علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
آرشیو وبلاگ
      علیرضا آیت اللهیalireza ayatollahi (گذشته ی هرکسی چراغ راه آینده اوست ؛ به شرط آن كه به خاطر بسپارد ، تحليل كند و عبرت بگيرد : آينده نتيجه مجموعه تجربيٌات هرچند به ظاهر ناچيز همه افراد بشر درجهان است .)
آموزش انشاء و نویسندگی در سطحی جهانی نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٤/۱٠/٢٧

×

اوایل دهه 1360 یکی از خویشان که دبیر انشاء هم بود خوشحال بودکه باز نشسته شده است و گفت : « حالا وقت آن است که هرچه از انشاء مِنشاء دارم جمع کنم بریزم در آشغالدانی » ! . 
گفتم : استاد ! اینهائی که شما دارید میتوانند در موزه ها مورد استفاده قرار گیرند ؛ شنیده ام بعضی هاشان مربوط به چهل - پنجاه سال قبل می شوند و اگر نگوئیم عتیقه ، شواهد و تاریخ فرهنگ این مُلک و مملکت اند ؛ میخواهید من کمک کنم که آنها را تنظیم کنیم ؟
گفت : « کشک چی چی ، پشم چی چی ! ؛ یک مشت آشغال اند ؛ آشغال را که تنظیم نمی کنند . »
عرض کردم : حتی اگر از سند بودن برخی شان هم بگذریم می توانید با یک نگاه به آنها و تداعی مسائل و موفقیت ها ،  تجربیاتتان را بنگارید و و این هم خودش می شود یک کتاب انشاء برای نیازمندانش ...در خارج هم همین کار را کرده اند . همین کتابهای انشائی که شما دارید لااقل به درد منصور ، برادر خامتان که دانش آموز دبیرستانی است ، میخورد .
با ناراحتی چشم غرٌه ای به من رفت ؛ و
گفت : من کتاب انشاء داشته باشم ؟ از این مزخرفات خیابانی ؟ ! گرد آوری هائی مبتدیانه و ترجمه هائی ناقص از خارج ....
گفتم : خوب ، در خارج کوشش کرده اند و ما حتی در دستور زبان فارسی هم از آنها ....
گفت : گور پدر خارج ! توهم غرب زده شده ای ؟ گور پدر غربیها که اینگونه ما را بنده و برده خود ساخته اند ؛ و هر آشغالی را به خورد ما می دهند !
گفتم : استاد ! شما به علم میفرمائید آشغال ؟!!! . هرچیزی که در تمام جهان و در طول تاریخ در موضوعی معین تجربه شده باشد علم یا به اصطلاح علم است . حالا از هرکجای جهان که باشد و برای ما هم نیازی است اجتناب ناپذیر؛ مگر آنکه خودمان بهترش را آورده باشیم . استادان رشته های مختلف و مسؤلین و مدیران هرفعالیتی مسائل ، راه حل ها ، ابداعات ، ابتکارات و... دوره خدمت خود را به نگارش در می آورند که می شود مقاله و کتاب و سرمشق و مورد استفاده دیگران ...
گفت : لعنت بر این سرمشق ها ... چه کسی حوصله خواندن این خزعبلات را دارد ؟!
شیخ مهدی ، شوهر خواهرم که خدا رحمتش کند ریاضیدان و مردی منطقی بود ؛ و آنجا حضور داشت به وی گفت : « گر به گردش نمیرسی برگرد » ...
و من در دهه ی 1370 بارها به یاد این گفته افتادم که استادان دانشگاه ما ، کارشناسان دولت و.... همین که یک چیزی را نمی دانستند ، حوصله فراگیریش را هم نداشتند ، و حدس میزدند که به احتمال قریب به یقین اگر هم کتاب یا مقاله مربوطه را بخوانند درک نمی کنند با چند تا فحش آبدار به غربیها و عملا" انکار تجربه و علم جهانی ! به خودکفائی و درواقع « من در آوردی » ها روی می آوردند ! ؛ درست مثل کسی که تمام تمدن و فرهنگ بشری را انکار کند و به غارکوه برگردد تا خود فرهنگ و تمدن مطلوبش را فراهم آورد !!! اسمش را هم نه ناتوانی و تنبلی و واپسگرائی و امثال آنها ! ... بلکه می گذاشتند حفظ استقلال ملٌی ! چیزی نمانده بود نوزاد درگهواره هم از یادگرفتن زبان به عنوان حفظ استقلال شخصی ! و ایجاد زبان خاصٌ خود امتناع فرماید ! ...
این شد که من در سال 1364 تدریس آئین نگارش برای مدیران ارشد مملکت را ، البته در حیطه مکاتبات اداری ، پذیرفتم ، جزوه اش را وزارت امور اقتصادی و دارائی منتشر کرد ؛ و لابد هنوز هم وجود دارد ...
  نظرات ()
این هم یک دوره و زمانه ادبی ... نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٤/۱٠/٢٢

