علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
آرشیو وبلاگ
      علیرضا آیت اللهیalireza ayatollahi (گذشته ی هرکسی چراغ راه آینده اوست ؛ به شرط آن كه به خاطر بسپارد ، تحليل كند و عبرت بگيرد : آينده نتيجه مجموعه تجربيٌات هرچند به ظاهر ناچيز همه افراد بشر درجهان است .)
ایرانشناسی و میهندوستی صادق هدایت نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩۳/۱۱/۳٠
عکس و نوشته طیق معمول از تصاویر موجود در گوگل است
ایرانشناسی و میهندوستی ( ناسیونالیسم ) صادق هدایت
...علاوه بر این ، هدایت یک میهن دوست به معنی واقعی است . او پیش از اینکه اصطلاح « غریزدگی » باب شود آن را مطرح کرده بود و عقیده اش را در « اصفهان نصف جهان » می خوانیم : « چقدر خجلت آور است که شاگردان مدرسه اسم معمار تاج محل ، قصر یلدیز و مسجد اصفهان را که ایرانی بوده اند نمی دانند و به آنها درس نمی دهند . گویا به مناسبت این باشد که مرغ همسایه غاز است . » .
استاد پروین گنابادی : یک ناسیونالیست متعصب بود . علاقه زیادش به ایران باستان نیز دلیلی جز میهن پرستی او نداشت . البته در اواخر به تمدن بعد از اسلام هم گرایشی پیداکرد . مقدمه ای که بر ترانه های خیام نوشته است حاکی از نهایت میهن پرستی اوست . نه اینکه خودش میهن دوست بود سعی داشت تا ثابت کند که دیگران ، خیام ، حافظ ، و... همه در این راه کوشیده اند .
شیدرنگ : نخستین کوشش هدایت که به آشکاری به تاخت و تاز بیگانگان تاخته بود همراه با دوتن دیگر ، شین پرتو و بزرگ علوی « شب بدمستی در باره تاخت و تاز اسکندر « دیو دیو » - یورش تازیان – و سپس « سایه مغول » - تاخت و تاز مغولان در ایران چاپ شد . هدایت پیوسته به بیگانگان و تاخت و تاز آنها تاخته است ؛ به ویژه در داستان های « سایه مغول » و « خر در چمن » .
آیت اللهی : در میهن دوستی هدایت شکٌی نیست . او به تمام کسانی که به نحوی ادای دین به میهنشان کرده باشنداحترام میگذارد و به بزرگداشتشان می پردازد . نوشتن نمایشنامه های « مازیار » و « پروین دختر ساسان » نیز بر همین روال است . فرقی نمی کند ، نه تنها برای بزرگان شمشیر بدست ، بلکه به اندیشمندان و هنرمندان کشورش نیز با دیده احترام و ستایش می نگرد . نمونه اش همان دفاعی است که از حقٌ استاد قریب در تنظیم دستور زبان فارسی کرده است . در رشته های دیگر هم نظایری دارد که استاد پروین بهتر از من می دانند .
( ادامه دارد )
-----------------------------------------------
آیت اللهی در بهمن 1393 : لفظ ناسیون به معنی ملٌت و در چهارچوب یک کشور طی 200 – 300 سال اخیر و ابتدا در فرانسه مطرح شده در زمان خیٌام و حافظ چنین مفهوم ، معیار و بنابر این چنین گرایشی مدون وجود نداشته است . امٌا طی قرون اخیر در عالم سیاست – امنیت و توسعه مقدم بر دیگر معیارهای سیاسی برای مردم هرکشور قرار می گیرد ؛ چون تمام آنان را برای حفظ شرافت فرهنگی ، کیان اجتماعی ، منافع اقتصادی و آب و خاک در بر می گیرد ؛ حال آنکه در یک حکومت ملٌی هیچ ایسمی شامل تمام افراد ملٌت نمی شود .
لفظ غریزدگی که با مرحوم جلال آل احمد رواج یافت نیز بخشی از واکنش به تضعیف ملٌت و ملی توسط استکبار غرب استت که قبل از آنهم از زمان جریان مشروطیت ، تحت الفاظی مختلف امٌا در همین مفهوم ، و با ادبیات ملا الشعراء بهار ، میرزا محمد فرخی یزدی ،  جمالزاده ، عارف قزوینی ، میرزاده عشقی ، و... و.. و.. وجود داشته است
شخصا" در نیمه دوم دهه 1350 که ماموم شهید مطهری در مسجد دانشگاه تهران بودم شباهت های بسیار بسیار زیادی بین میهن دوستی ایشان و میهن دوستی هدایت دیده ام ؛ و وقتی موضوع را با ایشان مطرح کردم فرمودند هدایت هم مثل دیگران نه خوب مطلق است و نه بد مطلق ، معایبی دارد و محاسنی که امیدوارم شمای شیخ زاده تحت تاثیر محا سنش قرار بگیرید .
  نظرات ()
صادق هدایت ، مجتبی مینوی ، مسعود فرزاد ، فضل الله صبحی مهتدی ، انجوی شیرازی نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩۳/۱۱/٢٩
( از راست ) آندره سوریوگین ، مجتبی مینوی ، غلامحسین مین باشیان ، مسعود فرزاد ، صادق هدایت
شیدرنگ : هدایت خودش نه تنها مطلب را دزدی نمی کرد بلکه همیشه مقداری از کارهایش را در اختیار دیگران میگذاشت و آنها را تشویق می کرد تا دنبال و تمامش کنند . کیست که داستان او و صبحی را نداند ؛ و کیست که نداند مجموعه داستانهای صبحی را چه کسی تنظیم کرده .
بد نیست از اینجهت از دهان یکی از اعضاء « ربعه » بشنویم که بعد ها هدایت ازش برید .
