علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
آرشیو وبلاگ
      علیرضا آیت اللهیalireza ayatollahi (گذشته ی هرکسی چراغ راه آینده اوست ؛ به شرط آن كه به خاطر بسپارد ، تحليل كند و عبرت بگيرد : آينده نتيجه مجموعه تجربيٌات هرچند به ظاهر ناچيز همه افراد بشر درجهان است .)
ادبیٌات فرمایشی و ارزش اثر ادبی نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩۱/۱٢/٢٢

ادبیٌات فرمایشی

و

ارزش اثر ادبی

پنجاه و چهار سال قبل به خواست و تشویق مدیر دبیرستانمان ، آقای علائی ، و به مناسبت عید نوروز ، نشریه دیواری دبیرستان پهلوی را تهیٌه کردم که در نتیجه در دبیرستان نزد همه ی دانش آموزان و حتٌی اکثریٌت دبیران شناخته شدم ، آقای ناظم نمره اخلاقم را که هفده بود به بیست تبدیل کرد ، تیم فوتبال کلاسمان که تا دیروزش فوتبال مرا قبول نداشت یک پست ثابت در تیم به من داد ، عمویم که قضیه را از یکی از دبیران شنیده بود تلفن زد و کلٌی تبریک و تشویق ... ، و معلم ادبیٌاتمان ، آقای باغ گلشنی ، که در همان لحظات اوٌل نصب نشریٌه به دیوار ، تمام مطالب آن را خوانده بود مرا به دفتر دبیرستان خواند ، جلوی مدیر تحسین کرد یک تافی که تازه به شهرما وارد شده بود به من تعارف کرد ، و گفت عجب خطٌ و نقاشی خوبی داری ، امٌا نیمی از نشریهٌ ات فکاهی است؛ و برخی از مطالبش هم فرمایشی !

راستش را بخواهید آن روز متوجٌه نشدم که « فرمایشی » یعنی چه ؟

سال 1347 مدیر مجلٌه مان ، که یک پزشک بود ، گفت درست است که سرمقاله و تبریک عید و را معمولا" شخص سردبیر می نویسد امٌا استاد محمٌد پروین گنابادی استاد همه ی ما است ؛ بهش تلفن بزن که مال شماره مخصوص سال نو را او بنویسد ؛ ضمنا" مقداری هم دارو تهیٌه دیده ام که بگو برایش ببرند . یکی از دوستان که اتوموبیل داشت و می خواست استاد پروین را ملاقات کند پیشنهاد کرد که بلا فاصله داروها را به اتفاق هم ببریم به منزل استاد پروین . وقتی در منزل استاد پروین موضوع تبریک ورا مطرح کردم گفت :

دکتر بازهم لطف کرده ، برایم دارو فرستاده و مرا خجالت زده کرده است ؛ امٌا من حال و روز مناسب نوشتن « قطعه ادبی تبریک عید » را ندارم ؛ به زور که نمی شود یک متن قشنگ نوشت ؛ نوشتن حال و حوصله می خواهد ؛ نوشته باید از دل برخیزد ، و الٌا می شود « فرمایشی » ، مثل همین فرمایش دکتر آیدین ؛ من که نمی توانم اسمم را زیر هرچیزی بگذارم...

تازه متوجٌه شدم که فرمایشی یعنی بالاتر از سفارشی ، یعنی اگر در سفارشی نوعی نفع اقتصادی برای نویسنده وجود دارد در فرمایشی به وی حکم شده است ! .

شعرها و داستان هائی کهنه بنابر احساس و ذوق و قریحه ، بلکه به منظور فروش نیز تهیٌه می شوند عملا" فرمایشی اند ...

...و من و شما اگر به زور هم چیزی در وبلاگمان بنویسیم که ( برای خالی نبودن عریضه ! ) خالی نماند و به روز ! کرده باشیم به نوعی اجباری و فرمایشی نوشته ایم .