پنجاه سال قبل از این در چنین روزهائی متوجٌه شده بودم که راه پیشرفت شخصی و پیشبرد جامعه و مُلک و مملکت در روشنفکر شدن است و امٌا نمیفهمیدم که روشنفکر یعنی چه ؟! . از دکتر علیمحمد کاردان ، آن روزها هم استادمان در رشته علوم اجتماعی و هم رئیس آموزش دانشگاه ، که همشهری و از خویشان دورم بود پرسیدم :

استاد ، روشنفکر یعنی چه ؟

دکتر کاردان : مجموعا" یعنی تحصیلکرده ، دانش آموخته و معتقد به زندگی بر اساس دانش .

امٌا آن روزها روشنفکری مظاهری هم داشت مثل غذاهای فرنگی خوردن و احتمالا" دمی به مشروب زدن ، پیراهن یقه آهاری پوشیدن با کراوات و احتمالا" سنجاق کراوات و دکمه سردست از همان جنس ، ..و شلوار صد در صد اتو زده ، در کافه نادری نشستن ، به مشاهیر روشنفکری سلام دادن و تعظیم کردن ، مجلٌه هائی چون نگین ، امید ایران و فردوسی خواندن که من هم چون امید ایران دیگر از رونق افتاده بود مجله های نگین و فردوسی را میخریدم ؛ و کمی هم میخواندم .

درست پنجاه سال قبل از این در چنین روزی ، 21 دی ، و البته در سال 1344 جلوی درورودی دانشگاه تهران ، که سردر امروز را هنوز نداشت و یک روزنامه فروش بساط کرده بود مجله فردوسی را خریدم ، به دانشکده ادبیات رفتم و در یک کلاس خالی مجله را بازکردم به تماشای عکسهایش که برخی هم جوان پسند و در واقع جاذب جوانان محروم این کشور بودند . چشمم خورد به مقاله ای از همشهری دیگرم دکتر محمد علی اسلامی ندوشن با چنین تیترهائی :

روشنفکران ایران مردم را از یاد برده اند

از آغاز مشروطیت تا به امروز هرکس به نحوی از انحاء بر ما حکومت کرده عالم یا ادیب یا سیاستمدار دانشمند یا دکتر و مهندس بوده است

روشنفکران ما تمام فکر و ذکرشان زندگیِ پرتجمل ، و مقام دولتی است

بیائید مکتب بندگی را تحقیر کنیم و اینگونه خوشبختی و کامروائی را نفرت انگیز شماریم .

طی هفت – هشت سالی که در فرانسه زندگی میکردم به این نتیجه رسیدم که در آنجا و مثلا" در پاریس ، روشنفکر آنطورها هم که دکتر اسلامی گفته بود مفهومی بر آمده از ذهن عموم مردم نداشت ؛ و بیشتر :

-      تحصیلکرده و متخصص بود

-      چون تحصیلاتی حقیقی و نه بنا به کسبِ ( خریدِ ) مدرک نداشت ، منطقی بود

-      منطق روشنفکر اجازه نمی داد که جائی را که استحقاقش را ندارد ، حال به هر بهانه ای ، غصب کند ؛ متعهد واقعی بود و به مُلک و مملکتش خیانت نمی کرد .

حدود 19 سال به صور مستقیم و غیر مستقیم تحصیلات عالی داشتم که در تخصصی جامع به مُلک و مملکتم خدمت کنم . وقتی اواخرسال 1363 موقتا" به ایران آمدم و موضوع را با عمویم که غالب عمرش را کارگر و کارمند بوده است مطرح کردم گفت : حالا دیگر دوره و زمانه عوض شده است ؛ تحصیلات محصیلات در غرب برای اینجا کشک است ! ...تا حدود بسیار زیادی هم حق با او بود .

در یک همایش به دکتر کاردان برخوردم و به درد دل ...

