علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
آرشیو وبلاگ
      علیرضا آیت اللهیalireza ayatollahi (گذشته ی هرکسی چراغ راه آینده اوست ؛ به شرط آن كه به خاطر بسپارد ، تحليل كند و عبرت بگيرد : آينده نتيجه مجموعه تجربيٌات هرچند به ظاهر ناچيز همه افراد بشر درجهان است .)
بدون کوچکترین توقع از بزرگترین کریمان نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٢/۱٠/٢٢

 

 

این روزها ( و اصولا" زمستان ها ) به دلیل کهولت سنٌ و سایر عواملی که معرف حضورتان هستند به اصطلاح دل و دماغ سرزدن به وبلاگ ها و وبسایت ها و نوشته های دیگران ، هرچند هم بسیار ارزشمند ، را ندارم که توقع کنم دیگران هم نوشته هایم را در این وبلاگ بخوانند و نظر بدهند . نظر خواستن در انتهای یادداشت قبلی یک اشتباه محض بود .

نوشته هایم نیز با دل و دماغ نوشته نمی شوند که در عرصه ادبیات باشند ! ادبیات در بطن خود مترادف با شادی و نشاط و جوش و خروش و پیشروی است ؛ حال آنکه بنظرم خمودگی ، افسردگی ، ایستائی و نفی زندگی همه جا را گرفته و روز به روز توسط کسانی که لابد نفعی در آن دارند « مرده خوار وار » بیش از پیش ترویج می شود .

آیا چیزی از ادبیات باقی میماند ؟ . شما ممکن است به مطالعه تفاوت ادبیات در دوره های تاریخی گذشته بپردازید ؛ امٌا این نویسنده حقیر فقیر سراپا تقصیر ! طی نیم قرن گذشته ، و شاید بیش از نیم قرن ، دستی بر آتش ادبیات فارسی داشته است ، تجربه کرده است و دیده است و می بیند که ...

جامعه سازی ادبیات

قاعدتا" ادبیات و هنر میبایست خلقیات یک جامعه را شکل دهند و به اصطلاح « جامعه ساز » شوند .

 

بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی

در جوامع پیشرفته و به ویژه در اوج فرهنگ و تمدن نیز چنین قاعده ای همیشه قابل مشاهده بوده است ؛ امٌا در جامعه ی ما بر اثر عواملی چون عصیان اجتماعی ، جنگ تحمیلی ، غلبه کم فرهنگ تربر بهفرهنگ ترها تا غلبه فرهنگ روستائی بر فرهنگ شهری و خرده فرهنگ های منسوخ به جای بزرگفرهنگ های ناسخ ، پیشرو و پیشبرنده ، بنظر می رسد که نوعی مهندسی معکوس به عمل آمده روحیات و خلقیاتِ نه مذهبی و نه ایرانی و حقیقتا" مردمی ، بلکه منویات معدودی سودا پیشه و سوداگر تازه به دوران رسیده شاکله نوعی شعر و داستان و سایر انواع هنری و ادبی شده است ؛ و از آنجا به تغییر روحیه و خلقیات گروهی غافل از اعضاء جامعه پرداخته جریان خود را با اهرمی ( از فشار ؟... ) ناجوانمردانه توسعه داده است ؛ و شاید نظیر دوره ی مشروطیت ، یا تا حدودی دهه ی 1340 ، به حدی در معکوس سازی جریان طبیعی و منطقی ادبیات پیشرفت داشته است که در مواردی ارزش را ضدٌ ارزش و ضدٌ ارزش را ارزش قلمداد کرده است .

در جامعه ای که ویژه خواری ، و... غنیمت گرفتن حق و حقوق دیگران ، به هر بهانه ای ، در عمل ارزش تلقی می شود !!! سرقت ادبی را نیز به اصطلاح عموم مردم « زرنگی » محسوب داشته چه بسا اکابر السارقین دستخوشی هم بابت چنین سرقت هائی به عمٌال یحتمل دست آموز خود می پردازند ؛ و در جائی که ادبیات آن به مصداق « وای به وقتی که بگندد نمک » ، به جای ارزش ها به ضد ارزش ها ، و حتی وارونه نمائی مفهوم و مضمون و مقصود آنها می پردازد ، چه جامعه ای و با چه خلقیاتی شکل می گیرد و توسعه می یابد ؟ ...

... و از همین جا است که مطالب این وبلاگ در فرایند هنجار سازی جامعه ! بی ارزش شده خوانندگان خود را از دست می دهد .