هنر تبریک نویسی ( به تفصیل ) در همه وجود نداشت و برخی لطف فرموده بنده را دارای این هنر می پنداشتند . سال 1350 یکی از مطبوعات بزرگ کشور از من خواست تا تبریک سال نو را برایش بنویسم و بنده پرسیدم که آیا بنام خودم چاپ می کنید ؟ ( به یاد شهرت طلبی سال 1337 ) فرمودند خیر ، بی نام چاپ می کنیم و بنده هم عرض کردم که متاسفم ؛ در حالی که قطعه ای بگمان خودم زیبا هم نوشته و آماده داشتم .

نیمی از ابتذال ژورنالیسم به دلیل شفارشی بودن محتوا ( اقتصادی : تبلیغات تجاری ) و نیمی دیگر به دلیل فرمایشی ( سیاسی ) بودن مطالب آنهاست ؛ به ویژه مطالبی که بدون نام چاپ و منتشر می شوند . نه فقط نویسنده با ذکر نام ، و ترجیحا" نام حقیقی ، و عکس ، و ترجیحا" عکس حقیقی ، خود به شعر و نوشته هویت می بخشد بلکه خواننده هم خواندن شعر یا نوشته با نام خالق اثر را ترجیح می دهد .

عوامل ارزش یک اثر ادبی :

  • از دل برآمده بودن
  • با نام و هویت خالق اثر منتشر شدن
  • در جهت زیبا پسندی مخاطب بودن
  •  ترجیحا" دردی از مخاطب را درمان کردن
  • اگر به روحیه مشارکتی اعتقاد دارید لطفا" هر عامل دیگری که بنظرتان می رسد را مرقوم بفرمائید تا اضافه شود ؛ اعنی به من عیدی بدهید

  • عید شما مبارک ف، نوروزتان پیروز ، و تمام زندگیتان بهاری باد . 
  نظرات ()
کتابخوانی تحمیلی ، نگارش تحمیلی ، انتشار تحمیلی ... نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩۱/۱٢/۱۳

شب عیدی

 

از زر و زور و تزویر

تا

پاچه خاری علنی ! 

هر از چند گاهی ، حالا به هر دلیل ، یک چیزی در دنیای ادب و هنر مُد می شود . مثلا" یک وقت مد شده بود که در رادیو و تلویزیون و... از همه بپرسند :

- اوٌلین کتابی را که خوانده اید به یاد دارید ؟ چه کتابی بود ؟ و...

 اوٌلین کتابی که من خواندم قرآن کریم بود و پس از آن هم دیوان خواجه حافظ ؛ و هردو هم به زور ! ، تحمیلی ... امٌا بعدها لااقل پنجاه مرتبه قرآن را به دقٌت تمام خوانده ام (1) و دیوان حافظ را هم چندین مرتبه با لذٌت تمام .

 

فکر می کنم اگر همه ی اشخاص هم سنٌ و سال من به سوال بالا درست جواب دهند تقریبا" همه پاسخ ها یکی می شود ؛ امٌا می بینیم که ...ببخشید ! .

 

امٌا من با این که جواب ها تا چه حدٌ صحیح و دقیق بودند کار ندارم ؛ با این مسئله کار دارم که آیا چنین سوالی اصولا" در صحنه ادب و هنر یک جامعه درست است ؟ . یکی ممکن است هزار شعر را اینطرف و آن طرف خوانده باشد امٌا دیوان یا دفتر اشعار هیچ شاعری را به تمامی نخوانده باشد ، نخریده باشد ، یا حتی ندیده باشد ! : در زمان جوانی ما که هنوز صدا و سیما اینچنین فراگیر نشده بود و ریخت و پاش و بگم بگم نداشت مجلٌه های هفتگی رونقی بسزا داشتند و شخصا" از یک مجلٌه مشهور آن زمان هر هفته حدود 8 تا 10 شعر می خواندم که جمع سالانه اش می شد لااقل پانصد شعر و آنهم فقط از یک مجلٌه .