مجتبی مینوی در شب باد بود سالانه درگذشت هدایت در باره همبستگی اعضاء ربعه چنین گفت :
« هریک از ما شخصیت خود را داشت و ما هریک در حسب هنری هم رای بودیم و در بسیاری از جنبه ها اشتراک و شباهت داشتیم ... » ما با تعصب جنگ میکردیم و برای تحصیل آزادی می کوشیدیم و مرکز دایره ما هدایت بود . ما شاید آنروز همه گمان میکردیم  که چون قدر مقام نویسندگی هدایت را می شناسیم او را تشویق می کنیم . امٌا حقیقت مطلب آن بود که او موجب تشویق ما بود و در هریک از ما لیاقتی می یافت  آن را به کار می انداخت . مرکز دایره بود و همه را دور خود می گردانید ... » .
دوستان آغاز جوانی ، دوستان نخستین سفر به اروپا و دوستانش در دوره ای که تازه از سفر اروپا باز گشته بود همگی از کسانی بودند که از آغاز ادعای آزادگی و آزاد منشی و میهن پرستی داشتند .
دوستانش پس از سفر اروپا مسعود فرزاد ، بزرگ علوی ، مجتبی مینوی و عبدالحسین نوشین بودند . همگی جوان ، پرشور ، امیدوار ، دانش پژوه ، پرکار و پیکار جو بودند . موضوع هائی که در گفتگوهای روزانه شان بحث می کردند :
1 – تنفر از بیگانگان و ایادی و عوامل دست نشانده آنها که سبب ویرانی کشور گردیده موجب نابسامانی های فراوانی شده بودند .
2 – مبارزه سخت با خرافات و موهومات .
3 – گنجاندن افکار و گفتگو و متلک های مردم در نوشته ها و گرد آوری آنها و برگزیدن راهی ساده و آسان در نوشتن و جمله های کوتاه دربرابر جمله های بلند و دشوار ، قلمبه و سلمبه ، و دیر فهم یا فهم ناپذیر .
آیت اللهی : همه ی اینها صحیح ، صحبت بر سر رهبری جسورانه ی اوست .  ثبات ، اراده و استقامت هدایت نیز از آن مطالبی است که کمتر به آن اشاره ای شده است . تصمیمی که میگرفته قاطع بوده است و چیزی را که می پسندیده واقعا" می پسندیده   نمونه های فراوانی دارد از جمله در مورد سفر اصفهان و یا استقامت او در گیاهخواری که همه می دانند . همینطور است در سلیقه و انتخاب چیزهائی که مورد پسندش واقع می شدند . چندجاست که از گوش کردن مکرر یک آهنگ می نویسد ، یکی آهنگی بنام « گیتار هاوائی » و دیگری آهنگی هندی ...
( ادامه دارد )
-----------------------------------------------------------
علیرضا آیت اللهی در بهمن 1393 : نسبت به آنچه مرحوم شیدرنگ گفته است شاید امروز و در اینجا توضیحاتی لازم باشد :
1 – فضل الله صبحی مهتدی ، قصه گوی مشهور رادیو و جمع آوری کننده قصه های ایرانی که در ابتدا از صادق هدایت کمک هائی دریافت کرده بود بعدها از در مخالفت با وی بر آمده بود ؛ و...
امٌا تا آنجا که بنده میدانم هم آثار چاپ نشده صبحی مهتدی و هم آثار چاپ نشده صادق هدایت ، به ویژه در فولکلور ایران ، در اوایل دهه 1350 به دست سید ابوالقاسم انجوی ، استاد بنده در فولکلور ، افتاده بودند که بارها در این باره مورد پرسش بنده قرار گرفت و هیچگاه پاسخی صریح و قانع کننده نداد تا اینکه آخرین دفعه به شدٌت عصبانی شد ! ؛ شاید به این دلیل که از آنها  ، به خصوص از راهنمای تهیه و نگارش فولکلور ، اثر چاپ و منتشر نشده هدایت ، برای رسیدن به ریاست « مرکز فرهنگ مردم » استفاده کرده بود و این خود وسیله ی استفاده هائی بسیار زیاد که جای شرح آن در اینجا نیست ...
2 – مهمند شیدرنگ یک نام مستعار از آقای قوامیان از پژوهشگران اصالتا" میبدی در زبان و ادبیات و ادبیات شفاهی ، در حوزه فولکلور ، است که آثاری متعدد در این زمینه ها دارد ؛ از جمله کتاب قصٌه « مرغی که تخم طلا می گذاشت » چاپ 1349 ، « موش بزهکار » ، « نیکوکار مرد خدا » ، « فرهنگ یزدی » و....
  نظرات ()
اهمٌیٌت موضوع در شجاعت صادق هدایت است که از بیان هیچ واقعیتی واهمه نداشت . نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
یاد آوری : آنچه که در اینجا می آید ادامه میز گرد گونه ای است که در « هفتادمین زادروز صادق هدایت » در بهمن سال 1351 ، 42 سال قبل از این ، تحت همین عنوان چاپ و منتشر شده است ؛ و بخش های اولیه آن را لابد قبلا" در همین وبلاگ ملاحظه فرموده اید . مشارکت کنندگان در بحث و فحص از سه نسل متفاوت بوده اند :
استاد محمد پروین گنابادی تقریبا" 75 ساله ؛ که حال خدا رحمتشان کند .
مهمند شیدرنگ ، تقریبا" پنجاه ساله که روحشان شاد باد
علیرضا آیت اللهی و محسن صفایخش ، در آن زمان از نو فارغ التحصیلان علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، و هردو حدودا" 25 ساله .