گفت : آیت اللهی ، تو همیشه خلاف جهت آب شنا میکنی ! آنوقت که انگلیسی و فرانسه صحبت کردن امتیاز بود عربی بلغور میکردی ! حالا که همین عربی بسیار کاربرد دارد آمده ای تحصیلات فرانسه ات را به رخ بکشی ! .

من و بسیاری مثل من قربانی ، به خدا قسم بد جوری هم قربانی شدیم ...

دوره و زمانه ما به دوره و زمانه فرقه سالاری ادبی رسیده است ؛ و همین افرادی که غالبا" هم یکدیگر را قبول ندارند نهایتا" .. . همه چیز را هم ایرانی میخوانند و فارسی . شکٌی ندارم که در منزلشان و حضور نزدیکانشان عقاید دیگری دارند و همین که پشت میکروفون در مجامع رسمی قرار میگیرند بیاناتی دیگر ؛ و آنگاه به روشنفکرنایان دگر اندیش ایراد میگیرند که ...

این هم یک دوره و زمانه ادبی .....

ما به دانش و تخصصمان می نازیدیم که آن نه تنها تحویل گرفته نشد و چه بسا گاه گناهی بزرگ به شمار آمد و ... در نطفه خفه شد . تمام دانش و تخصص و تجربیات من .... ، شهید راه علم ! شهید راه اشتیاق به خدمتگزاری صحیح ... پس اجازه امضاء کنم :

شهید علیرضا آیت اللهی

  نظرات ()
بی توجهی به نوجوانانمان میتواند برعلیه ادبیات ایران ... نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٤/۱٠/۱٧

 

بی توجهی به نوجوانانمان میتواند برعلیه ادبیات ایران ...

امروز فکر می کنم همانطورکه دیکته و انشاء  ، و در پی آنها نویسندگی و سرودن شعر... و ... از دوره ( راهنمائی تحصیلی و ) دبیرستان شروع می شودجهت یافتن اساسی فکری هرکسی هم از همان 14 – 15 سالگی ؛ و چنانکه در همه ی دنیا تجربه نشان داده است زمان انتخاب رشته تحصیلی در دبیرستان شروع می شود ؛ و البته در این برهه راهنما بسیار مهم تر است از راهنمائی ! . چون راهنما غالبا" « نخوانده ملائی » است که نه بر حسب اصول و منطق راهنمائی تحصیلی ، بلکه به میل و سلیقه خود به راهنمائی نوجوانان و جوانان می پردازد . در آن حوالی سال 1340 هنوز « دوره راهنمائی تحصیلی » وجود نداشت ؛ و :

مرا نه تنها بد ، بلکه بسیار بد راهنمائی کردند :

نیمی از خویشان نزدیک من آموزگار ، و دبیر دبیرستان بودند و پدرم معتقد به صلاح و مشورت با اهل فن . تقریبا" همه ی ایشان به « علاقه » من به ادبیات و علوم انسانی که نیمی از اصل ماجراست توجهی که شاید و باید نکردند ؛ عامل دوٌم که بخش مهمٌ دیگر ماجراست ، یعنی « استعداد » م در ادبیات و به خصوص علوم انسانی را هم تقریبا" نادیده گرفتند . حتی به مختصر علاقه ام نسبت به پزشک شدن هم اهمیتی ندادند و بنا به یکی دومورد که به کارهای دستی پرداخته بودم ! ، بدون توجٌه به اینکه برای پیشرفت در امور فنٌی استعداد ریاضی – فیزیک لازم است و تنها به این مستمسک که شغل آینده ام در رشته های فنٌی تقریبا" بیمه است مرا به هنرستان صنعتی فرستادند ! و من که هیچ علاقه ای به مکانیک و برق و امثال آنها نداشتم سه – چهار ماه طول کشید تا بتوانم به قیمت از دست دادن یک سال تحصیلی ... خود را از آنجا بیرون بیاندازم .

شاید یکی از بزرگترین مسؤولیت های والدین در این برهه باشد که کمتر آنطور که باید و شاید آن را جدٌی میگیرند .