 

اصلا" آشنائی ارادی ، و نه تحمیلی ! ، من با فرهنگ عمومی در حیطه ی مطبوعات ، که کتاب هم جزء آنهاست ، توسط مجلٌه ها و به خصوص سالنامه هائی بود که « شب عید » نوروز منتشر می شدند و حوالی نیمه اسفند به دستمان می رسیدند .

دیروز در آرشیوم دنبال چیزی میگشتم که شماره ای از سالنامه کشور ایران چاپ پایان سال 1333 را دیدم . مقاله جالب توجٌهی از استاد سعید نفیسی تحت عنوان « سرنوشت شعر در ایران » دارد که در 8 - 9 سالگی هرگز مرا جلب نمی کرد و دیشب آن را با ولع تمام خواندم .

در همان شماره ، یک بخش ادبیٌات هم دارد که با این شعر شروع می شود :

خرٌم کسی که زاده ی فردا شد

یعنی جوانان ما خیلی خرٌم تر از سراینده ی شعر که دکتر نصرالله کاسمی استاد دانشگاه تهران در آن زمان باشد هستند ؟! .

البتٌه معلوم نیست که اگر ایشان « دکتر » و « استاد دانشگاه » هم نبود شعرش را چاپ می کردند ... چون شعرش چنگی به دل نمی زند . به راستی ، فکر می کنید از آن زمان تا کنون ما در ایران چند نفر شاعر داشته ایم ؟ به تخمین من بیش از ده میلیون نفر ! ؛ و حالا ما چند نفر از آنها را می شناسیم ؟...

معلوم می شود که یا قریحه ی کافی نداشته اند ، یا مثل استاد بزرگ شعر و ادب ، شفیعی کدکنی ، که با فاصله ای بسیار زیاد نسبت به دیگران ، و به خصوص شاعران حکومتی ، بزرگترین شاعر ایران است ، شعر را برای مردم و به نفع مردم نسروده اند ؛ برای ازضاء دل خودشان و منافع شخصی شان سروده اند : دلسرود !.

حالا اگر من بخواهم واژه سازی کنم می توانم به مقیاس « ولگرد » بنویسم : وِلسرود .

سایر اشعار سالنامه 1334 کشور ایران  هم ، گذشته از چند شعر خوب از شهریار و فرات ،  از استادان دانشکاه انتخاب شده اند و برخی که بنظر می رسد مدیر و سردبیر سالنامه را خریده باشند ! و یا پارتی بازی و نهایتا" تملٌق سالنامه به شاعرانی که خود ذاتا" متملٌق و مدیحه سرای دیگران بوده اند :

سلسله مراتب تملٌق و مدیحه گوئی در ایران

دربرابر

سلسله مراتب کار و فعٌالیت در مثلا" ژاپن

کاش روزی برسد که ارجمند شاعران پارسی زبان هم ، اکر راست می کویند ، به جای تملٌق ، و مدح « اشخاص خوب » به ستایش « کارهای خوب » بپردازند ...

یعنی می شود که چنین روزی بیاید ؟

و اگر قرار است که بیاید :

خرٌم کسی که زاده فردا شد

(1) وبلاگی بنام مقتبس دارم که فقط به مطالعات قرآنیم اختصاص دارد .

 

  نظرات ()
سالروز تولد شاعر : من آمدم به جهان به قضا نه تقاضا ! نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩۱/۱٢/٢

چهارم اسفند ، 67 سال تو باز آ !

 

من آمدم به جهان به قضا ؛ نه تقاضا !

چهارم اسفند ، 67 سال تو باز آ !

بگریه ، جیغ وار بگفتم که : این چه جهان است ؟!

همه علل به چنین حُکم ِ سختِ بنده نهان است ...

یکی که قابله بودش بگفت : گیر که آمد !

مرا از آمدن آنروز صدهزار پیامد ...

زخاک ِ زبر به سینی ، ز آبِ داغ به کاسه (1)

که دوٌمیش جهنٌم ؛ و اوٌلیش زماسه

یکی بگفت : « پسر هست ، پس خوش آمده است !

به چشم بسته در این دار ، دلخوش آمده است ! »

به چشم ِ بسته شروعم ، به چشمِ بسته تمامم ...

