علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
آرشیو وبلاگ
      علیرضا آیت اللهیalireza ayatollahi (گذشته ی هرکسی چراغ راه آینده اوست ؛ به شرط آن كه به خاطر بسپارد ، تحليل كند و عبرت بگيرد : آينده نتيجه مجموعه تجربيٌات هرچند به ظاهر ناچيز همه افراد بشر درجهان است .)
ادب ، ادبیات و فرهنگ دم خروسی ! نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٦/٢/٢٩

 

ادب ، ادبیات و فرهنگ دم خروسی !

در 
یک جامعه دو رو !
در نوجوانی و جوانی و یک کمی بعد از آن عاشق هنر و ادبیات بوده ام و گذشته از نقاشی تا آنجا که توانسته ام نوشته ام و گاه به گاه هم سروده ام . در سال 1343 ، وقتی آقاسید احمد ، دبیر ادبیاتمان در دبیرستان رکنیه ، موضوعی برای انشاء ما تعیین کرده بودند در نخستین جمله انشاءم نوشته بودم عجب موضوع خنده داری ! . موضوع بصورت سوالی بود و منظور من این بود که پاسخش بدیهی و مسلٌم است ؛ منتهی آقا سید احمد که بسیار حسٌاس و زود رنج بودند از من به مدیر دبیرستان که آقا شیخ علی بودند گِله کرده بودند و آقا شیخ علی هم بسیار صمیمانه ، محبت آمیز و دلسوزانه به بنده فرمودند که همه از انشاء هایت تعریف می کنند و بهمین دلیل هم از تو میخواهند که سرکلاس انشائت را بخوانی . ادبیاتت بد نیست ! امٌا برای ما اصل بر ادب است ! ( ... ) و ادب هم از فرهنگ ناشی می شود ؛ ابتدا باید فرهنگ لازم را داشته باشی ...
شاید یکی از انگیزه های من در تحصیلات و تتبعات مردم شناسی همین لزوم و حتٌی ضرورت شناخت فرهنگ و تبعیت از آن بود که هنوز هم ، انشاء الله ، به آن توجٌه دارم و حتی الامکان پایبندم ...
82 سال قبل در چنین روزی ، 29 اردیبهشت ، محمد علی فروغی از مردان بزرگ فرهنگ ایران ، فرهنگستان ایران را بنا نهاد که با هزینه ای چند برابر کمتر از هزینه های فرهنگستان حاضر نتایجی چند و چندین برابر مثمر ثمر تر از نتایج فرهنگستان کنونی ایران داشت ...
چرا ؟
کار به جائی کشیده است که :
اداراتی برای ترویج فرهنگ عمومی ساخته ایم و تقریبا" بی نتیجه ...
فریاد روزنامه نگاران هم از بی اخلاقی های رایج در مطبوعات همان شهر آقا شیخ علی گوش فلک را کر کرده است ! ... 
و...
و....
و گویا اصل بر این است که آب از سر چشمه گل آلود است ! :
همین که از این کشور یا آن کشور ناراحت می شویم بجای دیپلماسی که شاید در آن به حدٌ کافی ورزیده نباشیم و به مصداق « گر به گردش نمی رسی برگرد ... » به آن فحش می دهیم !
به همه جا و به همه کس فحش می دهیم ؛ حتی به مسی و پایه ، فلان بازیکن بخت برگشته ی فرانسوی ، در فوتبال !.
عجب تخصصی یافته ایم ؟ آنهم در عصر انقلاب اسلامی ( فرهنگی ) ...
بزرگان ما همین که در رقابت سیاسی به یکدیگر می رسند یکدیگر را متهم به اختلاس و رشوه دهی و رشوه گیری و خلاصه خیانت درامانت و دزدی می کنند ! ...
دم خروس به ارتفاع بلند قدترین خروس جهان از جیب ادبیات و درواقع رهبران ادبی ما بیرون زده است ! 
؛ آنگاه پریروز از فردوسی سخن می گفتیم ! دیروز از عمر خیٌام که زاد روزش بود و تا چند روز دیگر از بزرگترین رادمرد جهان که امیر مومنان علی ( ع ) باشد ...

  نظرات ()
علاج کن همه این انتظارها ای دوست نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٦/٢/۱٩

 

 
علاج کن همه این انتظارها ؛ ای دوست ....
 