وقتی هم که با وجود بیماریی که توسط بهترین پزشکان شهرمان تقریبا" لاعلاج شناخته شده بود ، و سرخوردگی شدید ، وارد رشته ادبی شدم مواجه با گمگشته ای سرنوشت ساز شدم که تفاهم بین من و دبیران ادبیات شهر یزد بود . دبیر عربی ، ابوالقاسم . ف که نمونه ای سنگواره ای از ارتجاع بود معتقد بود که اگر واقعا" میخواهیم نویسنده یا شاعر شویم باید تمام فعل های زبان عربی را در تمام زمان ها و حفظ کنیم ! . دبیر ادبیات ما از کتابهائی بیشتر مربوط به قرنها قبل با عربیهائی که حتی در سال 1340 هم در ایران و کشورهای عربی مهجور بود برایمان دیکته می گفت . موضوعات انشاء ما به ندرت با زندگی روز و نیاز های آن زمان مطابقت می کرد . البته در مثلن در درس بدیع و قافیه و عروض حتی یکبار هم نشد که نمره 20 نگیرم . امٌا با خود میگفتم اینهمه صنع و تکلٌف در ادبیات فارسی چه ضرورتی دارد ؟! و از آنجا بود که برخلاف بزرگانِ صد در صد واپسگرای آموزش و پرورش شهر اظهار عقیده میکردم و باید جریمه اش را هم می دادم .

هنوز هم به نظرم واپسگرائی آموزشی ادبی یزد در دوران زعامت امثال محبوبی – فرهمند – مشکیان – و... ضربه ی نسبتا" مهلکی بر ادبیات یزد وارد آورده است .

خدا رحمتش کند دبیر ادبیات ما آقای محمد کیانی که مردی مهربان و واقع بین بود میگفت آیت اللهی می خواهد متجدد و روشنفکر باشد که راستش معنی دقیق این دو اصطلاح را آن روزها متوجٌه نمی شدم تا سال بعد از آن که بخت و اقبال یاری کرد و مثلن ! رفتم به دنبال ادبیات مدرن و روشنفکرانه ! . 

  نظرات ()
روزگار نویسنده ، روزگار شاعر نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٤/۱٠/٩
روزگار نویسنده ، روزگار شاعر
برخی آدم ها خوش سیما هستند ؛‌خوشرو ، خوش برخورد ، خوش سر و زبان ، خیر خواه و خلاصه آنکه جاذبه یا به تعبیر خواجه ی شیراز « آنی » دارند ؛ و مردم را مجذوب و حتی شیفته خود می سازند . وقتی در سال 1342 کتاب « پیامبر » نوشته ی زین العابدین رهنما را می خواندم متوجٌه چنین مزایائی در وجود ذیجود پیامبر گرامی اسلام (ص) شدم ؛ و به خیال خودم یک انشاء یا یک مقاله در این باره نوشتم و به روزنامه کیهان فرستادم که البته چاپ نکرد ؛ و بعد از مدتی گفتند شاید سالروز بعثت ، بعدا" بهانه آوردند که متوجٌه نبودیم و بعثت گذشت ! حال شاید در سالروز میلاد و...همینطور مرا سر میدوانیدند ...
زمستان 1344 که شخصا" به اداره روزنامه کیهان رفتم متوجٌه شدم که به جای ارسال به چاپخانه مستقیما" آن را به سطل کاغذدانی فرستاده اند ... که خیلی هم ناراحت شدم . چون در آن دوره ی جوانی فکر میکردم مقاله ای ممتاز نوشته بوده ام و رونوشتی هم از آن برای خود نگهداری نکرده بودم .
روزنامه نگاری که پاسخگوی من شده بود و متوجه نهایت ناراحتیم شد، پس از شنیدن توضیحاتم و سابقه ی همکاریم با آن روزنامه که آن روزها آبرومند ترین و پرتیراژ ترین روزنامه ایران بود گفت : تو که سابقه ی ور زشی نویسی وداستان نو یسی هم داری چرا داستان های کوتاه عوامپسند، خوصا"رپرتاژهای ورزشی نمینویسی ؟! .؛ بنویس ، اکر سردبیر صفحه ی مربوطه پسندید حتما" چاپ میکنیم . بعدا" میتوانی از این راهها پولدار هم بشوی امٌا مقاله های مذهبی خریدار ندارد ، کسی نمی خواند ؛ بازار ندارد ...
طی دهساله ی 1345 – 1354 که در تهران دستی بر آتش مطبوعات و نویسندگی مطبوعاتی داشتم متوجٌه شدم که مقاله های مذهبی را روزنامه ها و هفته نامه های پرتیراژ چاپ نمی کردند و گاهی هم که چاپ می کردند در اکثر قریب به اتفاق موارد بابت آنها پولی به نویسندگانشان نمی دادند و بنابراین شغلی برای کسی نبود ( مگر بگمانم فقط برای دکتر جلالی در روزنامه اطلاعات یا کیهان و یکی – دونفر دیگر ) . پول که نمی دادند هیچ ، بابت چاپ مقاله منٌتی هم بر سر نویسندگان آنها می گذاشتند ! ...
پس ، باز هم در اکثر قریب به اتفاق موارد ، اگر نویسنده ای مذهبی نویس می شد :
- چون واقعا" مذهبی بود ؛ و حتی
- عشق به مذهب داشت ؛ و بنابر این
- صادق و صمیمی می نوشت
- و آنهم با مطالعاتی نسبتا" عمیق و فاضلانه
برای آنکه چاپ و منتشر شود .
حال ، آیا ارزش آنچه که در آن زمانه در باره پیامبر گرامی اسلام (ص) نوشته و منتشر می شد با آنچه که این روزها به صورت تولید انبوه چاپ و بنا به انگیزه هائی متعدد و متفاوت نوشته می شود یکی است ؟! .
شاید آن روزگار از هر ده مقاله مذهبی پنج مقاله معتبر بود و امروز از هر هزار مقاله فقط پنج ... و با توجه به این شرایط زمانی و مکانی و موضوعی است که در ارزشیابی و نقد آثار نویسنده ، شاعر و سایر همقطارانشان به فصلی اساسی بر میخوریم :
روزگار نویسنده ، روزگار شاعر
  نظرات ()
سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) بر عموم مسلمین جهان مبارک باد نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٤/۱٠/۸