 آیت اللهی : فقط یک صورت و آنهم در زمانی که چهره ها بیرعت رنگ عوض می کنند . هدایت در زنده بگور و خصوصا" « بوف کور » زمانی نا معلوم را بسرعت گذرانیده و از فکر گذرانده است : « زندگی من در هر روز و هر دقیقه عوض می شد . بنظرم می آمد که طول زمان و تغییراتی که ممگن بود آدم ها در چندین سال بکنند برای من این سرعت سیر و جربان هزار بار مضاعف و تند تر شده بود . در صورتی که خوشی آن بطور معکوس بطرف صفر می رفت و کسانی هستند که از بیست سالگی شروع به جان کندن می کنند » ... این زبان حال خود هدایت است و شرح عرض عمرش . او در این مدت کمتر از 50 سال برای 50 قرن و بیش از 50 قرن حرف زده است . اهمیت موضوع در شجاعت اوست که از بیان هیچ واقعیتی واهمه نداشته است . رجٌاله ها ، مرده خورها و امثال ایشان را او خلق نکرده است . امٌا خیلی خوب از عهده معرفیشان بر آمده ....
استاد پروین گنابادی : نخیر ، محافظه کاری در کارش نبود . شهامت این را داشت که مطالب را درست بگوید و واقعیت را بنویسد . این خودش حاکی ازشخصیت استثنائی اوست .
  نظرات ()
صد و دوازدهمین سال تولد صادق هدایت نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
 
در تابستان 1391 تهران با مترو از میدان بهارستان به سوی فلکه صادقیه می رفتم که در واگن قطار کنار چند شهرستانی قرار گرفتم و از حرفهایشان متوجه شدم که قاعدتا" میبایست از نمایندگان مجلس باشند . وقتی پرسیدم تصدیق کردند و نام و نشان مرا جویا شدند ؛ چرا که چون مدتی در سمت هائی آموزشی و پژوهشی در خدمت گروهی از نمایندگان مجلس بوده ام ، به چشم یکی - دونفر از این همسفران آشنا آمده بودم . وقتی نامم را گفتم یکی شان گفت به تازگی در باره صادق هدایت نوشته اید ؟ در اینترنت تحت نام شما به دنبال مطالبی آمایشی بودم که اتفاقا" به آن مطلب برخوردم . از شما تعجب می کنم ! ؛ می دانید این موجود که بود و چه بود ؟!!! .
گفتم من درباره شخص صادق هدایت ننوشته ام ؛ اندکی هم جامعه شناس هستم و درباره جامعه ایران نوشته ام .... البته که در قلمروی ادبیات و داستان نویسی . 
آنروز من با تعدادی از « سیاسیون » شهرستانی طرف گفتگو بودم ... تا به امروز که در مجامع اجتماعی و ادبی ما در تهران به تحقیق ، یعنی کوشش برای کشف حقیقت ، معتقد مینمایند امٌا نه تنها در راه آن کوششی که باید و شاید صورت نمی گیرد بلکه به این بهانه یا آن بهانه و این وهم یا آن موهوم گاه از آن جلوگیری هم می کنند ! و چه بسا اگر حقیقتی بیان شده باشد نیز بر ان سرپوش می گذارند .
صادق هدایت که علیه برخی از مظالم زندگی خود را کشت را نمی توان کشت !
چهره های شاخص ادبیٌات که با آثار خود به قدر کافی به مردم معرفی شده باشند را به فرض نوعی بایکوت هم نمی توان در دراز مدٌت و برای همیشه از بین برد ؛ و در زمانی دیگر نه تنها دوباره سر بر می آورند بلکه در موضعی شبیه مظلومیت ، مطلوبیت و رونق بازار فزونتری هم خواهند یافت .
پس به جای پاک کردن صورت مسئله ، در برابر واقعیت های اجتماعی - ادبی زبان و ادبیات فارسی سر فرود آوریم که همه « مخلوق » خدای یگانه اند و فلسفه ای دارند در هر حال محتاج شناخت ...
... و مگر اسلام جز به چنین تسلیمی حکم می کند ؟
  
  نظرات ()
فیلمفارسی و محمد علی فردین (2) نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩۳/۱۱/۱٦
 
از محمد علی فردین بیش از سه - چهار فیلم را با خرید بلیط ندیده ام  ؛ و چند فیلم را هم در سرباز خانه ( پادگان شاپور تهران ) . در نیمه دوٌم دهه 1350 تا انقلاب مذمٌت از « فیلمفارسی » و « سینمای آبگوشتی » و .. چنان بالا گرفته بود که ما تحصیلکرده های ترقیخواه را از هرچه فیلم تجاری ایرانی بود دور می کرد .
امٌا طی پنج سال تحصیلات جامعه شناسی - مردم شناسی در فرانسه و خواندن نقدهائی متعدد از فیلم های سینمائی جهان متوجه شدم که نه تنها اینگونه « فیلمفارسی » ها در حقیقت برآمده از مردم ، مردمی و محل مطالعه مردم شناسی بوده اند ؛ بلکه مجموعا" نیز اکثرا" و خواه ناخواه ، از فرهنگ مردمی - ایرانی مثبت و نسبتا" مثبت زمانه خود پیروی می کرده اند و در عین مباینت با مذهب و صحنه هائی در نهایت ابتذال که هرگز نمی توان آنها را تائید کرد ، مجموعا" نکات مثبتشان بیش از نکات منفی آنها بوده است . من حیث المجموع :
آموزنده - روحپرور - انرژیبخش - و محرٌک به سوی فعالیت هائی نیکو کارانه و جوانمردانه به سوی یک رشد و توسعه حقیقی جامعه و به نفع اکثریت قریب به اتفاق مردم ...