« نجات خلق » ز ذلٌت مرامنامه ی اوست
همان که دشمن اهریمن است ؛ و طالعِ دوست
چه قرن هاست که این گل نهان ؛ و ظاهر بوست
عقب برو ای ابر ! ؛ چون که « نور » ز اوست
و گر « امید » نباشد ، ز هستیش چه نصیب ؟ 
تمام هستی موءمن به باطن است و به خوست
عَلَق به لحم و تمام استخوان و پی منقوش
« امید کلٌ بشر » تا که اوست ، با رگ و پوست
تمام فکر به کار است و چشم در راهش ...
و گفته ها همه در آرزوی وی زین روست
که راستی و درستی کند حکومت و بس !
رَوَد دروغ و ریائی که بر سر هر کوست ...
چو خلق گشته به زنجیر ظلم و جور در سده ها
طبیعت است که این فکر و ذکر وی الگوست
« امید » از دل مظلوم دهر دور مباد ! ...
خلایقی که مصائب همیشه در پهلوست ...
خلایقی که خدا جوست ، یاربش دریاب !
« فرج » اگر تو بخواهی اشاره ی ابروست
چه چشم ها که به راهش فرو نشست و بخفت
علاج کن همه این انتظارها ؛ ای دوست ....
  نظرات ()
عاشقان عیدتان مبارک باد نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٦/٢/۱٩

عیدتان مبارک باد

  نظرات ()
زن صادق هدایت (10) : چهره ی خیالی زن ایرانی ؟ زنِ خیالی صادق هدایت نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٦/۱/۱


زن صادق هدایت (10) : چهره ی خیالی زن ایرانی ؟
زنِ خیالی صادق هدایت

بررسی جامعی نشده است تنها نیم نگاه شتابزده ای است بر زوایای کلٌی منظره زن در داستان های هدایت به ویژه این نیمه دوٌم که محتاج به تامٌل بیشتری است . کاری است که نمی توان به آسانی گذاشت و گذشت . پیگیری بیطرفانه ای می خواهد که با همین امید خاتمه اش می دهیم و به امید آنکه بهانه ای شده باشد در یاد آوری بزرگمرد دانش و هنر ایران »


علیرضا آیت اللهی 29 / 12 / 1395 :
یک نویسنده در هر روز همان نویسنده ی روز قبل نیست ؛ و چه رسد به نویسنده ی سالها و ده ها سال قبل ؛ و بنده ی حاضر هم همان نیستم که نویسنده ی چهل و پنج سال قبل از این . من در آن زمان حدود 8 سال در فرانسه زندگی نکرده بودم ، ازدواج نکرده بودم ؛ در مجامع اسلامی تا به این حد حاضر نشده بودم ؛ در باره ایران و بخصوص ایران اسلامی مطالعات بسیار کمتری داشتم و .... نظر امروز را نداشتم . امٌا بطور کلٌی :
صادق هدایت وقتی می نوشته است نظر خود را می نوشته است و نه دیدگاه جامعه ایرانی نسبت به زن ایرانی را و البته این جامعه فقط متشکل از مردها نیست بلکه متشکل از مرد و زن است و گاه دیدگاه زنان ابرانی نسبت به « زن ایرانی » بسیار صائب تر از دیدگاه مردان می نماید ...
نویسنده واقعی رئالیست می کوشد که ابتدا بررسی ئی داشته باشد و آنگاه بنویسد حال آنکه صادق هدایت با وجود روحیه ی والای پژوهشگری خود یا نتوانسته است ، یا به نظر ما نخواسته است ، رئالیست باشد ... واقعیت هر آنچیزی است که همه بپذیرند ؛ حال آنکه خیال متعلق به یکنفر است .
با این وجود چون در جامعه ای دیگر ( پاریس ) نیز زندگی کرده بوده است ؛ خصائل و خصائصی از زن ایرانی را متوجٌه شده است که سایر نویسندگان ایرانی توجٌه نکرده اند و همان « نسبتا" پژوهشگر » بودن و دیدگاهی نسبتا" جهانی داشتن از رموز اصلی موفقیت وی در امر نویسندگی در سطح جهان پیشرفته است...
ضمنا" تفاوت بین زن ایرانی هفتاد سال قبل با زن ایرانی امروز را هرگز فراموش نکنیم ! .


پایان

  نظرات ()
نوروز نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/۱٢/۳٠

 

 

یادم میآید چهل - پنجاه سالِ پیش

 

هنوز هم نوروز داشتم :

 

هویٌت

 

شخصیٌت

 

ملیٌت

 

یادش بخیر

 

یعنی می شود که دوباره ؟ ...

 

  نظرات ()
زنِ خوب ... از قلم صادق هدایت نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/۱٢/۱٩
زن صادق هدایت (9) : چهره ی واقعی زن ایرانی ؟ 