  نظرات ()
از یلدا چه نوشتید ؟ و از پنجه ، نوروز ، و سیزده به در ، چه ؟ ! نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٤/۱٠/۳
 
از یلدا چه نوشتید ؟ و از پنجه ، نوروز ، و سیزده به در ، چه ؟ !
 
« برایت گفتم که ما چهار ، یا به یک حساب  ، پنج نفر بودیم که مثل بچٌه آدم ، سرمان را زیر انداخته بودیم و راه خودمان را می رفتیم - اشهد بالله که هیچکدام هم ریخت و هیکل غیر معقول یا غیر عادی نداشتیم ولی در این سفر ، از دو چیز ؛ جان من به لبم رسید یکی انگشت توی دماغ کردن مردم و کند و کاو بینی های عزیزشان ! یکی هم از نگاه های کنجکاو پدر در بیار و جان به لب رسان - مردم شهر ها و دیه ها عجیب کنجکاوند ...»
از نوشته های سید ابوالقاسم انجوی شیرازی ، فولکلوریست ، مردمنگار ، ادیبو حافظ شناس ... در پنجاه سال قبل از این ...
 
 
تقریبا" همیشه ، خصوصیات ، و آداب و رسوم محلی یکی از مهمترین و شاید مهمترین دستمایه نویسندگان و گاه شاعران در نگارش داستان ها و ، شعر ها و سایر آثار ادبی بوده است . توصیف و تشریح آداب و رسوم ، اگر به زبانی شیوا بیان شود به حدٌی جذاب است که در برخی از کشورها پر فروش ترین کتابها را به خود اختصاص داده است . اگر به صورتی دقیق ، کرونولوژیک ، ساختارمند و توام با فلسفه هر موضوعی باشد و باز هم البته به زبانی زیبا و شیوا بیاید نه تنها از آثار اجتماعی ، یعنی مردم شناسی و جامعه شناسی محسوب می شود ، بلکه از ماندگار ترین آثار نویسندگان و شهره عام و خاص می گردند که از آنجمله اند آثار جلال آل احمد ، صادق هدایت ، احمد شاملو و نظایر ایشان . گاهی نیز به صورت داستان کوتاه یا بلند ، غیر مستقیم به خواننده عرضه می شوند که داستان های همین دونفر ، یعنی هدایت و آل احمد مثال هائی بارز هستند . 
اینگونه آثار :
- تاریخ اجتماعی و فرهنگی اند 
- جامعه شناسی و مردم شناسی اند 
- روایت و ادبیات اند ...
و در اوج ادبیات پیشروی معاصر ، در دهه های 1350 و 1360 خدمت بسیار بزرگی به فرهنگ ایران زمین داشتند که خوشبختانه در آن زمان من نیز در چون خسی در صحنه ی ادبیات کشور حضور داشتم ؛ و بهره مند شدم . 
امروز به نظر من نه تنها به حد ٌ کافی ، بلکه حتی به حد ٌ لازم به این اساس مهم توجه نمی شود 
ادبیاتی که بر آمده از فقط وهم و تخیٌل ، یا شعار ، باشد هرگز و هرگز ارزش ، نقش و تاثیر ادبیات برآمده از جامعه ، حال سمبولیسم ، سور رئالیسم ، یا به خصوص رئالیسم راندارد . 
  نظرات ()
مطالب اخیر ای کاش شعر های میهنی سلام ، تشکر و تعذر درس انشاء : نه فقط آموزش ، بلکه همچنین پرورش ! خاطره نویسی ، بسیار مهم تر است از انشاء نویسی ! کاریرد و ارزش انشاء مظلوم : شعر نو ! انشاء های دبیرستانی آن زمان انشاء ، ابزار انتقال فرهنگ صادق هدایت و تمام !