 به شمار می رفته اند ؛ و اگر کاملا" در چهارچوب مذهب نبوده اند ( که در هیچ کجای جهان فیلمی که بخواهد برآمده از زندگی واقعی مردم باشد نمی تواند کاملا" در چهارچوب زنگی مردمانی پاک و ساکن در بهشت باشد و به وهٌا بیسم - داعشیسم و آنچیزی میگراید که ابدا" مورد تائید جهانی و مردم ایران نیست ؛ مگر گروهکهائی در واقع سیاسی که چنین اموری را با استبداد منشی تام و تمام بهانه ی قدرت طلبی های خود قرار می دهند ، و.... ) و :
اگر کاملا" در چهارچوب مذهب نبوده اند با تبلیغ و ترویج انسانیت ، اخلاق ، جوانمردی ، و...« بادوستان مروٌت ، با دشمنان مدارا » نقشی در واقع سازنده برای عامٌه مردم داشته اند .
در سال های 1345 و 1346 چون در مؤسسه کیهان کارآموزی نویسندگی ورزشی می کردم ؛ و محمدعلی فردین نیز هنوز گاه به گاه  به سالن های کشتی می آمد از دور و ( البته به ندرت ) نزدیک ، و مستقیم و غیر مستقیم با روحیٌه و شخصیٌت واقعا" ورزشکارانه و جوانمردانه وی آشنا شده بودم ، و حتی از نظر مذهبی هم باور می کنم که در نخستین فیلم هایش به شدٌت خجالت می کشیده است که به زنان دکولته پوش نگاه کند ، و از دست دادن با آنان اکراه داشته است ، چه رسد به ... تا در اواخر که چون قطره ای از آب در یک آسیاب چرخان در سیستم اجتماعی حاکم فیلمی چون گنج قارون را بازی کرده است ؛ و آنهم قابل توجیه ...و با صراحت و صداقتی که در او سراغ داریم تا حدودی زیاد متقی .
محمد علی فردین پاکنهاد بود
شاید اگر بنده و امثال بنده به جای وی بودیم بسیار فراتر از آنچه که او رفته است می رفتیم . اینکه یکی آب را ببیند و شناگر قابلی نشود مهم آست ؛ اینکه با چنان قیافه و اندام و تیپ و ...استعداد ، مزوٌر ، ریاکار و نان به نرخ روز خور نشود مهمٌ است . دوستان کشتی گیرش که وقتی به سالن ورزشی محمد رضا ... در شمال پارک شهر می آمد با محبٌتی خالصانه و تواضع ورزشکارانه در کنار آنان قرار می گرفت می گفتند :
محمٌد علی فردین به خودش شکٌ نداشت . 
 
  نظرات ()
محمدعلی فردین و فرهنگسازی مثبت در « فیلمفارسی های آبگوشتی & نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
 
پدرم روحانی ، از لااقل هفت پشت روحانی ، قاعدتا" مخالف سینما و امٌا تا حدودی متجدد و به خصوص متوجه مقتضیات زمان بود . سال 1341 یا بهتر سال 1342 ؟ بود که سینمای جدید یزد مدٌتی بود باز شده بود و همکلاسان دبیرستانیم برخی روزها از داستان فیلم های آن صحبت میکردند و من را به هوس دیدن فیلم می انداختند ؛ و مگر من جرئت آن را داشتم که بدون خبر و اجازه پدرم و آنهم در شهر متوسطی که خبر ها زود پخش می شوند به سینما بروم و مگر روی آن را داشتم که از پدرم اجازه بگیرم . البته سینمائی قدیمی تر و با فیلم های بسیار کم ارزش تر ده - بیست سالی بود که در خیابان کرمان وجود داشت و حتی مورد تمسخر تقریبا" تمام دوستان و همکلاسی ها ... قبل از آنهم سینما در ساختمانی مشهور به همین نام « سینما » متعلق به گلشن بوده است ...
روزی در دفتر پدرم ، مالک سینما ی جید ، که زرتشتی هم بود ، برای معامله ای حاضر شده بود و نیمه شوخی - نیمه جدٌی به پدرم پیشنهاد بیست بلیط مجٍانی داد که طبیعتا" پدرم نمی پذیرفت ... و امٌا پدرم ناگاه چشمش یه چشمان مشتاق من افتاد و آنچه را که میبایست دریافت ... باورتان نمی شود که سینما رفتن برای گروه بزرگی از مردم شهر ما ، شاید ثلث آنان ، تقریبا" حرام و برای گروهی هم ، که شاید نصف مردم شهر می شدند ، در واقع مکروه بود . پدرم در آن لحظه هیچ نگفت و بعدا" متوجه شدم که برای جستجوی این که سینما چیست و در آن چه میگذرد و انواع فیلم ها چه هستند نزد چند سینما رو ی مورد اعتماد تحقیق و تفحص کرده بود و...
یک روز که پس از انجام یک کار خیر برای مادرش در دفترش نشسته بودم ، از دون پایه ترین کارمندش ، سیدمهدی ، که از خانواده ای بسیار مؤمن و متقی هم بود پرسید : آیا تا کنون سینما رفته ای ؟ ! . وی با چند بار رنگ دادن و رنگ گرفتن گفت : یک بار ، فیلمش خوب بود ( یعنی خلاف اخلاق نبود ) . پدرم گفت امروز این پسرم کار خوبی کرده است و میخواهم اگر فیلم سینما خوب بود بفرستمش سینما . برو ببین فیلم امروزش خوب است یا بد ؟ وی پس از بازگشتش گفت : بنظر می رسد خوب باشد . آنگاه پدرم یک اسکناس پنج تومانی ، که بهای دو بلیط لژ می شد ، به وی داد و گفت باهم به سینما بروید . با این که هردو خوشحال بودیم سید مهدی نگران مینمود و وقتی دلیلش را پرسیدم گفت : تخمه نداریم ! سینما بدون تخمه که مزٌه نمی دهد ؛ تازه جلوی مردم ! ؛ همه تخمه میخورند ... . یک تومان هم دادم تخمه خریدیم ...