زنِ خوب ... از قلم صادق هدایت

مجموعا" جوانب منفی شخصیت یا نقش منفی زن در داستانهای صادق هدایت چشمگیر است ، امٌا اینطور نیست که تمام زن های صادق هدایت سراسر عیب و منفی باشند . وی « نقش مثبت هم - اگرچه نه به این اندازه - خلق کرده است ؛ آنهم در پرقدرت ترینش که بوف کور است و چند داستان دیگر . 
در این داستان ها نقش زن بکلٌی عوض شده است . مظهر فلاکت مرد به صورت روزنه ای بر دنیای خوشبختی و راهی به سوی مدینه فاضله است . فرشته ای است که با قامت اثیریش کلید بهشت و کلید حقیقت در دستان ظریف و کوچکش می فشارد و رؤیای هر مردی را شیرین و شیرین تر می کند . در این موجود است که شور و نشاط و حتی جست و خیز های بچٌه گانه را می توان دید و سمبل عشق و امید هدایت را جستجو کرد . امٌا او هم به دنیای واقع نمی آید و اگر هم بیاید به صورت لکاته ای است که به انتظار مرگ شوهرش می نشیند و با هر رجٌاله ای می خوابد و تن به همخوابگی می دهد . یا آن دخترک کولی زیبائی که به آغوش قبیله اش باز می گردد و مردش را حسرت زده و نا امید می کند .
همیشه یکنفر پیدا می شود که زن را چون طعمه ای می برد و مرد را بهت زده و منکوب به جا می گذارد تا حدٌی که از انتقام گرفتن عاجز می ماند . مثل داستان های داود کوژپشت ، دون ژوان کرج ، کاتیا ، داش آکل ، لاله و محلل . یا اگر هم انتقام می گیرد خود را نیز فدا می کند . مثل داستان صورتکها و به روایتی بوف کور .
ناچار سؤالات قبلی را تکرار می کنیم . اگر ذهنیات و تمایلات نویسنده ای در خلق آثارش مؤثرند - که خود هدایت در بوف کور به وسیله نقاشی مکرر یک تصویر بوسیله نقاش نشان می دهد - چرا نویسنده یی بدینگونه زن را به شیطانی مرئی تشبیه می کند و گاهی هم که به والائی فرشته اش می رساند ، در اوج و دفعتا" تغییر حالتش می دهد ؟ چرا ابتکار عمل روابط نامردی را بدست زن می سپارد . چرا زن را از پشت حائلی سخت و بشکلی انتزاعی معرفی می کند ؟ آیا این قامت اثیری و اینهمه فلسفه کنائی  ما بازائی در عالم واقع و زندگی نویسنده نداشته است ؟ »
 
  نظرات ()
زن صادق هدایت (8) : چهره ی واقعی زن ایرانی ؟ زن از قلم صادق هدایت (8) نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/۱٢/۱٤
زن صادق هدایت (8) : چهره ی واقعی زن ایرانی ؟ 
زن از قلم صادق هدایت (8)
 
 

انعطاف و آشتی و پایان خوش وجود ندارد. چرا که زن هم حریف است و باصطلاح گلیم خودش را از آب می کشد ، اگر نه به سرنوشتی دچار می شود که زن گل ببو و زن حاجی مراد به آن دچار شدند . برای چنین زنانی نهایتی جز مرد وجود ندارد ، طبیعت فرمانبرداری زن را حفظ کرده اند ، کتک می خورند و به زندگیشان ادامه می دهند . امٌا ادامه ای که چندان هم بطول نمی کشد  بالاخره به جدائی یکطرفه ای می انجامد که از آن گریزی نیست . امٌا همین زنان مطیع و فرمانبردار هم از کشش  مردانگی نویسنده نصیبی نمی برند ، سزای عاطفه شان را با خشونت ی دهد و حتی بر سر لوحه داستان یکیشان جمله ای از نیچه می آورد که : 

« به سراغ زنان می روی ؟ تازیانه را فراموش مکن » 

این ها نقش باصطلاح منفی زن درداستان های صادق هدایت بود .
  نظرات ()
فاطمه(س) زهراء است ... نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/۱٢/۱۳
... و نگفتی که : چرا ؟
گفتی آن را که چه ها دیده ز ظلم ؟ ؛ جملگی می گفتید ...
... سَعْیُکُمْ مَشْکُوراً
دختر پیغمبر (ص)
فاطمه : منتزع از ناپاکی ؛ 
امٌ ابیها ...
زهراء ؛ که دهد نور به کلٌ دوجهان ...
... و نگفتی که : چرا ؟
راه مظلومه چه بود ؟
و چه خدمت ها کرد ؟
که رقیب
که حسود
نتوان دید و نیاسود به آن ! ؛
یا زیان دید و به جبران افتاد ...
واقعیٌت اینجاست
گریه بر رفتن او ؟ - استحباب
لیک ،
بشناختنش :
- یک واجب !
سعی واجب همه ی فلسفه ی دین خداست .
چون که زهراء همه جا الگوهست ، 
چون که زهرا همه جا راهنماست
چون که این دختر پیغمبر ما
... به الگوست ؛ چو چراغ نسوان ، و فراتر از آن :
طاهره : پاک کننده ز گناه ، همه ی عالَم را 
راستگو ! : صدٌیقه ست .
....
محدٌثه ؟ : که روایت بکند خوبی را ؛ همچو چراغ ؛ نور به راهِ امٌت
زکیٌه : مهدی پاک ؛ که بپرورد حسن (ع) ، که بپرورد حسین (ع ) و الی ... مهدیِ (عج) عصر حاضر .
... که چنین حفظ کند نسل پیمبر باقی ؛ برکت دار به تانیث عرب
راضیه : خشنود یا شکر گزار ؛ با همه سختی ها ...
نکند شکوه به آن مشی ِ خدا
مرضیه : ان که بیارزد به سپاس ؛ دختر خوب ، همسر خوب ، مهد تشکٌرِ علی (ع) .
تو بگو این اوصاف
نه که در قلٌه قاف 
بوده سیمرغ و نبوده ست دگر ! ...

