مروزی (۱) ابوشکور بلخی (۱) ابونصر فارابی (۱) اثر بخشی شعر (۱) اجتماعگرائی (۱) احسان شریعتی (۱) احمد شاملو (۱) احمد کسروی (۱) اختناق ادبی (۱) اخلاق (۱) اخلاق ادبی ما (۱) اخلاق در نگارش (۱) اخلاق و ادبیات (۱) اخلاقشاعر (۱) ادب (۱) ادبیًات (۱) ادبیٌات (٢) ادبیات آذربایجان (۱) ادبیًات ابزاری (۱) ادبیًات اقتصادی (۱) ادبیات بی اعتبار (۱) ادبیات تعارض (۱) ادبیات سازنده (۱) ادبیات سیاه (۱) ادبیات شفاهی تهران (۱) ادبیات فارسی 1344 (۱) ادبیٌات فرمایشی (۱) ادبیات قرن 4 هجری (۱) ادبیات محاوره ای (۱) ادبیات مذهبی (۱) ادبیٌات معاصر (۱) ادبیات نشاط اجتماعی (۱) ادبیات نظامی (۱) ادبیًات کاسبکارانه (۱) ادبیاتگونه مخرب (۱) ادوات استفهامی (۱) ارزش اثر ادبی (۱) ارزش ادبیات در جامعه (۱) ارزش ادیب (۱) ارزشیابی نوشته (۱) استاد ادبیات (۱) استاد پروین گنابادی (۱) استاد دانشگاه (۱) استاد محمد پروین گنابادی (٥) استاد محمٌد پروین گنابادی (٤) استاد محمد رضا شفیعی کدکنی (۱) استعداد ادبی (۱) استقلال (۱) استقلال ادبی (۱) اسلامِ ضد اسلامی (۱) اشاء فارسی (۱) اصطلاح (۱) اصلاح (۱) اصلاح مدیحه سرائی (۱) اطلاعات شفاهی (۱) اعتبار راوی (۱) اعتبار نوشته (۱) اعتبار نویسنده (۱) اعتماد به نفس شاعر (۱) اغراق (۱) افسانه پردازی (۱) افسانه گرائی (۱) امام حسین (ع) (۳) املا (۱) املا’(دیکته ) فارسی (۱) املا’ ( دیکته ) فارسی (۱) انتخاب سبک (۱) انتخاب نوع شعر (۱) انتشار اشعار (۱) انتقال فرهنگ (۱) انتقال فرهنگ فرهنگ (۱) انجوی شیرازی (۱) انحصار قدرت (۱) انسانم آرزوست (۱) انشا’ (۳) انشا’ غریزی (۱) انشاء ( نگارش ) (۳) انشاء جاهلانه (۱) انشاء خوب (۱) انشاء عالمانه (۱) انشاء فارسی (٢) انشاء فاضلانه (۱) انقلاب ؟! (۱) انگیزه تحصیلات ادبی (۱) اوٌلین شعر (۱) ایرانشناسی (۱) با کار و کوشش و تولید (۱) بحر طویل (۱) بخارا پایتخت ادب (۱) بدخواهان عقب مانده (۱) برنامه ریزی ادبی (۱) به آذین (۱) به روز شدن قانون (۱) به گویش مردم (۱) بهره مندی از زندگی (۱) بوف کور (۳) بیان عمومی (۱) پرورش (۱) پروفسور محسن هشترودی (۱) پوچی (۱) تاثیر جامعه بر شاعر (۱) تاثیر شاعر با الگو پردازی (۱) تاثیر محیط (۱) تاریخ آموزشی (۱) تاریخ شعر (۱) تاریخ طبری (٢) تبریک نوروز (۱) تجربه و انشاء (۱) تحرک اجتماعی (۱) تحریف تاریخ (۱) تحقیقات صادق هدایت (۱) تحوٌل ادبیات معاصر (۱) تحول در ادبیات فارسی (٢) تحول زیباییهای سخن (۱) تداول واژه (۱) تدریس انشاء (۱) ترانه مرغ سحر (۱) تشویق و تحقیردرادبیات (۱) تصنیف (۱) تعداد ابیات سروده (۱) تعداد شعرا (۱) تعریف ادب (۱) تعریف هنر (۱) تفسیر قرآن (۱) تفکر فردی (۱) تفکر مثبت ایرانی (۱) تقلید (۱) تقلید در سبک (۱) تقلید صرف (۱) تقلید صرف (کپی) (۱) تلخیص (۱) تمرکز در نگارش (۱) تملق (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنویر افکار (۱) تو را من چشم در راهم (۱) توسعه پایدار (۱) توسعه فرهنگی (۱) توصیف (٢) توصیف زندگی مردم (۱) تولد شاعر (٢) جاذبه در ادبیات (۱) جامعه شناسی (۱) جامعه شناسی شعر (۱) جامعه گریزی (۱) جامعه و ادبیات (٢) جایگاه ادیب و هنر مکند (۱) جایگاه