به نظر ما جریانی طبیعی صورت گرفته است ؛ و به مصداق « گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را » چون از عهده ی ما بر نمی آید که قضا را تغییر دهیم همچنان به مشاهده می نشینیم ، تحلیل می رویم! ، و به مختصر امیدی که باقی مانده است بسنده می کنیم . امٌا از خود نیز میپرسیم که سرانجام این جریان به کجا ختم می شود ؟ کوچکترین علاقه ای به پیش بینی نداریم ! ....

  نظرات ()
... و چنین اشت امیدی که مبارک بادا نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٢/۱٠/٢۱

  نظرات ()
قانون حمایت از مؤلفان ومصنفان و هنرمندان در به روز بوده و اجرا نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٢/۱٠/۱۱

 

السارقین والسارقون ادبی ! و هنری و فراهنری !

در اواخر اسفند 1348 تلفنی از من خواستند که به وزارت اطلاعات ( که کارش با وزارت اطلاعات کنونی متفاوت بود ؛ و بیشتر با رادیو ، تلویزیون و مطبوعات سر و کار داشت ) بروم . رفتم ؛ و مرا به اتاقی که منوچهر آزمون ( هم اکنون معدوم ! ) روی یک مبل لمیده بود و « شیر و موز » می خورد رهنمون شدند  . وارد شدم ؛

گفتم : سلام

بلافاصله شناخت وبدون پاسخ به سلام

گفت : آیت اللهی ! باز هم که از تو شاکی هستند ! ، تو حق نداری از .... ( که سردبیر یک هفته نامه روشنفکر پسند و پرفروش بود ) در نوشتن تقلید کنی ؛ این سبک مال اوست ! اینطور ... نمی گذاریم هیچ جا سردبیر شوی ! بازهم ممنوع القلم می شوی ...دیگر کاری با تو ندارم . برو ! .

این گفته های « زور » و بسیار خشک و تحکم آمیز بیش از دو- سه دقیقه طول نکشید ؛ و من به جای آنکه واقعا" ناراحت شوم ( چون خود را ناراحت نشان دادم ) ، برعکس ، شادمان از طبقه دوٌمِ وزارتخانه ( که نبش خیابان 15 خرداد و میدان ارگ کنونی بود ) به طبقه پائین ( که اداره رادیو بود ) پائین آمدم و با خود گفتم : عجب ! من مثل جلال آل احمد می نویسم ؟! ؛ چون آن سردبیری که آزمون نام برد به مقلٌد بودن در سبک نگارش جلال آل احمد شهره بود ...

 در ضمن ، بنده نامزد سردبیری مجله پست ایران شده بودم که خانم سپهر خادم ، مدیر آن مجله ، پیغام داده بود که بیا مذاکره کنیم و یکی از نویسندگاه روزنامه کیهان بنام ضادق هانفی که بعد از انقلاب کلٌی فیلم سینمائی بازی کرده است به زبان بی زبانی به من فهمانده بود که جهانگیری ؟ سردبیر آن زمان مجله از خبر چینان ساواک است و من هم شاید به این شرط سردبیر آن مجله آب و نان دار سیاسی بشوم که قبل از هرچیز به چنین کاری تن دردهم که مسلما" تن نمی دادم ؛ و علاوه بر آن در فکر آن بودم که هرچه زودتر به خدمت سربازی رفته به عنوان پژوهشگر دانشگاه تهران مشغول به کار بشوم .

این حاشیه روی را ببخشید ! تا جانم برایتان بگوید که قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در چنین روزی ، یازدهم دی ، منتهی چهل و چهار سال قبل ، یعنی در سال 1348 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود تا به اصطلاح از آن به بعد سرقت ادبی و سرقت هنری ، و فراهنری ؟، که به عقیده ای از عادات و آداب و رسوم برخی از ایرانیان است صورت نگیرد و دیگر کسی چنین شعری نگوید که :

ای باد صبا بگو به جامی       آن دزد سخنوران نامی

بردی، اشعارِ کهنه و نو        از سعدی و انوری و خسرو

اکنون که سرِ حجاز داری      و آهنگ حجاز بازداری

دیوان ظهیر فاریابی             در کعبه بدزد اگر بیابی 

آنکه در عالَمِ ادبیات و ادب یکی از بزرگترین بی ادبی ها را که دزدی باشد مرتکب شود ؛ آنکه بنام عمل به اسلام برخلاف اسلام ...