کلمات کلیدی وبلاگ 1340 (۱) آزادی (۱) آموزش اجتماعی (۱) آموزش انشا’ و نویسندگی (۱) آموزش انشاء (۳) آموزش پیشرو (۱) آموزش زیان آور (۱) آموزش غلط( زیان آور ) (۱) آموزش غلط ( زیان آور ) (۱) آموزش مذهبی (۱) آموزش مطبوع (۱) آموزش مناسب (۱) آموزش نا مطبوع (۱) آموزش هنر (۱) آموزش و پرورش (۱) اثر بخشی شعر (۱) اجتماعگرائی (۱) احسان شریعتی (۱) احمد کسروی (۱) اختناق ادبی (۱) اخلاق (۱) اخلاق ادبی ما (۱) اخلاق در نگارش (۱) اخلاق و ادبیات (۱) اخلاقشاعر (۱) ادبیًات (۱) ادبیٌات (٢) ادبیًات ابزاری (۱) ادبیًات اقتصادی (۱) ادبیات سیاه (۱) ادبیٌات فرمایشی (۱) ادبیات محاوره ای (۱) ادبیات مذهبی (۱) ادبیٌات معاصر (۱) ادبیات نشاط اجتماعی (۱) ادبیًات کاسبکارانه (۱) ادبیاتگونه مخرب (۱) ادوات استفهامی (۱) ارزش اثر ادبی (۱) ارزش ادیب (۱) استاد پروین گنابادی (۱) استاد محمد پروین گنابادی (٢) استاد محمٌد پروین گنابادی (٤) استقلال (۱) استقلال ادبی (۱) اصطلاح (۱) اصلاح (۱) اصلاح مدیحه سرائی (۱) اطلاعات شفاهی (۱) اعتماد به نفس شاعر (۱) اغراق (۱) امام حسین (ع) (۱) املا (۱) املا’(دیکته ) فارسی (۱) املا’ ( دیکته ) فارسی (۱) انتخاب سبک (۱) انتخاب نوع شعر (۱) انتشار اشعار (۱) انتقال فرهنگ (۱) انتقال فرهنگ فرهنگ (۱) انجوی شیرازی (۱) انشا’ (۳) انشا’ غریزی (۱) انشاء ( نگارش ) (۳) انشاء فارسی (۱) انقلاب ؟! (۱) اوٌلین شعر (۱) ایرانشناسی (۱) با کار و کوشش و تولید (۱) بحر طویل (۱) بدخواهان عقب مانده (۱) برنامه ریزی ادبی (۱) به آذین (۱) به روز شدن قانون (۱) به گویش مردم (۱) بهره مندی از زندگی (۱) بوف کور (۳) بیان عمومی (۱) پرورش (۱) پوچی (۱) تاثیر جامعه بر شاعر (۱) تاثیر شاعر با الگو پردازی (۱) تاثیر محیط (۱) تاریخ آموزشی (۱) تاریخ شعر (۱) تبریک نوروز (۱) تحرک اجتماعی (۱) تحقیقات صادق هدایت (۱) تحول در ادبیات فارسی (۱) تداول واژه (۱) تشویق و تحقیردرادبیات (۱) تصنیف (۱) تعداد شعرا (۱) تعریف هنر (۱) تفکر فردی (۱) تقلید (۱) تقلید در سبک (۱) تقلید صرف (۱) تقلید صرف (کپی) (۱) تلخیص (۱) تمرکز در نگارش (۱) تملق (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنویر افکار (۱) تو را من چشم در راهم (۱) توسعه پایدار (۱) توسعه فرهنگی (۱) توصیف (۱) توصیف زندگی مردم (۱) تولد شاعر (٢) جامعه شناسی (۱) جامعه شناسی شعر (۱) جامعه گریزی (۱) جامعه و ادبیات (۱) جایگاه ادیب و هنر مکند (۱) جایگاه انشاء (۱) جایگاه شعر در جامعه (۱) جریان زدگی