به چشم بسته در این دار در میان شمایم !

و گوش بسته ، زبانبسته ، دست بسته و پاهم

چنین قضا و قدر هست بهر شما هم ...

*

تمام عمر بکوشم به دست و پای خسته و بسته

به راه مردم ِ آزاده ، بندهای ِ گسسته 

و من ندهم عمر خود به وعده ی مشکوک 

خلاف یاوه سرائی زهر عجوز،  و مفلوک

که زندگی است به هر حال لطف راس رحیمان

و رحمتش چه سپاس است در مدار بهیمان ؟!

به کوش و جوش و خروش است فرض بر همه آدم

نه رخوت است و بهانه ، فسرده در غم و ماتم

چرا خلاف طبیعت در آرزوی تباهی ...

تمام عمر که هدیه است از فراز الهی ؟...

(1) رسم بوده است که نوزاد به محض تولد روی خاک نرم بیفتد و با آب داغ شسته شود ...

ع

  نظرات ()
مطالب اخیر ای کاش شعر های میهنی سلام ، تشکر و تعذر درس انشاء : نه فقط آموزش ، بلکه همچنین پرورش ! خاطره نویسی ، بسیار مهم تر است از انشاء نویسی ! کاریرد و ارزش انشاء مظلوم : شعر نو ! انشاء های دبیرستانی آن زمان انشاء ، ابزار انتقال فرهنگ صادق هدایت و تمام !
کلمات کلیدی وبلاگ 1340 (۱) آزادی (۱) آموزش اجتماعی (۱) آموزش انشا’ و نویسندگی (۱) آموزش انشاء (۳) آموزش پیشرو (۱) آموزش زیان آور (۱) آموزش غلط( زیان آور ) (۱) آموزش غلط ( زیان آور ) (۱) آموزش مذهبی (۱) آموزش مطبوع (۱) آموزش مناسب (۱) آموزش نا مطبوع (۱) آموزش هنر (۱) آموزش و پرورش (۱) اثر بخشی شعر (۱) اجتماعگرائی (۱) احسان شریعتی (۱) احمد کسروی (۱) اختناق ادبی (۱) اخلاق (۱) اخلاق ادبی ما (۱) اخلاق در نگارش (۱) اخلاق و ادبیات (۱) اخلاقشاعر (۱) ادبیًات (۱) ادبیٌات (٢) ادبیًات ابزاری (۱) ادبیًات اقتصادی (۱) ادبیات سیاه (۱) ادبیٌات فرمایشی (۱) ادبیات محاوره ای (۱) ادبیات مذهبی (۱) ادبیٌات معاصر (۱) ادبیات نشاط اجتماعی (۱) ادبیًات کاسبکارانه (۱) ادبیاتگونه مخرب (۱) ادوات استفهامی (۱) ارزش اثر ادبی (۱) ارزش ادیب (۱) استاد پروین گنابادی (۱) استاد محمد پروین گنابادی (٢) استاد محمٌد پروین گنابادی (٤) استقلال (۱) استقلال ادبی (۱) اصطلاح (۱) اصلاح (۱) اصلاح مدیحه سرائی (۱) اطلاعات شفاهی (۱) اعتماد به نفس شاعر (۱) اغراق (۱) امام حسین (ع) (۱) املا (۱) املا’(دیکته ) فارسی (۱) املا’ ( دیکته ) فارسی (۱) انتخاب سبک (۱) انتخاب نوع شعر (۱) انتشار اشعار (۱) انتقال فرهنگ (۱) انتقال فرهنگ فرهنگ (۱) انجوی شیرازی (۱) انشا’ (۳) انشا’ غریزی (۱) انشاء ( نگارش ) (۳) انشاء فارسی (۱) انقلاب ؟! (۱) اوٌلین شعر (۱) ایرانشناسی (۱) با کار و کوشش و تولید (۱) بحر طویل (۱) بدخواهان عقب مانده (۱) برنامه ریزی ادبی (۱) به آذین (۱) به روز شدن قانون (۱) به گویش مردم (۱) بهره مندی از زندگی (۱) بوف کور (۳) بیان عمومی (۱) پرورش (۱) پوچی (۱) تاثیر جامعه بر شاعر (۱) تاثیر