نخستین فیلمی که دیدم فیلمی بود با بازی محمد علی فردین - آرمان - ویدا قهرمانی - و خلاصه ترکیب اصلی آن بیشتر از ارمنی ها که در آن زمان اقلیت ها بیشتر فیلم بازی می کردند و مسلمانان کمتر .... و امٌا از محمد علی فردین که 14 بهمن سالروز تولدش هست ( خدا بیامرزدش ) .
جوانی در آن زمان حدودا" سی ساله ، خوش چهره ، خوش اندام ، خوش اخلاق ، و به خصوص خوشبین ، راستگو  و درست کردار که همه اینها در ادبیات به معنی یک « شخصیٌت مثبت » یا به اصطلاح قهرمان است که می تواند الگوی تماشاگران ، به ویژه کودکان ، نوجوانان و جوانان در زندگیشان قرار گیرد : فرهنگساز مثبت
 نوشته من به همینجا ختم نمی شود ؛ سعادتی دست داد بقیه اش را هم مینویسم .
امٌا به راستی : 14 بهمن هم سالروز تولد شادروان محمد علی فردین است و هم سالروز تولد علی نصیریان ؛ میدانید چرا فردین را ترجیح داده ام و برای نوشتن انتخاب کرده ام ؟! ...
  نظرات ()
سی امین سال بازگشت به میهن نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
12 بهمن
به مناسبت سی امین سال
 
بازگشت به میهن
 
 
نامه به والی
 
 
سی سال من چه دیدم ؟
فقط وعده شنیدم !...
خود را نثار کردم
بلا به جان خریدم !
قصاص خوشخیالی
حبسم در این حوالی
به جای شیر ، سرکه !
به جای یار ، هرکه !
پاداش ؟ وهم من بود 
دائم به زیر تر که ...
قصاص خوشخیالی
حبسم در این حوالی
به جای داد ، سرهنگ
نقٌاشِ رنگ و ارژنگ
عاری ز هرچه خوبی است
حاکم به ضرب اردنگ
 
قصاص خوشخیالی
حبسم در این حوالی
بیهوده در تباهی
شاعر ، ولی شفاهی
ارزش ندارد این فکر
جان ؟ قیمتش دوشاهی
قصاص خوشخیالی
حبسم در این حوالی
برای خلقِ کاهل
خِرَد ندارد حاصل
جمعی علیه عاقل
ماتمسرای کامل ...
قصاص خوشخیالی
حبسم در این حوالی
آنان دریده چون غول
به عشق خلق مشغول
هر ظالمی است فاعل
 بیچاره خلق مفعول
قصاص خوشخیالی
حبسم در این حوالی
دیدن ؟ جریمه دارد !
گفتن ؟ هزینه دارد !
حمٌام عهد بوق است
عُفنِ خزینه دارد ...
قصاص خوشخیالی
حبسم در این حوالی
ایشان اجنٌه هستند ...
از عیش و نوش مستند  
در عشق خون شاعر
شمشیر از رو ببستند
قصاص خوشخیالی
حبسم در این حوالی
گرداد را نوشتی
« ضدٌ » ی یکی پلشتی
ما دلق خود بشوئیم
تو آب عُفن طشتی !
قصاص خوشخیالی
حبسم در این حوالی
....
تا ... درد خود نویسم 
« بی آدرس » به والی            
  نظرات ()
زیبائی ها را ببین ! ، خوشبین باش ! ، از زیبائی های زندگی بنویس ! نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩۳/۱۱/٢
 
 
 
زیبا ئی ها را ببین ! خوشبین باش ! از خوبی ها بنویس !
 
پنجاه سال پیش که یک کمی در روزنامه کیهان آن زمان  کار آموزی میکردم و دوست داشتم که روزنامه نگار ، یا در واقع و نهایتا" نویسنده ، شوم  ، و عملا" مرا به بازی نمی گرفتند یکی از روزنامه نگاران کیهان به من گفت  مدیر یک ماهنامه علمی به دنبال یک روزنامه نگار جوان مشتاق آموزش ، که چشمش به دنبال دستمزد از راه روزنامه نگاری هم نباشد ، میگردد . خودش هم استاد  واقعی روزنامه نگاری است ...
امٌا چند نفر دیگر به من اشاره کردند که هم این جناب روزنامه نگار کبهان یک توده ای است ، هم پدرش توده ای شناخته شده ای بوده است ، و هم مدیر آن ماهنامه که میگوید تا حدٌ و حدودی منتسب به همراهی با توده ای ها است ...
پدرم سفارش کرده بود که اگر به تهران میروی  برای درس خواندن برو ؛ مبادا فریب گروه های دانشجوئی - سیاسی را بخوری و زندگی خودت را خراب کنی ! اگر می خواهی سیاسی شوی لااقل  با داشتن لیسانس به کار سیاسی مشغول شو که بالاترها تحویلت بگیرند و صرفا" یک سیاهی لشکر نشوی . در سنین بالاتر هم هرکسی بهتر می تواند مرام و مسلک خود را انتخاب کند و به زودی از انتخاب خود پشیمان نشود که چنین انتخاب اشتباهی در صحنه ی سیاسی ویرانگر است .
این بود که به سراغ آن مدیر ماهنامه نرفتم تا این که آگهی استخدام  یک روزنامه نگار را در همان روزنامه کیهان دیدم  که میبایست فلان عصری به خیابان شاهرضا ( انقلاب امروز ) ، خیابان فرصت . ضلع غربی ، بین خیابان سمیه و کوچه نمازی ، شماره 110 ، مراجعه کنم . همان بود که روزنامه نگار کیهان گفته بود ! ...
تقریبا" همین روزها از سال بود . عدد 110 را به فال نیک گرفتم و به موقع در آنجا حاضر شدم . مجموعا" حدود چهل نفر برای استخدام آمده بودند ؛ که اکثرا" هم جوان بودند اگرچه من کم سن و سال تر از همه مینمودم ؛ 21 - 22 ساله . دکتر حسین آیدین ، مدیر ماهنامه ، که یک پزشک خراسانی بود و مطبش هم همانجا بود ؛ جلسه ای تشکیل داده بود و ابتدا یک سخنرانی کمتر از یک ساعته ... ( که من خلاصه بر میداشتم و سخنران هم متوجه شده بود ... ) .