نظر شما چیست ؟

 

  نظرات ()
حلل نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٢/۱٠/۳
 
 
اوٌل دی زاد روز نصرت کریمی ، هنرمند و کارگردان سینما است ، که الحمدالله هنوز هم در 90 سالگی در صحنه ی سینمای زندگی حیٌ و حاضر است ؛ و لابد می دانید که بیشترین شهرت او به خاطر ساختن فیلم سینمائی محلل است که خواه نا خواه برعلیه مذهب شیعه و روحانیت آن بود .اتفاقا" وی ، ایرن و رضا کرم رضائی که این دو نقش های اوٌل مرد و زن را در آن فیلم بازی کردند از مشتریان کلینیک پوست و زیبائی دکتر حسین آیدین بودند که مدیر مجله بود و من هم به جای سردبیر در اتاقکی زیر مطب او کار می کردم . هروقت این مشاهیر وقت میگرفتند آخرین وقت را به آنها می داد که کار روزانه مطب را تعطیل کند و با آنها گپی بزند . اکثرا" مرا هم به این گپ دعوت می کرد و من در یکی از این گپ ها با کریمی آشنا شدم . چند روز پس از آن وی را در یک مغازه شیرینی فروشی دیدم در حالی که آنقدرها هم تعصب مذهبی نداشتم به زبان بی زبانی شکوه کردم که مگر طی سال چند محلل در تمام ایران گرفته می شود که شما اینچنین سر این موضوع سر و صدا به راه انداختید و قبول کنید که فیلم شما ضد شیعی بود و به دل همه نمی چسبید ؛ به خصوص که برخی از قسمت های آنهم ؛ چون جائی که محلل می خواست وارد اتاق عروس شود بسیار ساختگی و غیر واقعی بود ... من با ایرن صحبت کردم گفت از اینکه چنین فیلمی را بازی کرده است خوشحال نیست و کرک رضا ئی هم گفت : شغل من است ...
کریمی با وجود این که معلوم می شد که برای رفتن از مغازه بسیار عجله دارد گفت تا به حال به حدٌ کافی چوبش را خورده ام . امٌا ضعف هائی که اشاره کردی ضعف های کارگردانی و بازی آن دونفر نبود ، ضعف سناریو بود . نویسنده ای که نوشته مرا تصحیخ و تکمیل کند نداریم ؛ و فیلم ها هم که همگی شده اند آبگوشتی ! ... در این مملکت ارج و قربی که باید برای نویسنده قائل باشند قائل نمی شوند ... ( و این است که من وبنگار امروز قدر بزرگانی چون فرهادی - کیارستمی - تقوائی - و... را می دانم ) .
در سال 1364 وی را بین کافه نادری و چهار راه اسلامبول دیدم ؛ شناخت و گفت : گوی چوگان شما ... پرسیدم که حال که محلل نمی سازید چه می سازید استاد مجلل ؟ . پس از لبخندی تلخ و حکیمانه گفت هر  فضا و زمانه ای مقتضای خودش را دارد و نیاز خودش را می طلبد ؛ الآن کاکتوس پرورش می دهم ! .
  نظرات ()
مطالب اخیر زن صادق هدایت (10) : چهره ی خیالی زن ایرانی ؟ زنِ خیالی صادق هدایت نوروز زنِ خوب ... از قلم صادق هدایت زن صادق هدایت (8) : چهره ی واقعی زن ایرانی ؟ زن از قلم صادق هدایت (8) فاطمه(س) زهراء است ... تولٌدِ بد موقع وغافلگیرانه ی من ! زن صادق هدایت (7) : چهره ی واقعی زن ایرانی ؟ نظر رهبرانقلاب در مورد تام پین و صمد بهرنگی هرمرد ایرانی باید این را بخواند ! آیا ادبیات دِل خوش می خواهد ؟