شاعر با الگو پردازی (۱) تاثیر محیط (۱) تاریخ آموزشی (۱) تاریخ شعر (۱) تبریک نوروز (۱) تحرک اجتماعی (۱) تحقیقات صادق هدایت (۱) تحول در ادبیات فارسی (۱) تداول واژه (۱) تشویق و تحقیردرادبیات (۱) تصنیف (۱) تعداد شعرا (۱) تعریف هنر (۱) تفکر فردی (۱) تقلید (۱) تقلید در سبک (۱) تقلید صرف (۱) تقلید صرف (کپی) (۱) تلخیص (۱) تمرکز در نگارش (۱) تملق (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنویر افکار (۱) تو را من چشم در راهم (۱) توسعه پایدار (۱) توسعه فرهنگی (۱) توصیف (۱) توصیف زندگی مردم (۱) تولد شاعر (٢) جامعه شناسی (۱) جامعه شناسی شعر (۱) جامعه گریزی (۱) جامعه و ادبیات (۱) جایگاه ادیب و هنر مکند (۱) جایگاه انشاء (۱) جایگاه شعر در جامعه (۱) جریان زدگی سیاسی (۱) جشن (۱) جلال آل احمد (٤) جمالزاده (۱) چاپلوسی (۱) چخوف (۱) چهارم اسفند (۳) چکیده نویسی (۱) حسین بهزاد (۱) حسین منزوی (۱) حقشناسی (۱) حکیم ابو القاسم فردوسی (۱) خاستگاه اجتماعی نویسنده (۱) خاص ً نویسی (۱) خاطرات (۱) خاطرات ادبی (۱) خاطره نویسی (۱) خرافات (٢) خفته چند (۱) خلاصه نویسی (۱) خود شناسی (۱) خود کشی صادق هدایت (۱) خود کم بینی (۱) خودکم بینی (۱) خوشبینانه نویسی (۱) داستان کوتاه (۱) داستان کوتاه در ایران (۱) داستانهای یگانه (۱) داستایوسکی (۱) داش آکل (۱) درست نویسی به پارسی (۱) دروغ (۱) دزدی اینترنتی (۱) دستور زبان فارسی (۱) دفتر خاطرات (۱) دفتر شعر (۱) دوران احساسات (۱) دوران بلوغ (۱) دوزخ در ادبیات (۱) دکتر حسن شهید نورائی (۱) دکتر حسین آیدین (۳) دکتر علی شریعتی (٢) دکتر غلامحسین صدیقی (۱) دکتر محمد علی شیخ الاسلامی (۱) دیوان شعر (۱) دیوان فرخی یزدی (۱) دیوان های اشعار (۱) دیکته ی شعر (۱) ذبیح الله صفا (٢) ذکرنام خالق اثر (۱) رئالیسم (٢) راه فعالیٌت ادبی (۱) رسالت شاعر (۱) رسالت شاعر و نویسنده (۱) رشد و توسعه (۱) رمضان (۱) رهی معیری (۱) روایات متفاوت (۱) روز پدر (۱) روز شعر و ادب (۱) روزنامه نگاری (۳) زادروز (۱) زادروز بزرگداشت و تجلیل (۱) زبان عمومی (۱) زبان فارسی (۱) زمانه نویسنده (۱) زمستان (۱) زندگی نویسنده (۱) زندگی هنرمند (۱) زنده بگور (۳) ساده نویسی (٢) سارا شریعتی (۱) سالروز وبلاگ (۱) سالزوز تولد (۱) سرقت ادبی (۱) سرگذشت این و آن (۱) سعید نفیسی (۱) سناریو نویسی (۱) سه قطره خوان (۱) سوئ استفاده از ادبیات (۱) سوسن شریعتی (۱) سیاست شعری (۱) سیدمحمد علی جمالزاده (۱) سینما و مذهب (۱) شاعر شهید (۱) شاعران گمنام (۱) شاعران ناشناس (۱) شاهنامه (۱) شخصیٌت ادیب و هنرمند (۱) شخصیت شاعر (۱) شرح جامعه (۱) شعر (۳) شعر آزاد (۱) شعر امروز (۱) شعر انتقادی (هجویٌه ) (۱) شعر توده ای (۱) شعر دختران (۱) شعر زمستان (۱) شعر زن (۱) شعر زورکی (۱) شعر سیاسی (۱) شعر شکوه (۱) شعر ضعیف (۱) شعر فالوده یزدی (۱) شعر لاادری (۱) شعر میهنی (۱) شعر نو (٢) شعر های عاشقانه (٢) شعر کاربردی (۱) شعربافی (۱) شعرمردانه (۱) شعرمردمی (۱) شعرنو (۱) شعرنو و شعر کهن (٢) شعرنیمایی (۱) شعرهای انقلابی (۱) شعرهای به یادماندنی اسفند 91 (۱) شعرهای عوام پسند (۱) شعرکهن (٢) شناخت فرهنگ ایران (۱) شهرت ادبی (۱) شهرت تبلیغاتی (۱) شهرت شاعر (۱) شهرت طلبی (۱) شیوه ( سبک ) نگارش (۱) صادق هدایت (۱٩) صبحی مهتدی (۱) ضرورت شناخت (۱) طبیعت دوستی (۱) عدم رضایت شاعر (۱) عزاداری (۱) عزم جمعی در آموزش (۱) عصر پهلوی (۱) عقب ماندگی آموزشی (۱) علی باقرزاده (۱) علی میرزائی (۱) علیرضا آیت اللهی (۱٢) عکاسی (۱) عید (۱) عید و ادبیٌات (۱) غربزدگی (۱) غلامحسین صدیقی (۱) غلط نویسی (۱) غلو (٢) غلوً ( سیاهنمائی ) (۱) فردوسی (۱) فرم نویسی (۱) فرهنگ ایرانی (۱) فرهنگ و ادبیات عصر توٌهم (۱) فروغ فرخزاد (۱) فصل شاعری (۱) فضای داستان (۱) فطرت و ادبیات (۱) فلسفه شعر و هنر (۱) فیلم سینمائی مخلل (۱) فیلمفارسی (٢) قانون حمایت از مؤلفان (۱) قهرمان و ضدٌ قهرمان (۱) لاادری (۱) ماهنامه زیبائی و زندگی (۱) ماوراء الطبیعه (۱) مبارک باد (۱) مجتبی مینوی (۱) محسن صفایخش (٥) محمد پروین گنابادی (۱) محمدعلی فردین (۱) مخاطب پذیری (۱) مخاطب گرا ( برونگرا ) (۱) مد روز (۱) مدیر سایت (۱) مردمی بودن (۱) مرده پرستی و مرده خواری (۱) مرغ سحر (۱) مرگ (۱) مرگ و زندگی (۱) مسئله اجتماعی (۱) مسائل اجتماعی (۱) مستند سازی (۱) مشارکت شعری (۱) مشاعره (۱) مطبوعات ادبی (۱) مطلب (۱) مقامومنزلت و جایگاهنویسنده و شاعر (۱) ملک الشعراء بهار (۱) منشاء قصٌه یا داستان (۱) مهدی اخوان ثالث (٢) مهره مار (۱) مهمند شیدرنگ (۱) مک امیًتی انشا’ (۱) مکتب ادبی (۱) میراث شعری : شعر کهن (۱) میرزا محمد فرخی یزدی (۱) مینیاتور (۱) میهن دوستی (۱) میهندوستی (۱) نا امیدی از دیگر نخبگان ؟ (۱) نثر صادق هدایت (۱) نشاط اجتماعی و ادبیات (۱) نشر شعر (۱) نصرت کریمی (۱) نقد (۱) نقد نویسندگان (۱) نقش مثبت (۱) نمکنشناسی (۱) نوآوری (٢) نوآوری و شعرنو (۱) نوجوانی و جوانی (۱) نوروز (۱) نوزده فروردین (۱) نوشتار تحلیلی (۱) نوشتار جنجالی (۱) نوعی سرقت شعر (۱) نویسندگی (۳) نویسنده و شاعر زمانه ی خود (۱) نویسنده و شاعر مورد نیاز حقیقی جامعه (۱) نویسنده ی زمان و مکان و جامعه خود (۱) نیرنگستان (۱) نیما یوشیج (۳) همکاری شعری (۱) هنجار آموزشی (۱) هنر در جامعه (۱) هنر مردمی (۱) هویت ملٌی (۱) واپسگرائی در ادبیًات (۱) واژه (۱) واژه زیبا (۱) واژه عمومی (۱) واژه فارسی سره (۱) واژه های مهجور (۱) ورا من چشم در راهم (۱) وراثت و ادبیات (۱) ویراستار شعر (۱) ویرایش شعر (۱) ویرایش مداوم (۱) ویرایش مکرر (۱) کاربرد واژه (۱) کاریکاتور (۱) کافکا (۱) کپی رایت (۱) کتابخوانی تحمیلی ! (۱) کلمات مهجور (۱) کلمه (۱) کنکور (۱) کوتاه نویسی (٢) کوشش به نگارش (۱) کیفیٌت شعر (۱) یادداشت کردن شعر (۱)