انشاء (۱) جایگاه شعر در جامعه (۱) جریان زدگی سیاسی (۱) جشن (۱) جعل ادبی (٢) جعل تاریخ (۱) جغرافیا (۱) جلال آل احمد (٤) جلال الدین محمد بلخی مولوی (۱) جمالزاده (۱) جوٌ جامعه (۱) چاپچی (۱) چاپلوسی (۱) چخوف (۱) چهارم اسفند (٤) چهارم اسفند هفتادسالگی علیرضا آیت اللهی (٢) چکیده نویسی (۱) حاج میرزا کاظم آیت اللهی ( ادیب یزدی ) (۱) حاجی فیروز (۱) حسین بهزاد (۱) حسین منزوی (۱) حقشناسی (۱) حمید مصدق (۱) حنظله بادغیسی (۱) حکیم ابو القاسم فردوسی (۱) خاستگاه اجتماعی نویسنده (۱) خاص ً نویسی (۱) خاطرات (۱) خاطرات ادبی (۱) خاطره نویسی (۱) خرافات (٢) خسرو شاهانی (۱) خفته چند (۱) خلاصه نویسی (٢) خود شناسی (۱) خود کشی صادق هدایت (۱) خود کم بینی (۱) خودکم بینی (۱) خوشبینانه نویسی (۱) داستان کوتاه (۱) داستان کوتاه در ایران (۱) داستانهای یگانه (۱) داستایوسکی (۱) داش آکل (۱) درست نویسی به پارسی (۱) دروغ (۱) دروغ ، سیاسی است (۱) دروغنویسی (۳) دروغنویسی سهوی (۱) دروغنویسی عمدی (۱) دزدی اینترنتی (۱) دستور زبان فارسی (۱) دفتر خاطرات (۱) دفتر شعر (٢) دوران احساسات (۱) دوران افول در ادبیات فارسی (۱) دوران بلوغ (۱) دوره و زمانه (۱) دوزخ در ادبیات (۱) دکتر حسن شهید نورائی (۱) دکتر حسین آیدین (٤) دکتر علی شریعتی (٢) دکتر غلامحسین صدیقی (۱) دکتر محمد علی شیخ الاسلامی (۱) دکتر منوچهر نطقی (۱) دیوان شعر (۱) دیوان فرخی یزدی (۱) دیوان های اشعار (۱) دیکته ی شعر (۱) ذبیح الله صفا (٢) ذکرنام خالق اثر (۱) رئالیسم (٢) راه فعالیٌت ادبی (۱) راهنمائی بخردانه (۱) رسالت شاعر (۱) رسالت شاعر و نویسنده (۱) رشد و توسعه (۱) رمضان (۱) رهی معیری (۱) روایات متفاوت (۱) رودکی سمر قندی (۱) روز پدر (۱) روز زن (۱) روز شعر و ادب (٢) روز مادر (۱) روزگار شاعر (۱) روزگار نویسنده (۱) روزنامه نگاری (٥) روزنامه کیهان (٢) روشنفکر (۱) زادروز (۱) زادروز بزرگداشت و تجلیل (٢) زادروز نویسنده (۱) زبان عمومی (۱) زبان فارسی (۱) زمانه نویسنده (۱) زمستان (۱) زندگی نویسنده (۱) زندگی هنرمند (۱) زنده بگور (۳) زیبائی های سخن (۱) ساده نویسی (٢) سارا شریعتی (۱) ساعتِ نگارش (۱) سال نو (۱) سالروز تولد علیرضا آیت اللهی (۱) سالروز وبلاگ (۱) سالزوز تولد (۱) سامانیان (۱) سبک هندی (۱) سجع (٢) سرقت ادبی (۱) سرگذشت این و آن (۱) سعید نفیسی (۱) سلطه ی ادبیات عرب (۱) سناریو نویسی (۱) سه قطره خوان (۱) سهم ادبیات (۱) سوئ استفاده از ادبیات (۱) سوسن شریعتی (۱) سیاست شعری (۱) سیاستگزاری ادبیات (۱) سیاوش کسرائی (۱) سید ابوالقاسم انجوی شیرازی (۱) سیدمحمد علی جمالزاده (۱) سینما و مذهب (۱) شاعر شهید (۱) شاعر مردمی (۱) شاعران گمنام (۱) شاعران ناشناس (۱) شاهنامه (۱) شب یلدا (۱) شخصیٌت ادیب و هنرمند (۱) شخصیت شاعر (۱) شرح جامعه (۱) شعر (٥) شعر آئینی (۱) شعر آزاد (۱) شعر امروز (۱) شعر انتقادی (هجویٌه ) (۱) شعر توده ای (۱) شعر دختران (۱) شعر در باقی آباد یزد (۱) شعر دینی (۱) شعر زمستان (۱) شعر زن (۱) شعر زورکی (۱) شعر سیاسی (۱) شعر شکوه (۱) شعر شیعه (۱) شعر ضعیف (۱) شعر علیرضا آیت اللهی (۱) شعر فالوده یزدی (۱) شعر لاادری (۱) شعر مذهبی (۱) شعر نو (٢) شعر های عاشقانه (٢) شعر و موسیقی (۱) شعر وجامعه (۱) شعر کاربردی (۱) شعربافی (۱) شعرمردانه (۱) شعرمردمی (۱) شعرنو (۱) شعرنو و شعر کهن (٢) شعرنیمایی (۱) شعرهای انقلابی (۱) شعرهای به یادماندنی اسفند 91 (۱) شعرهای عوام پسند (۱) شعرکهن (٢) شناخت فرهنگ ایران (۱) شهادت امام علی (ع) (۱) شهرت ادبی (۱) شهرت تبلیغاتی (۱) شهرت شاعر (۱) شهرت طلبی (۱) شهید بلخی (۱) شیوه ( سبک ) نگارش (۱) صادق هدایت (۱٩) صبحی مهتدی (۱) صمد بهرنگی (۱) ضرورت شناخت (۱) طبیعت دوستی (۱) طرح به موقع موضوع (۱) عادت به پرگوئی و پرنویسی (۱) عدم رضایت شاعر (۱) عزاداری (۱) عزم جمعی در آموزش (۱) عصر ادب (۱) عصر بی ادبی (۱) عصر پهلوی (۱) عقب ماندگی آموزشی (۱) علی میرزائی (۱) علیرضا آیت اللهی (٢۳) عکاسی (۱) عید (۱) عید و ادبیٌات (۱) غربزدگی (۱) غربگرائی در ادبیات (۱) غلامحسین صدیقی (۱) غلط نویسی (۱) غلو (٢) غلوً ( سیاهنمائی ) (۱) فارسی دری (۱) فاطمه زهراء (۱) فایده نگارش (۱) فردوسی (۱) فرق تاریخ و ادبیات (۱) فرم نویسی (۱) فرهنگ ایرانی (۱) فرهنگ فارسی (۱) فرهنگ و ادبیات عصر توٌهم (۱) فروغ فرخزاد (۱) فصل شاعری (۱) فضای داستان (۱) فطرت و ادبیات (۱) فلسفه شعر و هنر (۱) فولکلور آذربایجان (۱) فونکسیونالیسم ادبی (۱) فیلم سینمائی مخلل (۱) فیلمفارسی (٢) قانون حمایت از مؤلفان (۱) قهرمان و ضدٌ قهرمان (۱) گسترش موضوع (۱) لاادری (۱) لغتنامه (۱) لغتنامه دهخدا (۱) ماهنامه زیبائی و زندگی (۱) ماوراء الطبیعه (۱) مبارک باد (۱) مبارکباد تولد (۱) مجتبی مینوی (۱) محرم (۱) محسن صفایخش (٥) محمد پروین گنابادی (٢) محمد تقی بهار (۱) محمد علی اسلامی ندوشن (۱) محمدبن جریر طبری (۱) محمدعلی فردین (۱) مخاطب پذیری (۱) مخاطب گرا ( برونگرا ) (۱) مد روز (۱) مدیر سایت (۱) مراسم نوروز (۱) مردمی بودن (۱) مرده پرستی و مرده خواری (۱) مرغ سحر (۱) مرگ (۱) مرگ و زندگی (۱) مسئله اجتماعی (۱) مسائل اجتماعی (۱) مستند سازی (۱) مشارکت شعری (۱) مشاعره (۱) مطبوعات ادبی (۱) مطلب (۱) معنی زهراء (۱) مفهوم ادب (۱) مقالات مذهبی (۱) مقامومنزلت و جایگاهنویسنده و شاعر (۱) ملک الشعراء بهار (۱) منشاء قصٌه یا داستان (۱) مهدی اخوان ثالث (٢) مهره مار (۱) مهمند شیدرنگ (۱) موقع سرودن (۱) مک امیًتی انشا’ (۱) مکتب ادبی (۱) میراث شعری : شعر کهن (۱) میرزا محمد فرخی یزدی (۱) مینیاتور (۱) میهن دوستی (۱) میهندوستی (۱) نا امیدی از دیگر نخبگان ؟ (۱) نامه نویسی (۱) نثر تاریخی (٢) نثر صادق هدایت (۱) نثر فارسی (۱) نشاط اجتماعی و ادبیات (۱) نشر شعر (۱) نصرت کریمی (۱) نقد (۱) نقد نویسندگان (۱) نقش مثبت (۱) نگارش به مفهوم عمومی (۱) نماد ادب کشور (۱) نماد شعر کشور (۱) نمکنشناسی (۱) نوآوری (٢) نوآوری و شعرنو (۱) نوجوانی و جوانی (۱) نوروز (۱) نوزده فروردین (۱) نوشتار تحلیلی (۱) نوشتار جنجالی (۱) نوعی سرقت شعر (۱) نویسندگی (٤) نویسنده و شاعر زمانه ی خود (۱) نویسنده و شاعر مورد نیاز حقیقی جامعه (۱) نویسنده ی زمان و مکان و جامعه خود (۱) نیرنگستان (۱) نیما یوشیج (۳) هفتاد سالگی شاعر (۱) همکاری