*
حدود یک ربع قرن نسرودم ( مگر معدودی ، از جمله به فرانسه ) . فکر می کردم داستان نویسی و سَرایش به فضای فکری - تخصصی ام ( در امور شهری - شهرسازی - تحلیل سیستم های اقتصادی - اجتماعی و برنامه - سی . پی . ام ) لطمه می زند . هفت - هشت سال قبل که فراغتی یافته بودم و وبلاگی بازکرده بودم گفتم شعری در رثاء جدٌه ی مادر یم زهراء ( س ) روی آن بگذارم . یک مصراعش به دلم نچسبید . رفتم ، در سازمان برنامه ، چند اتاق آنطرف تر از اتاق خودم نزد مهندس عبدالرحیم سعیدی راد به مشورت . به سایت کاملا" نوپایشان دعوت شدم به نظر دادن ؛ و این بار تا به امروز به برکت حضرت فاطمه سلام الله علیها سروده ام .... التماس دعا .
  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر ادب ، ادبیات و فرهنگ دم خروسی ! علاج کن همه این انتظارها ای دوست عاشقان عیدتان مبارک باد زن صادق هدایت (10) : چهره ی خیالی زن ایرانی ؟ زنِ خیالی صادق هدایت نوروز زنِ خوب ... از قلم صادق هدایت زن صادق هدایت (8) : چهره ی واقعی زن ایرانی ؟ زن از قلم صادق هدایت (8) فاطمه(س) زهراء است ... تولٌدِ بد موقع وغافلگیرانه ی من ! زن صادق هدایت (7) : چهره ی واقعی زن ایرانی ؟
کلمات کلیدی وبلاگ 1340 (۱) آثار نابودگر ادبی (۱) آداب و رسوم مردمی و ادبیات (۱) آزادی (۱) آگهی نویسی (۱) آموزش اجتماعی (٢) آموزش انشا’ و نویسندگی (۱) آموزش انشاء (٤) آموزش پیشرو (۱) آموزش زیان آور (۱) آموزش غلط( زیان آور ) (۱) آموزش غلط ( زیان آور ) (۱) آموزش مذهبی (۱) آموزش مطبوع (۱) آموزش مناسب (۱) آموزش نا مطبوع (۱) آموزش هنر (۱) آموزش و پرورش (۱) آیت اللهی شاعر (۱) ابراهیم پورداوود (۱) ابو سلیک گرگانی (۱) ابوالعباس مروزی (۱) ابوالقاسم انجوی (۱) ابوالقاسم حالت (۱) ابوالمؤید بلخی و عباس مروزی (۱) ابوشکور بلخی (۱) ابونصر فارابی (۱) اثر بخشی شعر (۱) اجتماعگرائی (۱) احسان شریعتی (۱) احمد شاملو (۱) احمد کسروی (۱) اختناق ادبی (۱) اخلاق (۱) اخلاق ادبی ما (۱) اخلاق در نگارش (۱) اخلاق و ادبیات (۱) اخلاقشاعر (۱) ادب (٢) ادبیًات (۱) ادبیٌات (٢) ادبیات آذربایجان (۱) ادبیًات ابزاری (۱) ادبیات اسلامی (۱) ادبیًات اقتصادی (۱) ادبیات باستانی ایران (۱) ادبیات بی اعتبار (۱) ادبیات تعارض (۱) ادبیات جامعه شناسانه (۱) ادبیات دینی (۱) ادبیات سازنده (۱) ادبیات سیاسی (۱) ادبیات سیاه (۱) ادبیات شفاهی (٧) ادبیات شفاهی تهران (۱) ادبیات شفاهی در ایران (٧) ادبیات فارسی 1344 (۱) ادبیٌات فرمایشی (۱) ادبیات قرن 4 هجری (۱) ادبیات محاوره ای (۱) ادبیات مذهبی (۱) ادبیٌات معاصر (۱) ادبیات نشاط اجتماعی (۱) ادبیات نظامی (۱) ادبیًات کاسبکارانه (۱) ادبیاتگونه مخرب (۱) ادوات استفهامی (۱) ارزش اثر ادبی (۱) ارزش ادبیات در جامعه (٢) ارزش ادیب (۱) ارزشیابی نوشته (۱) ارزیابی شخصیت نویسنده (۱) استاد ! علم ! (۱) استاد ادبیات (۱) استاد پروین گنابادی (۱) استاد دانشگاه (۱) استاد محمد پروین گنابادی (٥) استاد محمٌد پروین گنابادی (٤) استاد محمد رضا شفیعی کدکنی (۱) استعداد ادبی (۱) استقلال (۱) استقلال ادبی (۱) اسلامِ ضد اسلامی (۱) اشاء فارسی (۱) اصطلاح (۱) اصلاح (۱) اصلاح مدیحه سرائی (۱) اطلاعات شفاهی (۱) اعتبار راوی (۱) اعتبار نوشته (۱) اعتبار نویسنده (۱) اعتماد به نفس شاعر (۱) اغراق (۱) افسانه پردازی (۱) افسانه گرائی (۱) افسانه و تاریخ (۱) امام حسین (ع) (۳) املا (۱) املا’(دیکته ) فارسی (۱) املا’ ( دیکته ) فارسی (۱) انتخاب سبک (۱) انتخاب نوع شعر (۱) انتشار اشعار (۱) انتقال فرهنگ (۱) انتقال فرهنگ فرهنگ (۱) انجوی شیرازی (۱) انحصار قدرت (۱) انسانم آرزوست (۱) انشا’ (۳) انشا’ غریزی (۱) انشاء ( نگارش ) (۳) انشاء جاهلانه (۱) انشاء خوب (۱) انشاء عالمانه (۱) انشاء فارسی (٢) انشاء فاضلانه (۱) انقلاب ؟! (۱) انگیزه تحصیلات ادبی (۱) اوستا (۱) اوٌلین شعر (۱) ایرانشناسی (۱) با کار و کوشش و تولید (۱) بحر طویل (۱) بخارا پایتخت ادب (۱) بدخواهان عقب مانده (۱) برنامه ریزی ادبی (۱) بزرگداشت نویسندگان (۱) به آذین (۱) به روز شدن قانون (۱) به گویش مردم (۱) بهره مندی از زندگی (۱) بوف کور (۳) بی ادبی در ادبیات (۱) بی هنری در هنر (۱) بیان عمومی (۱) پرورش (۱) پروفسور محسن هشترودی (۱) پروفسور هشترودی (۱) پوچی (۱) پیام اثر (۱) پیامبر (ص) (۱) تاثیر جامعه بر شاعر (۱) تاثیر شاعر با الگو پردازی (۱) تاثیر محیط (۱) تاریخ آموزشی (۱) تاریخ ایران باستان (۱) تاریخ شعر (۱) تاریخ طبری (٢) تبریک نوروز (۱) تجربه و انشاء (۱) تحرک اجتماعی (۱) تحریف تاریخ (۱) تحقیقات صادق هدایت (۱) تحوٌل ادبیات معاصر (۱) تحول در ادبیات فارسی (٢) تحول زیباییهای سخن (۱) تخصص ادبی (۱) تداول واژه (۱) تدریس انشاء (۱) ترانه مرغ سحر (۱) ترجمه قرآن کریم (۱) تشویق و تحقیردرادبیات (۱) تصنیف (٢) تصویر زن در ادبیات (۱) تعامل اجتماعی (۱) تعداد ابیات سروده (۱) تعداد شعرا (۱) تعریف ادب (۱) تعریف هنر (۱) تفسیر قرآن (۱) تفکر ادبی (۱) تفکر فردی (۱) تفکر مثبت ایرانی (۱) تقلید (۱) تقلید در سبک (۱) تقلید صرف (۱) تقلید صرف (کپی) (۱) تلخیص (۱) تمرکز در نگارش (۱) تملق (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنویر افکار (۱) تو را من چشم در راهم (۱) توسعه ادبیات (۱) توسعه پایدار (۱) توسعه فرهنگی (۱) توصیف (٢) توصیف زن (۱) توصیف زندگی مردم (٢) تولد شاعر (٢) ثبت و ضبط فولکلور (۱) جاذبه در ادبیات (۱) جامعه شناسی (۱) جامعه شناسی در ادبیات (۱) جامعه شناسی شعر (۱) جامعه گریزی (۱) جامعه و ادبیات (٢) جایگاه ادیب و هنر مکند (۱) جایگاه انشاء (۱) جایگاه شعر در جامعه (۱) جریان زدگی سیاسی (۱) جشن (۱) جعل ادبی (٢) جعل تاریخ (۱) جغرافیا (۱) جلال آل احمد (٦) جلال الدین محمد بلخی مولوی (۱) جمالزاده (۱) جوٌ جامعه (۱) چاپچی (۱) چاپلوسی (۱) چال حافظه (۱) چخوف (۱) چهارم اسفند (٤) چهارم اسفند هفتادسالگی علیرضا آیت اللهی (٢) چکیده نویسی (۱) حاج محمد آقا آیت اللهی (۱) حاج میرزا کاظم آیت اللهی ( ادیب یزدی ) (۱) حاجی فیروز (۱) حدیث (۱) حسن پیر نیا (۱) حسین بهزاد (۱) حسین منزوی (۱) حضرت محمد (ص) (۱) حق نشر (۱) حقشناسی (۱) حماسه (۱) حمید مصدق (۱) حنظله بادغیسی (۱) حکیم ابو القاسم فردوسی (۱) حکیم ابوالقاسم فردوسی (۱) خاستگاه اجتماعی نویسنده (۱) خاص ً نویسی (۱) خاطرات (۱) خاطرات ادبی (۱) خاطره نویسی (۱) خاله رورو (۱) خرافات (٢) خسرو شاهانی (۱) خفته چند (۱) خلاصه نویسی (٢) خود شناسی (۱) خود کشی صادق هدایت (۱) خود کم بینی (۱) خودش هم باورش شده (۱) خودکم بینی (۱) خوشبینانه نویسی (۱) داستان کوتاه (۱) داستان کوتاه در ایران (۱) داستانهای یگانه (۱) داستایوسکی (۱) داش آکل (۱) درست نویسی به پارسی (۱) دروغ (۱) دروغ ، سیاسی است (۱) دروغنویسی (۳) دروغنویسی سهوی (۱) دروغنویسی عمدی (۱) دزدی اینترنتی (۱) دستور زبان فارسی (۱) دفتر خاطرات (۱) دفتر شعر (٢) دودان قاجار (۱) دوران احساسات (۱) دوران افول در ادبیات فارسی (۱) دوران بلوغ (۱) دوره و زمانه (۱) دوزخ در ادبیات (۱) دکتر حسن شهید نورائی (۱) دکتر حسین آیدین (٤) دکتر ذبیح الله صفا (۱) دکتر علی شریعتی (٢) دکتر غلامحسین صدیقی (۱) دکتر محمد علی شیخ الاسلامی (۱) دکتر منوچهر نطقی (۱) دکتر ناصر الدین شاه حسینی (۱) دیوان شعر (۱) دیوان فرخی یزدی (۱) دیوان های اشعار (۱) دیکته ی شعر (۱) ذبیح الله صفا (٢) ذکرنام خالق اثر (۱) رئالیسم (٢) راه فعالیٌت ادبی (۱) راهنمائی بخردانه (۱) رسالت ادبیات (۱) رسالت شاعر (۱) رسالت شاعر و نویسنده (۱) رشد و توسعه (۱) رمان و اسلام (۱) رمضان (۱) رهبر انقلاب (۱) رهی معیری (۱) روانشناسی ادبیات (۱) روایات متفاوت (۱) روایت (۱) رودکی (۱) رودکی سمر قندی (۱) روز پدر (۱) روز زن (۱) روز شعر و ادب (٢) روز مادر (۱) روزگار شاعر (۱) روزگار نویسنده (۱) روزنامه نگاری (٥) روزنامه کیهان (٢) روشنفکر (۱) زادروز (۱) زادروز بزرگداشت و تجلیل (٢) زادروز نویسنده (۱) زبان خارجی (۱) زبان عمومی (۱) زبان فارسی (۱) زرتشت (۱) زمانه نویسنده (۱) زمستان (۱) زن از نظر هدایت ؟ (۳) زن ایرانی (٢) زن خوب صادق هدایت (۱) زن زیبای صادق هدایت (۳) زن صادق هدایت (۳) زنان (۱) زندگی نویسنده (۱) زندگی هنرمند (۱) زنده بگور (٤) زیبا ئی زن ایرانی (٢) زیبائی های سخن (۱) ساده نویسی (٢) سارا شریعتی (۱) ساعتِ نگارش (۱) سال 1345 (۱) سال نو (۱) سالروز تولد علیرضا آیت اللهی (۱) سالروز وبلاگ (۱) سالزوز تولد (۱) سامانیان (۱) سبک زندگی (۱) سبک هندی (۱) سجع (٢) سرقت ادبی (۱) سرگذشت این و آن (۱) سعید نفیسی (٢) سلطه ی ادبیات عرب (۱) سناریو نویسی (۱) سه قطره خوان (۱) سهم ادبیات (۱) سوئ استفاده از ادبیات (۱) سوسن شریعتی (۱) سیاست شعری (۱) سیاستگزاری ادبیات (۱) سیاوش کسرائی (۱) سید ابوالقاسم انجوی شیرازی (۳) سیدمحمد علی جمالزاده (۱) سینما و مذهب (۱) شاعر اصلاحگرا (۱) شاعر درباری (۱) شاعر شهید (۱) شاعر مردمی (٢) شاعران زن (۱) شاعران گمنام (۱) شاعران ناشناس (۱) شاهنامه (۱) شب ادبیات (۱) شب چلٌه (۱) شب مشاعره (۱) شب یلدا (٢) شخصیٌت ادیب و هنرمند (۱) شخصیت شاعر (۱) شرح جامعه (۱) شعر (٥) شعر آئینی (٢) شعر آزاد (۱) شعر امروز (۱) شعر انتقادی (هجویٌه ) (۱) شعر توده ای (۱) شعر دختران (۱) شعر در باقی آباد یزد (۱) شعر دینی (۱) شعر زمستان (۱) شعر زن (۱) شعر زورکی (۱) شعر سیاسی (۱) شعر شکوه (۱) شعر شیعه (۱) شعر ضعیف (۱) شعر علیرضا آیت اللهی (۱) شعر فالوده یزدی (۱) شعر لاادری (۱) شعر مذهبی (۱) شعر نو (۳) شعر های عاشقانه (٢) شعر و موسیقی (۱) شعر وجامعه (۱) شعر کاربردی (۱) شعربافی (۱) شعرمردانه (۱) شعرمردمی (۱) شعرنو (۱) شعرنو و شعر کهن (٢) شعرنیمایی (۱) شعرهای انقلابی (۱) شعرهای به یادماندنی اسفند 91 (۱) شعرهای عوام پسند (۱) شعرکهن (٢) شعرکوششی (۱) شفاهی های کتبی شده (۱) شناخت فرهنگ ایران (۱) شهادت امام علی (ع) (۱) شهرت ادبی (۱) شهرت تبلیغاتی (۱) شهرت شاعر (۱) شهرت طلبی (۱) شهید بلخی (۱) شیخ فضل الله نوری (۱) شیوه ( سبک ) نگارش (۱) شیوه تفکر (۱) صادق هدایت (٢٧) صاق هدایت (٢) صبحی مهتدی (۱) صمد بهرنگی (٢) ضرورت شناخت (۱) طاهره صفارزاده (۱) طبیعت دوستی (۱) طرح به موقع موضوع (۱) عادت به پرگوئی و پرنویسی (۱) عارف قزوینی (۱) عاشقانه (۱) عدم رضایت شاعر (۱) عزاداری (۱) عزم جمعی در آموزش (۱) عصر ادب (۱) عصر بی ادبی (٢) عصر پهلوی (۱) عقب ماندگی آموزشی (۱) علی میرزائی (۱) علیرضا آیت اللهی (۳٠) عکاسی (۱) عید (۱) عید و ادبیٌات (۱) غربزدگی (۱) غربگرائی در ادبیات (۱) غلامحسین صدیقی (۱) غلط نویسی (۱) غلو (٢) غلوً ( سیاهنمائی ) (۱) غلیان احساس (۱) غیر متخصصان (۱) فارسی دری (۱) فارسی شکر است (٢) فاطمه زهراء (۱) فایده نگارش (۱) فردوسی (۱) فرق تاریخ و ادبیات (۱) فرم نویسی (۱) فرهنگ ایرانی (۱) فرهنگ فارسی (۱) فرهنگ مردم (٢) فرهنگ و ادبیات عصر توٌهم (۱) فرهنگستان زبان و ادبیات (۱) فروغ فرخزاد (٢) فصل شاعری (۱) فضای داستان (۱) فطرت و ادبیات (۱) فلسفه اسلام (۱) فلسفه زندگی (۱) فلسفه شعر و هنر (۱) فلسفه عامٌه (۱) فولکلور (٢) فولکلور آذربایجان (۱) فونکسیونالیسم ادبی (۱) فیلم سینمائی مخلل (۱) فیلمفارسی (٢) قانون حمایت از مؤلفان (۱) قصٌه ضامن آهو (۱) قهرمان و ضدٌ قهرمان (۱) گسترش موضوع (۱) لاادری (۱) لغتنامه (۱) لغتنامه دهخدا (۱) ماهنامه زیبائی و زندگی (۱) ماوراء الطبیعه (۱) مبارک باد (۱) مبارکباد تولد (۱) مجتبی مینوی (۱) محرم (۱) محسن صفایخش (٥) محمد پروین گنابادی (٢) محمد تقی بهار (۱) محمد علی اسلامی ندوشن (۱) محمد علی فروغی (۱) محمدبن جریر طبری (۱) محمدعلی جمالزاده (۱) محمدعلی فردین (۱) مخاطب پذیری (۱) مخاطب گرا ( برونگرا ) (۱) مد روز (۱) مدیر سایت (۱) مراسم نوروز (۱) مرام مستقل ( دارای مرام ) (۱) مرثیه (۱) مردمی بودن (۱) مرده پرستی و مرده خواری (۱) مرغ سحر (۱) مرگ (۱) مرگ و زندگی (۱) مرکز فرهنگ مردم (۱) مسئله اجتماعی (۱) مسائل اجتماعی (۱) مستند سازی (۱) مشارکت شعری (۱) مشاعره (۱) مطبوعات ادبی (۱) مطلب (۱) معصوم (۱) معنی زهراء (۱) مفهوم ادب (۱) مقالات مذهبی (۱) مقامومنزلت و جایگاهنویسنده و شاعر (۱) ملک الشعراء بهار (۱) ممیزی کتاب (۱) منشاء قصٌه یا داستان (۱) مهدی اخوان ثالث (٢) مهره مار (۱) مهمند شید رنگ (۱) مهمند شیدرنگ (۱) موقع سرودن (۱) مک امیًتی انشا’ (۱) مکتب ادبی (۱) میراث شعری : شعر کهن (۱) میرزا محمد فرخی یزدی (۱) مینیاتور (۱) میهن دوستی (۱) میهندوستی (۱) نا امیدی از دیگر نخبگان ؟ (۱) نامه نویسی (۱) نثر تاریخی (٢) نثر صادق هدایت (٢) نثر فارسی (۱) نسخه ی تعزیه (۱) نشاط اجتماعی و ادبیات (۱) نشر شعر (۱) نصرت کریمی (۱) نظام ادبی (۱) نظم (۱) نقد (۱) نقد ادبی (٤) نقد تفسیری (۱) نقد داستان (٢) نقد نویسندگان (۱) نقش مثبت (۱) نگارش به مفهوم عمومی (۱) نماد ادب کشور (۱) نماد شعر کشور (۱) نمکنشناسی (۱) نوآوری (٢) نوآوری و شعرنو (۱) نوجوانی و جوانی (۱) نوروز (۱) نوزده فروردین (۱) نوشتار تحلیلی (۱) نوشتار جنجالی (۱) نوعی سرقت شعر (۱) نویسندگی (٤) نویسنده و شاعر زمانه ی خود (۱) نویسنده و شاعر مورد نیاز حقیقی جامعه (۱) نویسنده ی زمان و مکان و جامعه خود (۱) نیرنگستان (۱) نیما یوشیج (۳) هفتاد