خانمی که چهل ساله بود و مجرب مبنمود پرسید فلسفه نام ماهنامه شما ، زیبائی و زندگی ، چیست ؟ . دکتر جواب داد :
ما سه دیدگاه در زندگی داریم :
- زیبا بینی زندگی و به اصطلاح خوشبینانه که میگویند فلانی نیمه پر لیوان را می بیند .
- واقع بینانه .
- بد بینانه ، مصیبت بین ... و نهایتا" مصیبت آفرین و سختگیر !
ما معتقدیم که « سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گیر » . از واقع بینی دور نمی شویم  ؛ امٌا سعی میکنیم بیشتر زیبائی های زندگی را ببینیم ؛ و خوانندگان ماهنامه مان را به سوی زیبا بینی جهان سوق دهیم . متوجه شدم که افرادی بسیار شایسته تر از من در آن جمع حضور داشتند ؛ و او هم عملا" یک سردبیر افتخاری می خواهد نه یک کار آموز مبتدی . موقع خدا حافظی ، پس از اینکه مثل سایرین شماره تلفنم را به خانم منشی جلسه دادم به دکتر آیدین ، که خود بسیار صمیمانه و با خوشروئی به همه خوش آمد میگفت  ، گفتم : قبل از آمدن چند شماره از ماهنامه شما را دیدم و چند پیشنهاد در باره اصلاح ماهنامه دارم ؛ از جمله ... ضمنا" خوشحالم که امشب از حرفهای شما چیزهائی آموختم . من هم مثل شما به دیدن نیمه پر لیوان فکر میکنم ؛ شاید چون بدرم نیز طرفدار زیبا بینی است ... و ، وقتی از جلسه بیرون آمدم ، کوچکترین امیدی به همکاری به وی نداشتم . 
فردا صبح آن شب ، منشی وی تلفن زد که شما انتخاب شده اید !
پدرم و دیگر بزرگترها هم اجازه دادند که نزد دکتر آیدین ، به صورتی مجانی ، کار آموزی کنم ... همه با خوشبینی ...و سنگ نخست درست نهاده شد . ... من بسیاری از خوشبینی ها و زیبا بینی ها در داستانها و مقالاتم را مدیون دکتر حسین آیدین هستم .    
  نظرات ()
مطالب اخیر ای کاش شعر های میهنی سلام ، تشکر و تعذر درس انشاء : نه فقط آموزش ، بلکه همچنین پرورش ! خاطره نویسی ، بسیار مهم تر است از انشاء نویسی ! کاریرد و ارزش انشاء مظلوم : شعر نو ! انشاء های دبیرستانی آن زمان انشاء ، ابزار انتقال فرهنگ صادق هدایت و تمام !
کلمات کلیدی وبلاگ 1340 (۱) آزادی (۱) آموزش اجتماعی (۱) آموزش انشا’ و نویسندگی (۱) آموزش انشاء (۳) آموزش پیشرو (۱) آموزش زیان آور (۱) آموزش غلط( زیان آور ) (۱) آموزش غلط ( زیان آور ) (۱) آموزش مذهبی (۱) آموزش مطبوع (۱) آموزش مناسب (۱) آموزش نا مطبوع (۱) آموزش هنر (۱) آموزش و پرورش (۱) اثر بخشی شعر (۱) اجتماعگرائی (۱) احسان شریعتی (۱) احمد کسروی (۱) اختناق ادبی (۱) اخلاق (۱) اخلاق ادبی ما (۱) اخلاق در نگارش (۱) اخلاق و ادبیات (۱) اخلاقشاعر (۱) ادبیًات (۱) ادبیٌات (٢) ادبیًات ابزاری (۱) ادبیًات اقتصادی (۱) ادبیات سیاه (۱) ادبیٌات فرمایشی (۱) ادبیات محاوره ای (۱) ادبیات مذهبی (۱) ادبیٌات معاصر (۱) ادبیات نشاط اجتماعی (۱) ادبیًات کاسبکارانه (۱) ادبیاتگونه مخرب (۱) ادوات استفهامی (۱) ارزش اثر ادبی (۱) ارزش ادیب (۱) استاد پروین گنابادی (۱) استاد محمد پروین گنابادی (٢) استاد محمٌد پروین گنابادی (٤) استقلال (۱) استقلال ادبی (۱) اصطلاح (۱) اصلاح (۱) اصلاح مدیحه سرائی (۱) اطلاعات شفاهی (۱) اعتماد به نفس شاعر (۱) اغراق (۱) امام حسین (ع) (۱) املا (۱) املا’(دیکته ) فارسی (۱) املا’ ( دیکته ) فارسی (۱) انتخاب سبک (۱) انتخاب نوع شعر (۱) انتشار اشعار (۱) انتقال فرهنگ (۱) انتقال فرهنگ فرهنگ (۱) انجوی شیرازی (۱) انشا’ (۳) انشا’ غریزی (۱) انشاء ( نگارش ) (۳) انشاء فارسی (۱) انقلاب ؟! (۱) اوٌلین شعر (۱) ایرانشناسی (۱) با کار و کوشش و تولید (۱) بحر طویل (۱) بدخواهان عقب مانده (۱) برنامه ریزی ادبی (۱) به آذین (۱) به روز شدن قانون (۱) به گویش مردم (۱) بهره مندی از زندگی (۱) بوف کور (۳) بیان عمومی (۱) پرورش (۱) پوچی (۱) تاثیر جامعه بر شاعر (۱) تاثیر شاعر با الگو پردازی (۱) تاثیر محیط (۱) تاریخ آموزشی (۱) تاریخ شعر (۱) تبریک نوروز (۱) تحرک اجتماعی (۱) تحقیقات صادق هدایت (۱) تحول در ادبیات فارسی (۱) تداول واژه (۱) تشویق و تحقیردرادبیات (۱) تصنیف (۱) تعداد شعرا (۱) تعریف