شعری (۱) هنجار آموزشی (۱) هنر در جامعه (۱) هنر مردمی (۱) هوای نفس (۱) هوشنگ کاووسی (۱) هویت ملٌی (۱) واپسگرائی در ادبیًات (۱) واژه (۱) واژه زیبا (۱) واژه عمومی (۱) واژه فارسی سره (۱) واژه های مهجور (۱) ورا من چشم در راهم (۱) وراثت و ادبیات (۱) ویراستار شعر (۱) ویرایش شعر (۱) ویرایش مداوم (۱) ویرایش مکرر (۱) کاربرد واژه (۱) کاریکاتور (۱) کافکا (۱) کپی رایت (۱) کتاب انشاء (۱) کتابخوانی تحمیلی ! (۱) کربلا (۱) کرونولوژی شاعران ایران (۱) کرونولوژی نویسندگان ایران (۱) کلمات مهجور (۱) کلمه (۱) کمٌیت گرائی در ادبیات (۱) کنکور (۱) کوتاه نویسی (٢) کوشش به نگارش (۱) کیفیٌت شعر (۱) یادداشت کردن شعر (۱)
دوستان من انجمن شاعران ايران دفتر شعر شاعر انجمن قلم اجتماعی دکتر آرزو صفائی ( الف - دریا ) آسمان سوخته ( ح.م ) اثیره شاعران پارسی زبان استاد نبوی ( کاریز) شعر ناب دردانه زیور حیرت رسول امیری یاس سفید ( جناب علی میرزائی ) شفیعی مطهر ( وب نامه استاد ) قطره های آبی شعر و ادب علیرضا آیت اللهی ( دفتر شعر و نقد ... ) علیرضا آیت اللهی ( طنز اجتماعی ) دریای واژه ها شبیه خودم آی ایشقی بهارهای پیاپی .. لاله عباسی های من سرنوشت شاعری گلچینی از بهترین ها خوب بو بكش پدرجان این شعرها از من نیست از شعر بافی تا شعر نویسی صدای پائیز ( خانم پناهی ) آفرینش های ادبی حوزه هنری یک جرعه غزل اشک قو نخل بی سر ( استاد دکتر دلخوش ) ولوج سرنوشت جای پای خدا آیا روحی اینجا هست ؟ آليهان ( جناب حشمت الله حياتي ) قسمتی از درون ( استاد وثيق زاده انصاري ) شعر آ گلستان شعر و ادب كريما يزدي هواي تازه بدون رنگ كهنگي ( آناهيتا مساجران ) شهيد عشق ( جناب سيٌد حسيني ) دلنوشته ها جناب معارف سرنوشت شاعری عشوه های نارس گذرانه ها انجمن شعر بانوان ايران خانه پدر يك فنجان قهوه تلخ تابش كوير دار بلوط جناب جليل شعاع حضور خلوت انس . گل ياس (زهرا) در سايه سار سرو شعر و نوشته هایم اردیبهشت میمند فارس سرنوشت شاعری شعرناب alireza ayatollahi شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی ) مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری تلق تولوق نسب نامه دودمان آیت اللهی یزدی غریبه تر از همیشه ترنم سکوت شکوفه های نوبهار سفر ، مسافر خوبی نمی شوم وقتی دیوارها سکوت می کنند شاعران پارسی زبان علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبنا ( آمایش شهری)alireza ayatollahi علیرضاآیت اللهی شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد - یزد شناسی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شعر شاعر ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi معماری و شهرسازی بومی و مردمی یزد ( علیرضا آیت اللهیalireza ayatollai - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تاریخ یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi هیئت و هیئت داری در شهریزد - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi پریسا بلاگ پارسی شعر ناب قلم ما مقتبس architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) پرتال زیگور طراح قالب