سالگی شاعر (۱) همکاری شعری (۱) هنجار آموزشی (۱) هنر در جامعه (۱) هنر مردمی (۱) هوای نفس (۱) هوشنگ کاووسی (۱) هویت ملٌی (۱) هویت نویسنده و شاعر (۱) واپسگرائی در ادبیًات (۱) وارونگی ادبیات (٢) واژه (۱) واژه زیبا (۱) واژه عمومی (۱) واژه فارسی سره (۱) واژه های مهجور (۱) ورا من چشم در راهم (۱) وراثت و ادبیات (۱) ویراستار شعر (۱) ویرایش شعر (۱) ویرایش مداوم (۱) ویرایش مکرر (۱) کاربرد واژه (۱) کاریکاتور (۱) کافکا (۱) کپی رایت (۱) کتاب انشاء (۱) کتابخوانی تحمیلی ! (۱) کتبی های شفاهی شده (۱) کج ادبی (۱) کربلا (۱) کرونولوژی شاعران ایران (۱) کرونولوژی نویسندگان ایران (۱) کریم کشاورز (۱) کلمات مهجور (۱) کلمه (۱) کمٌیت گرائی در ادبیات (۱) کنکور (۱) کوتاه نویسی (٢) کوشش به نگارش (۱) کیفیٌت شعر (۱) یادداشت کردن شعر (۱)
دوستان من انجمن شاعران ايران دفتر شعر شاعر انجمن قلم اجتماعی دکتر آرزو صفائی ( الف - دریا ) آسمان سوخته ( ح.م ) اثیره شاعران پارسی زبان استاد نبوی ( کاریز) شعر ناب دردانه زیور حیرت رسول امیری یاس سفید ( جناب علی میرزائی ) شفیعی مطهر ( وب نامه استاد ) قطره های آبی شعر و ادب علیرضا آیت اللهی ( دفتر شعر و نقد ... ) علیرضا آیت اللهی ( طنز اجتماعی ) دریای واژه ها شبیه خودم آی ایشقی بهارهای پیاپی .. لاله عباسی های من سرنوشت شاعری گلچینی از بهترین ها خوب بو بكش پدرجان این شعرها از من نیست از شعر بافی تا شعر نویسی صدای پائیز ( خانم پناهی ) آفرینش های ادبی حوزه هنری یک جرعه غزل اشک قو نخل بی سر ( استاد دکتر دلخوش ) ولوج سرنوشت جای پای خدا آیا روحی اینجا هست ؟ آليهان ( جناب حشمت الله حياتي ) قسمتی از درون ( استاد وثيق زاده انصاري ) شعر آ گلستان شعر و ادب كريما يزدي هواي تازه بدون رنگ كهنگي ( آناهيتا مساجران ) شهيد عشق ( جناب سيٌد حسيني ) دلنوشته ها جناب معارف سرنوشت شاعری عشوه های نارس گذرانه ها انجمن شعر بانوان ايران خانه پدر يك فنجان قهوه تلخ تابش كوير دار بلوط جناب جليل شعاع حضور خلوت انس . گل ياس (زهرا) در سايه سار سرو شعر و نوشته هایم اردیبهشت میمند فارس سرنوشت شاعری شعرناب alireza ayatollahi شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی ) مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری تلق تولوق نسب نامه دودمان آیت اللهی یزدی غریبه تر از همیشه ترنم سکوت شکوفه های نوبهار سفر ، مسافر خوبی نمی شوم وقتی دیوارها سکوت می کنند شاعران پارسی زبان علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبنا ( آمایش شهری)alireza ayatollahi علیرضاآیت اللهی شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد - یزد شناسی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شعر شاعر ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi معماری و شهرسازی بومی و مردمی یزد ( علیرضا آیت اللهیalireza ayatollai - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تاریخ یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi هیئت و هیئت داری در شهریزد - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi پریسا بلاگ پارسی شعر ناب قلم ما مقتبس architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) پرتال زیگور طراح قالب