سیاسی (۱) جشن (۱) جلال آل احمد (٤) جمالزاده (۱) چاپلوسی (۱) چخوف (۱) چهارم اسفند (۳) چکیده نویسی (۱) حسین بهزاد (۱) حسین منزوی (۱) حقشناسی (۱) حکیم ابو القاسم فردوسی (۱) خاستگاه اجتماعی نویسنده (۱) خاص ً نویسی (۱) خاطرات (۱) خاطرات ادبی (۱) خاطره نویسی (۱) خرافات (٢) خفته چند (۱) خلاصه نویسی (۱) خود شناسی (۱) خود کشی صادق هدایت (۱) خود کم بینی (۱) خودکم بینی (۱) خوشبینانه نویسی (۱) داستان کوتاه (۱) داستان کوتاه در ایران (۱) داستانهای یگانه (۱) داستایوسکی (۱) داش آکل (۱) درست نویسی به پارسی (۱) دروغ (۱) دزدی اینترنتی (۱) دستور زبان فارسی (۱) دفتر خاطرات (۱) دفتر شعر (۱) دوران احساسات (۱) دوران بلوغ (۱) دوزخ در ادبیات (۱) دکتر حسن شهید نورائی (۱) دکتر حسین آیدین (۳) دکتر علی شریعتی (٢) دکتر غلامحسین صدیقی (۱) دکتر محمد علی شیخ الاسلامی (۱) دیوان شعر (۱) دیوان فرخی یزدی (۱) دیوان های اشعار (۱) دیکته ی شعر (۱) ذبیح الله صفا (٢) ذکرنام خالق اثر (۱) رئالیسم (٢) راه فعالیٌت ادبی (۱) رسالت شاعر (۱) رسالت شاعر و نویسنده (۱) رشد و توسعه (۱) رمضان (۱) رهی معیری (۱) روایات متفاوت (۱) روز پدر (۱) روز شعر و ادب (۱) روزنامه نگاری (۳) زادروز (۱) زادروز بزرگداشت و تجلیل (۱) زبان عمومی (۱) زبان فارسی (۱) زمانه نویسنده (۱) زمستان (۱) زندگی نویسنده (۱) زندگی هنرمند (۱) زنده بگور (۳) ساده نویسی (٢) سارا شریعتی (۱) سالروز وبلاگ (۱) سالزوز تولد (۱) سرقت ادبی (۱) سرگذشت این و آن (۱) سعید نفیسی (۱) سناریو نویسی (۱) سه قطره خوان (۱) سوئ استفاده از ادبیات (۱) سوسن شریعتی (۱) سیاست شعری (۱) سیدمحمد علی جمالزاده (۱) سینما و مذهب (۱) شاعر شهید (۱) شاعران گمنام (۱) شاعران ناشناس (۱) شاهنامه (۱) شخصیٌت ادیب و هنرمند (۱) شخصیت شاعر (۱) شرح جامعه (۱) شعر (۳) شعر آزاد (۱) شعر امروز (۱) شعر انتقادی (هجویٌه ) (۱) شعر توده ای (۱) شعر دختران (۱) شعر زمستان (۱) شعر زن (۱) شعر زورکی (۱) شعر سیاسی (۱) شعر شکوه (۱) شعر ضعیف (۱) شعر فالوده یزدی (۱) شعر لاادری (۱) شعر میهنی (۱) شعر نو (٢) شعر های عاشقانه (٢) شعر کاربردی (۱) شعربافی (۱) شعرمردانه (۱) شعرمردمی (۱) شعرنو (۱) شعرنو و شعر کهن (٢) شعرنیمایی (۱) شعرهای انقلابی (۱) شعرهای به یادماندنی اسفند 91 (۱) شعرهای عوام پسند (۱) شعرکهن (٢) شناخت فرهنگ ایران (۱) شهرت ادبی (۱) شهرت تبلیغاتی (۱) شهرت شاعر (۱) شهرت طلبی (۱) شیوه ( سبک ) نگارش (۱) صادق هدایت (۱٩) صبحی مهتدی (۱) ضرورت شناخت (۱) طبیعت دوستی (۱) عدم رضایت شاعر (۱) عزاداری (۱) عزم جمعی در آموزش (۱) عصر پهلوی (۱) عقب