کلمات کلیدی وبلاگ 1340 (۱) آثار نابودگر ادبی (۱) آداب و رسوم مردمی و ادبیات (۱) آزادی (۱) آگهی نویسی (۱) آموزش اجتماعی (٢) آموزش انشا’ و نویسندگی (۱) آموزش انشاء (٤) آموزش پیشرو (۱) آموزش زیان آور (۱) آموزش غلط( زیان آور ) (۱) آموزش غلط ( زیان آور ) (۱) آموزش مذهبی (۱) آموزش مطبوع (۱) آموزش مناسب (۱) آموزش نا مطبوع (۱) آموزش هنر (۱) آموزش و پرورش (۱) آیت اللهی شاعر (۱) ابراهیم پورداوود (۱) ابو سلیک گرگانی (۱) ابوالعباس مروزی (۱) ابوالقاسم انجوی (۱) ابوالقاسم حالت (۱) ابوالمؤید بلخی و عباس مروزی (۱) ابوشکور بلخی (۱) ابونصر فارابی (۱) اثر بخشی شعر (۱) اجتماعگرائی (۱) احسان شریعتی (۱) احمد شاملو (۱) احمد کسروی (۱) اختناق ادبی (۱) اخلاق (۱) اخلاق ادبی ما (۱) اخلاق در نگارش (۱) اخلاق و ادبیات (۱) اخلاقشاعر (۱) ادب (۱) ادبیًات (۱) ادبیٌات (٢) ادبیات آذربایجان (۱) ادبیًات ابزاری (۱) ادبیات اسلامی (۱) ادبیًات اقتصادی (۱) ادبیات باستانی ایران (۱) ادبیات بی اعتبار (۱) ادبیات تعارض (۱) ادبیات جامعه شناسانه (۱) ادبیات دینی (۱) ادبیات سازنده (۱) ادبیات سیاسی (۱) ادبیات سیاه (۱) ادبیات شفاهی (٧) ادبیات شفاهی تهران (۱) ادبیات شفاهی در ایران (٧) ادبیات فارسی 1344 (۱) ادبیٌات فرمایشی (۱) ادبیات قرن 4 هجری (۱) ادبیات محاوره ای (۱) ادبیات مذهبی (۱) ادبیٌات معاصر (۱) ادبیات نشاط اجتماعی (۱) ادبیات نظامی (۱) ادبیًات کاسبکارانه (۱) ادبیاتگونه مخرب (۱) ادوات استفهامی (۱) ارزش اثر ادبی (۱) ارزش ادبیات در جامعه (٢) ارزش ادیب (۱) ارزشیابی نوشته (۱) ارزیابی شخصیت نویسنده (۱) استاد ! علم ! (۱) استاد ادبیات (۱) استاد پروین گنابادی (۱) استاد دانشگاه (۱) استاد محمد پروین گنابادی (٥) استاد محمٌد پروین گنابادی (٤) استاد محمد رضا شفیعی کدکنی (۱) استعداد ادبی (۱) استقلال (۱) استقلال ادبی (۱) اسلامِ ضد اسلامی (۱) اشاء فارسی (۱) اصطلاح (۱) اصلاح (۱) اصلاح مدیحه سرائی (۱) اطلاعات شفاهی (۱) اعتبار راوی (۱) اعتبار نوشته (۱) اعتبار نویسنده (۱) اعتماد به نفس شاعر (۱) اغراق (۱) افسانه پردازی (۱) افسانه گرائی (۱) افسانه و تاریخ (۱) امام حسین (ع) (۳) املا (۱) املا’(دیکته ) فارسی (۱) املا’ ( دیکته ) فارسی (۱) انتخاب سبک (۱) انتخاب نوع شعر (۱) انتشار اشعار (۱) انتقال فرهنگ (۱) انتقال فرهنگ فرهنگ (۱) انجوی شیرازی (۱) انحصار قدرت (۱) انسانم آرزوست (۱) انشا’ (۳) انشا’ غریزی (۱) انشاء ( نگارش ) (۳) انشاء جاهلانه (۱) انشاء خوب (۱) انشاء عالمانه (۱) انشاء فارسی (٢) انشاء فاضلانه (۱) انقلاب ؟! (۱) انگیزه تحصیلات ادبی (۱) اوستا (۱) اوٌلین شعر (۱) ایرانشناسی (۱) با کار و کوشش و تولید (۱) بحر طویل (۱) بخارا پایتخت ادب (۱) بدخواهان عقب مانده (۱) برنامه ریزی ادبی (۱) بزرگداشت نویسندگان (۱) به آذین (۱) به روز شدن قانون (۱) به گویش مردم (۱) بهره مندی از زندگی (۱) بوف کور (۳) بی ادبی در ادبیات (۱) بی هنری در هنر (۱) بیان عمومی (۱) پرورش (۱) پروفسور محسن هشترودی (۱) پروفسور هشترودی (۱) پوچی (۱) پیام اثر (۱) پیامبر (ص) (۱) تاثیر جامعه بر شاعر (۱) تاثیر شاعر با الگو