هنر (۱) تفکر فردی (۱) تقلید (۱) تقلید در سبک (۱) تقلید صرف (۱) تقلید صرف (کپی) (۱) تلخیص (۱) تمرکز در نگارش (۱) تملق (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنویر افکار (۱) تو را من چشم در راهم (۱) توسعه پایدار (۱) توسعه فرهنگی (۱) توصیف (۱) توصیف زندگی مردم (۱) تولد شاعر (٢) جامعه شناسی (۱) جامعه شناسی شعر (۱) جامعه گریزی (۱) جامعه و ادبیات (۱) جایگاه ادیب و هنر مکند (۱) جایگاه انشاء (۱) جایگاه شعر در جامعه (۱) جریان زدگی سیاسی (۱) جشن (۱) جلال آل احمد (٤) جمالزاده (۱) چاپلوسی (۱) چخوف (۱) چهارم اسفند (۳) چکیده نویسی (۱) حسین بهزاد (۱) حسین منزوی (۱) حقشناسی (۱) حکیم ابو القاسم فردوسی (۱) خاستگاه اجتماعی نویسنده (۱) خاص ً نویسی (۱) خاطرات (۱) خاطرات ادبی (۱) خاطره نویسی (۱) خرافات (٢) خفته چند (۱) خلاصه نویسی (۱) خود شناسی (۱) خود کشی صادق هدایت (۱) خود کم بینی (۱) خودکم بینی (۱) خوشبینانه نویسی (۱) داستان کوتاه (۱) داستان کوتاه در ایران (۱) داستانهای یگانه (۱) داستایوسکی (۱) داش آکل (۱) درست نویسی به پارسی (۱) دروغ (۱) دزدی اینترنتی (۱) دستور زبان فارسی (۱) دفتر خاطرات (۱) دفتر شعر (۱) دوران احساسات (۱) دوران بلوغ (۱) دوزخ در ادبیات (۱) دکتر حسن شهید نورائی (۱) دکتر حسین آیدین (۳) دکتر علی شریعتی (٢) دکتر غلامحسین صدیقی (۱) دکتر محمد علی شیخ الاسلامی (۱) دیوان شعر (۱) دیوان فرخی یزدی (۱) دیوان های اشعار (۱) دیکته ی شعر (۱) ذبیح الله صفا (٢) ذکرنام خالق اثر (۱) رئالیسم (٢) راه فعالیٌت ادبی (۱) رسالت شاعر (۱) رسالت شاعر و نویسنده (۱) رشد و توسعه (۱) رمضان (۱) رهی معیری (۱) روایات متفاوت (۱) روز پدر (۱) روز شعر و ادب (۱) روزنامه نگاری (۳) زادروز (۱) زادروز بزرگداشت و تجلیل (۱) زبان عمومی (۱) زبان فارسی (۱) زمانه نویسنده (۱) زمستان (۱) زندگی نویسنده (۱) زندگی هنرمند (۱) زنده بگور (۳) ساده نویسی (٢) سارا شریعتی (۱) سالروز وبلاگ (۱) سالزوز تولد (۱) سرقت ادبی (۱) سرگذشت این و آن (۱) سعید نفیسی (۱) سناریو نویسی (۱) سه قطره خوان (۱) سوئ استفاده از ادبیات (۱) سوسن شریعتی (۱) سیاست شعری (۱) سیدمحمد علی جمالزاده (۱) سینما و مذهب (۱) شاعر شهید (۱) شاعران گمنام (۱) شاعران ناشناس (۱) شاهنامه (۱) شخصیٌت ادیب و هنرمند (۱) شخصیت شاعر (۱) شرح جامعه (۱) شعر (۳) شعر آزاد (۱) شعر امروز (۱) شعر انتقادی (هجویٌه ) (۱) شعر توده ای (۱) شعر دختران (۱) شعر زمستان (۱) شعر زن (۱) شعر زورکی (۱) شعر سیاسی (۱) شعر شکوه (۱) شعر ضعیف (۱) شعر فالوده یزدی (۱) شعر لاادری (۱) شعر میهنی (۱) شعر نو (٢) شعر های عاشقانه (٢) شعر کاربردی (۱) شعربافی (۱) شعرمردانه (۱) شعرمردمی (۱) شعرنو (۱) شعرنو و شعر کهن (٢) شعرنیمایی (۱) شعرهای انقلابی (۱) شعرهای به یادماندنی اسفند 91 (۱) شعرهای عوام پسند (۱) شعرکهن (٢) شناخت فرهنگ ایران (۱) شهرت ادبی (۱) شهرت تبلیغاتی (۱) شهرت شاعر (۱) شهرت طلبی (۱) شیوه ( سبک ) نگارش (۱) صادق هدایت (۱٩) صبحی مهتدی (۱) ضرورت شناخت (۱) طبیعت دوستی (۱) عدم رضایت شاعر (۱) عزاداری (۱) عزم جمعی در آموزش (۱) عصر پهلوی (۱) عقب ماندگی آموزشی (۱) علی باقرزاده (۱) علی میرزائی (۱) علیرضا آیت اللهی (۱٢) عکاسی (۱) عید (۱) عید و ادبیٌات (۱) غربزدگی (۱) غلامحسین صدیقی (۱) غلط نویسی (۱) غلو (٢) غلوً ( سیاهنمائی ) (۱) فردوسی (۱) فرم نویسی (۱) فرهنگ ایرانی (۱) فرهنگ و ادبیات عصر توٌهم (۱) فروغ فرخزاد (۱) فصل شاعری (۱) فضای داستان (۱) فطرت و ادبیات (۱) فلسفه شعر و هنر (۱) فیلم سینمائی مخلل (۱) فیلمفارسی (٢) قانون حمایت از مؤلفان (۱) قهرمان و ضدٌ قهرمان (۱) لاادری (۱) ماهنامه زیبائی و زندگی (۱) ماوراء الطبیعه (۱) مبارک باد (۱) مجتبی مینوی (۱) محسن صفایخش (٥) محمد پروین گنابادی (۱) محمدعلی فردین (۱) مخاطب پذیری (۱) مخاطب گرا ( برونگرا ) (۱) مد روز (۱) مدیر سایت (۱) مردمی بودن (۱) مرده پرستی و مرده خواری (۱) مرغ سحر (۱) مرگ (۱) مرگ و زندگی (۱) مسئله اجتماعی (۱) مسائل اجتماعی (۱) مستند سازی (۱) مشارکت شعری (۱) مشاعره (۱) مطبوعات ادبی (۱) مطلب (۱) مقامومنزلت و جایگاهنویسنده و شاعر (۱) ملک الشعراء بهار (۱) منشاء قصٌه یا داستان (۱) مهدی اخوان ثالث (٢) مهره مار (۱) مهمند شیدرنگ (۱) مک امیًتی انشا’ (۱) مکتب ادبی (۱) میراث شعری : شعر کهن (۱) میرزا محمد فرخی یزدی (۱) مینیاتور (۱) میهن دوستی (۱) میهندوستی (۱) نا امیدی از دیگر نخبگان ؟ (۱) نثر صادق هدایت (۱) نشاط اجتماعی و ادبیات (۱) نشر شعر (۱) نصرت کریمی (۱) نقد (۱) نقد نویسندگان (۱) نقش مثبت (۱) نمکنشناسی (۱) نوآوری (٢) نوآوری و شعرنو (۱) نوجوانی و جوانی (۱) نوروز (۱) نوزده فروردین (۱) نوشتار تحلیلی (۱) نوشتار جنجالی (۱) نوعی سرقت شعر (۱) نویسندگی (۳) نویسنده و شاعر زمانه ی خود (۱) نویسنده و شاعر مورد نیاز حقیقی جامعه (۱) نویسنده ی زمان و مکان و جامعه خود (۱) نیرنگستان (۱) نیما یوشیج (۳) همکاری شعری (۱) هنجار آموزشی (۱) هنر در جامعه (۱) هنر مردمی (۱) هویت ملٌی (۱) واپسگرائی در ادبیًات (۱) واژه (۱) واژه زیبا (۱) واژه عمومی (۱) واژه فارسی سره (۱) واژه های مهجور (۱) ورا من چشم در راهم (۱) وراثت و ادبیات (۱) ویراستار شعر (۱) ویرایش شعر (۱) ویرایش مداوم (۱) ویرایش مکرر (۱) کاربرد واژه (۱) کاریکاتور (۱) کافکا (۱) کپی رایت (۱) کتابخوانی تحمیلی ! (۱) کلمات مهجور (۱) کلمه (۱) کنکور (۱) کوتاه نویسی (٢) کوشش به نگارش (۱) کیفیٌت شعر (۱) یادداشت کردن شعر (۱)
دوستان من انجمن شاعران ايران دفتر شعر شاعر انجمن قلم اجتماعی دکتر آرزو صفائی ( الف - دریا ) آسمان سوخته ( ح.م ) اثیره شاعران پارسی زبان استاد نبوی ( کاریز) شعر ناب دردانه زیور حیرت رسول امیری یاس سفید ( جناب علی میرزائی ) شفیعی مطهر ( وب نامه استاد ) قطره های آبی شعر و ادب علیرضا آیت اللهی ( دفتر شعر و نقد ... ) علیرضا آیت اللهی ( طنز اجتماعی ) دریای واژه ها شبیه خودم آی ایشقی بهارهای پیاپی .. لاله عباسی های من سرنوشت شاعری گلچینی از بهترین ها خوب بو بكش پدرجان این شعرها از من نیست از شعر بافی تا شعر نویسی صدای پائیز ( خانم پناهی ) آفرینش های ادبی حوزه هنری یک جرعه غزل اشک قو نخل بی سر ( استاد دکتر دلخوش ) ولوج سرنوشت جای پای خدا آیا روحی اینجا هست ؟ آليهان ( جناب حشمت الله حياتي ) قسمتی از درون ( استاد وثيق زاده انصاري ) شعر آ گلستان شعر و ادب كريما يزدي هواي تازه بدون رنگ كهنگي ( آناهيتا مساجران ) شهيد عشق ( جناب سيٌد حسيني ) دلنوشته ها جناب معارف سرنوشت شاعری عشوه های نارس گذرانه ها انجمن شعر بانوان ايران خانه پدر يك فنجان قهوه تلخ تابش كوير دار بلوط جناب جليل شعاع حضور خلوت انس . گل ياس (زهرا) در سايه سار سرو شعر و نوشته هایم اردیبهشت میمند فارس سرنوشت شاعری شعرناب alireza ayatollahi شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی ) مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری تلق تولوق نسب نامه دودمان آیت اللهی یزدی غریبه تر از همیشه ترنم سکوت شکوفه های نوبهار سفر ، مسافر خوبی نمی شوم وقتی دیوارها سکوت می کنند شاعران پارسی زبان علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبنا ( آمایش شهری)alireza ayatollahi علیرضاآیت اللهی شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد - یزد شناسی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شعر شاعر ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi معماری و شهرسازی بومی و مردمی یزد ( علیرضا آیت اللهیalireza ayatollai - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تاریخ یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi هیئت و هیئت داری در شهریزد - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi پریسا بلاگ پارسی شعر ناب قلم ما مقتبس architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) پرتال زیگور طراح قالب