دوستان من انجمن شاعران ايران دفتر شعر شاعر انجمن قلم اجتماعی دکتر آرزو صفائی ( الف - دریا ) آسمان سوخته ( ح.م ) اثیره شاعران پارسی زبان استاد نبوی ( کاریز) شعر ناب دردانه زیور حیرت رسول امیری یاس سفید ( جناب علی میرزائی ) شفیعی مطهر ( وب نامه استاد ) قطره های آبی شعر و ادب علیرضا آیت اللهی ( دفتر شعر و نقد ... ) علیرضا آیت اللهی ( طنز اجتماعی ) دریای واژه ها شبیه خودم آی ایشقی بهارهای پیاپی .. لاله عباسی های من سرنوشت شاعری گلچینی از بهترین ها خوب بو بكش پدرجان این شعرها از من نیست از شعر بافی تا شعر نویسی صدای پائیز ( خانم پناهی ) آفرینش های ادبی حوزه هنری یک جرعه غزل اشک قو نخل بی سر ( استاد دکتر دلخوش ) ولوج سرنوشت جای پای خدا آیا روحی اینجا هست ؟ آليهان ( جناب حشمت الله حياتي ) قسمتی از درون ( استاد وثيق زاده انصاري ) شعر آ گلستان شعر و ادب كريما يزدي هواي تازه بدون رنگ كهنگي ( آناهيتا مساجران ) شهيد عشق ( جناب سيٌد حسيني ) دلنوشته ها جناب معارف سرنوشت شاعری عشوه های نارس گذرانه ها انجمن شعر بانوان ايران خانه پدر يك فنجان قهوه تلخ تابش كوير دار بلوط جناب جليل شعاع حضور خلوت انس . گل ياس (زهرا) در سايه سار سرو شعر و نوشته هایم اردیبهشت میمند فارس سرنوشت شاعری شعرناب alireza ayatollahi شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی ) مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری تلق تولوق نسب نامه دودمان آیت اللهی یزدی غریبه تر از همیشه ترنم سکوت شکوفه های نوبهار سفر ، مسافر خوبی نمی شوم وقتی دیوارها سکوت می کنند شاعران پارسی زبان علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبنا ( آمایش شهری)alireza ayatollahi علیرضاآیت اللهی شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد - یزد شناسی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شعر شاعر ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi معماری و شهرسازی بومی و مردمی یزد ( علیرضا آیت اللهیalireza ayatollai - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تاریخ یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi هیئت و هیئت داری در شهریزد - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi پریسا بلاگ پارسی شعر ناب قلم ما مقتبس architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) پرتال زیگور طراح قالب