پردازی (۱) تاثیر محیط (۱) تاریخ آموزشی (۱) تاریخ ایران باستان (۱) تاریخ شعر (۱) تاریخ طبری (٢) تبریک نوروز (۱) تجربه و انشاء (۱) تحرک اجتماعی (۱) تحریف تاریخ (۱) تحقیقات صادق هدایت (۱) تحوٌل ادبیات معاصر (۱) تحول در ادبیات فارسی (٢) تحول زیباییهای سخن (۱) تخصص ادبی (۱) تداول واژه (۱) تدریس انشاء (۱) ترانه مرغ سحر (۱) ترجمه قرآن کریم (۱) تشویق و تحقیردرادبیات (۱) تصنیف (٢) تصویر زن در ادبیات (۱) تعامل اجتماعی (۱) تعداد ابیات سروده (۱) تعداد شعرا (۱) تعریف ادب (۱) تعریف هنر (۱) تفسیر قرآن (۱) تفکر ادبی (۱) تفکر فردی (۱) تفکر مثبت ایرانی (۱) تقلید (۱) تقلید در سبک (۱) تقلید صرف (۱) تقلید صرف (کپی) (۱) تلخیص (۱) تمرکز در نگارش (۱) تملق (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنویر افکار (۱) تو را من چشم در راهم (۱) توسعه ادبیات (۱) توسعه پایدار (۱) توسعه فرهنگی (۱) توصیف (٢) توصیف زن (۱) توصیف زندگی مردم (٢) تولد شاعر (٢) ثبت و ضبط فولکلور (۱) جاذبه در ادبیات (۱) جامعه شناسی (۱) جامعه شناسی در ادبیات (۱) جامعه شناسی شعر (۱) جامعه گریزی (۱) جامعه و ادبیات (٢) جایگاه ادیب و هنر مکند (۱) جایگاه انشاء (۱) جایگاه شعر در جامعه (۱) جریان زدگی سیاسی (۱) جشن (۱) جعل ادبی (٢) جعل تاریخ (۱) جغرافیا (۱) جلال آل احمد (٦) جلال الدین محمد بلخی مولوی (۱) جمالزاده (۱) جوٌ جامعه (۱) چاپچی (۱) چاپلوسی (۱) چال حافظه (۱) چخوف (۱) چهارم اسفند (٤) چهارم اسفند هفتادسالگی علیرضا آیت اللهی (٢) چکیده نویسی (۱) حاج محمد آقا آیت اللهی (۱) حاج میرزا کاظم آیت اللهی ( ادیب یزدی ) (۱) حاجی فیروز (۱) حدیث (۱) حسن پیر نیا (۱) حسین بهزاد (۱) حسین منزوی (۱) حضرت محمد (ص) (۱) حق نشر (۱) حقشناسی (۱) حماسه (۱) حمید مصدق (۱) حنظله بادغیسی (۱) حکیم ابو القاسم فردوسی (۱) حکیم ابوالقاسم فردوسی (۱) خاستگاه اجتماعی نویسنده (۱) خاص ً نویسی (۱) خاطرات (۱) خاطرات ادبی (۱) خاطره نویسی (۱) خاله رورو (۱) خرافات (٢) خسرو شاهانی (۱) خفته چند (۱) خلاصه نویسی (٢) خود شناسی (۱) خود کشی صادق هدایت (۱) خود کم بینی (۱) خودش هم باورش شده (۱) خودکم بینی (۱) خوشبینانه نویسی (۱) داستان کوتاه (۱) داستان کوتاه در ایران (۱) داستانهای یگانه (۱) داستایوسکی (۱) داش آکل (۱) درست نویسی به پارسی (۱) دروغ (۱) دروغ ، سیاسی است (۱) دروغنویسی (۳) دروغنویسی سهوی (۱) دروغنویسی عمدی (۱) دزدی اینترنتی (۱) دستور زبان فارسی (۱) دفتر خاطرات (۱) دفتر شعر (٢) دودان قاجار (۱) دوران احساسات (۱) دوران افول در ادبیات فارسی (۱) دوران بلوغ (۱) دوره و زمانه (۱) دوزخ در ادبیات (۱) دکتر حسن شهید نورائی (۱) دکتر حسین آیدین (٤) دکتر ذبیح الله صفا (۱) دکتر علی شریعتی (٢) دکتر غلامحسین صدیقی (۱) دکتر محمد علی شیخ الاسلامی (۱) دکتر منوچهر نطقی (۱) دکتر ناصر الدین شاه حسینی (۱) دیوان شعر (۱) دیوان فرخی یزدی (۱) دیوان های اشعار (۱) دیکته ی شعر (۱) ذبیح الله صفا (٢) ذکرنام خالق اثر (۱) رئالیسم (٢) راه فعالیٌت ادبی (۱) راهنمائی بخردانه (۱) رسالت ادبیات (۱) رسالت شاعر (۱) رسالت شاعر و نویسنده (۱) رشد و توسعه (۱) رمان و اسلام (۱) رمضان (۱) رهبر انقلاب (۱) رهی معیری (۱) روانشناسی ادبیات (۱) روایات متفاوت (۱) روایت (۱) رودکی (۱) رودکی سمر قندی (۱) روز پدر (۱) روز زن (۱) روز شعر و ادب (٢) روز مادر (۱) روزگار شاعر (۱) روزگار نویسنده (۱) روزنامه نگاری (٥) روزنامه کیهان (٢) روشنفکر (۱) زادروز (۱) زادروز بزرگداشت و تجلیل (٢) زادروز نویسنده (۱) زبان خارجی (۱) زبان عمومی (۱) زبان فارسی (۱) زرتشت (۱) زمانه نویسنده (۱) زمستان (۱) زن از نظر هدایت ؟ (۳) زن ایرانی (٢) زن خوب صادق هدایت (۱) زن زیبای صادق هدایت (۳) زن صادق هدایت (۳) زنان (۱) زندگی نویسنده (۱) زندگی هنرمند (۱) زنده بگور (٤) زیبا ئی زن ایرانی (٢) زیبائی های سخن (۱) ساده نویسی (٢) سارا شریعتی (۱) ساعتِ نگارش (۱) سال 1345 (۱) سال نو (۱) سالروز تولد علیرضا آیت اللهی (۱) سالروز وبلاگ (۱) سالزوز تولد (۱) سامانیان (۱) سبک زندگی (۱) سبک هندی (۱) سجع (٢) سرقت ادبی (۱) سرگذشت این و آن (۱) سعید نفیسی (٢) سلطه ی ادبیات عرب (۱) سناریو نویسی (۱) سه قطره خوان (۱) سهم ادبیات (۱) سوئ استفاده از ادبیات (۱) سوسن شریعتی (۱) سیاست شعری (۱) سیاستگزاری ادبیات (۱) سیاوش کسرائی (۱) سید ابوالقاسم انجوی شیرازی (۳) سیدمحمد علی جمالزاده (۱) سینما و مذهب (۱) شاعر اصلاحگرا (۱) شاعر درباری (۱) شاعر شهید (۱) شاعر مردمی (٢) شاعران زن (۱) شاعران گمنام (۱) شاعران ناشناس (۱) شاهنامه (۱) شب ادبیات (۱) شب چلٌه (۱) شب مشاعره (۱) شب یلدا (٢) شخصیٌت ادیب و هنرمند (۱) شخصیت شاعر (۱) شرح جامعه (۱) شعر (٥) شعر آئینی (٢) شعر آزاد (۱) شعر امروز (۱) شعر انتقادی (هجویٌه ) (۱) شعر توده ای (۱) شعر دختران (۱) شعر در باقی آباد یزد (۱) شعر دینی (۱) شعر زمستان (۱) شعر زن (۱) شعر زورکی (۱) شعر سیاسی (۱) شعر شکوه (۱) شعر شیعه (۱) شعر ضعیف (۱) شعر علیرضا آیت اللهی (۱) شعر فالوده یزدی (۱) شعر لاادری (۱) شعر مذهبی (۱) شعر نو (۳) شعر های عاشقانه (٢) شعر و موسیقی (۱) شعر وجامعه (۱) شعر کاربردی (۱) شعربافی (۱) شعرمردانه (۱) شعرمردمی (۱) شعرنو (۱) شعرنو و شعر کهن (٢) شعرنیمایی (۱) شعرهای انقلابی (۱) شعرهای به یادماندنی اسفند 91 (۱) شعرهای عوام پسند (۱) شعرکهن (٢) شعرکوششی (۱) شفاهی های کتبی شده (۱) شناخت فرهنگ ایران (۱) شهادت امام علی (ع) (۱) شهرت ادبی (۱) شهرت تبلیغاتی (۱) شهرت شاعر (۱) شهرت طلبی (۱) شهید بلخی (۱) شیخ فضل الله نوری (۱) شیوه ( سبک ) نگارش (۱) شیوه تفکر (۱) صادق هدایت (٢٧) صاق هدایت (٢) صبحی مهتدی (۱) صمد بهرنگی (٢) ضرورت شناخت (۱) طاهره صفارزاده (۱) طبیعت دوستی (۱) طرح به موقع موضوع (۱) عادت به پرگوئی و پرنویسی (۱) عارف قزوینی (۱) عاشقانه (۱) عدم رضایت شاعر (۱) عزاداری (۱) عزم جمعی در آموزش (۱) عصر ادب (۱) عصر بی ادبی (٢) عصر پهلوی (۱) عقب ماندگی آموزشی (۱) علی میرزائی (۱) علیرضا آیت اللهی (۳٠) عکاسی (۱) عید (۱) عید و ادبیٌات (۱) غربزدگی (۱) غربگرائی در ادبیات (۱) غلامحسین صدیقی (۱) غلط نویسی (۱) غلو (٢) غلوً ( سیاهنمائی ) (۱) غلیان احساس (۱) غیر متخصصان (۱) فارسی دری (۱) فارسی شکر است (٢) فاطمه زهراء (۱) فایده نگارش (۱) فردوسی (۱) فرق تاریخ و ادبیات (۱) فرم نویسی (۱) فرهنگ ایرانی (۱) فرهنگ فارسی (۱) فرهنگ مردم (٢) فرهنگ و ادبیات عصر توٌهم (۱) فروغ فرخزاد (٢) فصل شاعری (۱) فضای داستان (۱) فطرت و ادبیات (۱) فلسفه اسلام (۱) فلسفه زندگی (۱) فلسفه شعر و هنر (۱) فلسفه عامٌه (۱) فولکلور (٢) فولکلور آذربایجان (۱) فونکسیونالیسم ادبی (۱) فیلم سینمائی مخلل (۱) فیلمفارسی (٢) قانون حمایت از مؤلفان (۱) قصٌه ضامن آهو (۱) قهرمان و ضدٌ قهرمان (۱) گسترش موضوع (۱) لاادری (۱) لغتنامه (۱) لغتنامه دهخدا (۱) ماهنامه زیبائی و زندگی (۱) ماوراء الطبیعه (۱) مبارک باد (۱) مبارکباد تولد (۱) مجتبی مینوی (۱) محرم (۱) محسن صفایخش (٥) محمد پروین گنابادی (٢) محمد تقی بهار (۱) محمد علی اسلامی ندوشن (۱) محمدبن جریر طبری (۱) محمدعلی جمالزاده (۱) محمدعلی فردین (۱) مخاطب پذیری (۱) مخاطب گرا ( برونگرا ) (۱) مد روز (۱) مدیر سایت (۱) مراسم نوروز (۱) مرام مستقل ( دارای مرام ) (۱) مرثیه (۱) مردمی بودن (۱) مرده پرستی و مرده خواری (۱) مرغ سحر (۱) مرگ (۱) مرگ و زندگی (۱) مرکز فرهنگ مردم (۱) مسئله اجتماعی (۱) مسائل اجتماعی (۱) مستند سازی (۱) مشارکت شعری (۱) مشاعره (۱) مطبوعات ادبی (۱) مطلب (۱) معصوم (۱) معنی زهراء (۱) مفهوم ادب (۱) مقالات مذهبی (۱) مقامومنزلت و جایگاهنویسنده و شاعر (۱) ملک الشعراء بهار (۱) ممیزی کتاب (۱) منشاء قصٌه یا داستان (۱) مهدی اخوان ثالث (٢) مهره مار (۱) مهمند شید رنگ (۱) مهمند شیدرنگ (۱) موقع سرودن (۱) مک امیًتی انشا’ (۱) مکتب ادبی (۱) میراث شعری : شعر کهن (۱) میرزا محمد فرخی یزدی (۱) مینیاتور (۱) میهن دوستی (۱) میهندوستی (۱) نا امیدی از دیگر نخبگان ؟ (۱) نامه نویسی (۱) نثر تاریخی (٢) نثر صادق هدایت (٢) نثر فارسی (۱) نسخه ی تعزیه (۱) نشاط اجتماعی و ادبیات (۱) نشر شعر (۱) نصرت کریمی (۱) نظام ادبی (۱) نظم (۱) نقد (۱) نقد ادبی (٤) نقد تفسیری (۱) نقد داستان (٢) نقد نویسندگان (۱) نقش مثبت (۱) نگارش به مفهوم عمومی (۱) نماد ادب کشور (۱) نماد شعر کشور (۱) نمکنشناسی (۱) نوآوری (٢) نوآوری و شعرنو (۱) نوجوانی و جوانی (۱) نوروز (۱) نوزده فروردین (۱) نوشتار تحلیلی (۱) نوشتار جنجالی (۱) نوعی سرقت شعر (۱) نویسندگی (٤) نویسنده و شاعر زمانه ی خود (۱) نویسنده و شاعر مورد نیاز حقیقی جامعه (۱) نویسنده ی زمان و مکان و جامعه خود (۱) نیرنگستان (۱) نیما یوشیج (۳) هفتاد سالگی شاعر (۱) همکاری شعری (۱) هنجار آموزشی (۱) هنر در جامعه (۱) هنر مردمی (۱) هوای نفس (۱) هوشنگ کاووسی (۱) هویت ملٌی (۱) هویت نویسنده و شاعر (۱) واپسگرائی در ادبیًات (۱) وارونگی ادبیات (٢) واژه (۱) واژه زیبا (۱) واژه عمومی (۱) واژه فارسی سره (۱) واژه های مهجور (۱) ورا من چشم در راهم (۱) وراثت و ادبیات (۱) ویراستار شعر (۱) ویرایش شعر (۱) ویرایش مداوم (۱) ویرایش مکرر (۱) کاربرد واژه (۱) کاریکاتور (۱) کافکا (۱) کپی رایت (۱) کتاب انشاء (۱) کتابخوانی تحمیلی ! (۱) کتبی های شفاهی شده (۱) کج ادبی (۱) کربلا (۱) کرونولوژی شاعران ایران (۱) کرونولوژی نویسندگان ایران (۱) کریم کشاورز (۱) کلمات مهجور (۱) کلمه (۱) کمٌیت گرائی در ادبیات (۱) کنکور (۱) کوتاه نویسی (٢) کوشش به نگارش (۱) کیفیٌت شعر (۱) یادداشت کردن شعر (۱)
دوستان من انجمن شاعران ايران دفتر شعر شاعر انجمن قلم اجتماعی دکتر آرزو صفائی ( الف - دریا ) آسمان سوخته ( ح.م ) اثیره شاعران پارسی زبان استاد نبوی ( کاریز) شعر ناب دردانه زیور حیرت رسول امیری یاس سفید ( جناب علی میرزائی ) شفیعی مطهر ( وب نامه استاد ) قطره های آبی شعر و ادب علیرضا آیت اللهی ( دفتر شعر و نقد ... ) علیرضا آیت اللهی ( طنز اجتماعی ) دریای واژه ها شبیه خودم آی ایشقی بهارهای پیاپی .. لاله عباسی های من سرنوشت شاعری گلچینی از بهترین ها خوب بو بكش پدرجان این شعرها از من نیست از شعر بافی تا شعر نویسی صدای پائیز ( خانم پناهی ) آفرینش های ادبی حوزه هنری یک جرعه غزل اشک قو نخل بی سر ( استاد دکتر دلخوش ) ولوج سرنوشت جای پای خدا آیا روحی اینجا هست ؟ آليهان ( جناب حشمت الله حياتي ) قسمتی از درون ( استاد وثيق زاده انصاري ) شعر آ گلستان شعر و ادب كريما يزدي هواي تازه بدون رنگ كهنگي ( آناهيتا مساجران ) شهيد عشق ( جناب سيٌد حسيني ) دلنوشته ها جناب معارف سرنوشت شاعری عشوه های نارس گذرانه ها انجمن شعر بانوان ايران خانه پدر يك فنجان قهوه تلخ تابش كوير دار بلوط جناب جليل شعاع حضور خلوت انس . گل ياس (زهرا) در سايه سار سرو شعر و نوشته هایم اردیبهشت میمند فارس سرنوشت شاعری شعرناب alireza ayatollahi شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی ) مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری تلق تولوق نسب نامه دودمان آیت اللهی یزدی غریبه تر از همیشه ترنم سکوت شکوفه های نوبهار سفر ، مسافر خوبی نمی شوم وقتی دیوارها سکوت می کنند شاعران پارسی زبان علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبنا ( آمایش شهری)alireza ayatollahi علیرضاآیت اللهی شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد - یزد شناسی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شعر شاعر ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi معماری و شهرسازی بومی و مردمی یزد ( علیرضا آیت اللهیalireza ayatollai - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تاریخ یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi هیئت و هیئت داری در شهریزد - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi پریسا بلاگ پارسی شعر ناب قلم ما مقتبس architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) پرتال زیگور طراح قالب