ماندگی آموزشی (۱) علی باقرزاده (۱) علی میرزائی (۱) علیرضا آیت اللهی (۱٢) عکاسی (۱) عید (۱) عید و ادبیٌات (۱) غربزدگی (۱) غلامحسین صدیقی (۱) غلط نویسی (۱) غلو (٢) غلوً ( سیاهنمائی ) (۱) فردوسی (۱) فرم نویسی (۱) فرهنگ ایرانی (۱) فرهنگ و ادبیات عصر توٌهم (۱) فروغ فرخزاد (۱) فصل شاعری (۱) فضای داستان (۱) فطرت و ادبیات (۱) فلسفه شعر و هنر (۱) فیلم سینمائی مخلل (۱) فیلمفارسی (٢) قانون حمایت از مؤلفان (۱) قهرمان و ضدٌ قهرمان (۱) لاادری (۱) ماهنامه زیبائی و زندگی (۱) ماوراء الطبیعه (۱) مبارک باد (۱) مجتبی مینوی (۱) محسن صفایخش (٥) محمد پروین گنابادی (۱) محمدعلی فردین (۱) مخاطب پذیری (۱) مخاطب گرا ( برونگرا ) (۱) مد روز (۱) مدیر سایت (۱) مردمی بودن (۱) مرده پرستی و مرده خواری (۱) مرغ سحر (۱) مرگ (۱) مرگ و زندگی (۱) مسئله اجتماعی (۱) مسائل اجتماعی (۱) مستند سازی (۱) مشارکت شعری (۱) مشاعره (۱) مطبوعات ادبی (۱) مطلب (۱) مقامومنزلت و جایگاهنویسنده و شاعر (۱) ملک الشعراء بهار (۱) منشاء قصٌه یا داستان (۱) مهدی اخوان ثالث (٢) مهره مار (۱) مهمند شیدرنگ (۱) مک امیًتی انشا’ (۱) مکتب ادبی (۱) میراث شعری : شعر کهن (۱) میرزا محمد فرخی یزدی (۱) مینیاتور (۱) میهن دوستی (۱) میهندوستی (۱) نا امیدی از دیگر نخبگان ؟ (۱) نثر صادق هدایت (۱) نشاط اجتماعی و ادبیات (۱) نشر شعر (۱) نصرت کریمی (۱) نقد (۱) نقد نویسندگان (۱) نقش مثبت (۱) نمکنشناسی (۱) نوآوری (٢) نوآوری و شعرنو (۱) نوجوانی و جوانی (۱) نوروز (۱) نوزده فروردین (۱) نوشتار تحلیلی (۱) نوشتار جنجالی (۱) نوعی سرقت شعر (۱) نویسندگی (۳) نویسنده و شاعر زمانه ی خود (۱) نویسنده و شاعر مورد نیاز حقیقی جامعه (۱) نویسنده ی زمان و مکان و جامعه خود (۱) نیرنگستان (۱) نیما یوشیج (۳) همکاری شعری (۱) هنجار آموزشی (۱) هنر در جامعه (۱) هنر مردمی (۱) هویت ملٌی (۱) واپسگرائی در ادبیًات (۱) واژه (۱) واژه زیبا (۱) واژه عمومی (۱) واژه فارسی سره (۱) واژه های مهجور (۱) ورا من چشم در راهم (۱) وراثت و ادبیات (۱) ویراستار شعر (۱) ویرایش شعر (۱) ویرایش مداوم (۱) ویرایش مکرر (۱) کاربرد واژه (۱) کاریکاتور (۱) کافکا (۱) کپی رایت (۱) کتابخوانی تحمیلی ! (۱) کلمات مهجور (۱) کلمه (۱) کنکور (۱) کوتاه نویسی (٢) کوشش به نگارش (۱) کیفیٌت شعر (۱) یادداشت کردن شعر (۱)
دوستان من انجمن شاعران ايران دفتر شعر شاعر انجمن قلم اجتماعی دکتر آرزو صفائی ( الف - دریا ) آسمان سوخته ( ح.م ) اثیره شاعران پارسی زبان استاد نبوی ( کاریز) شعر ناب دردانه زیور حیرت رسول امیری یاس سفید ( جناب علی میرزائی ) شفیعی مطهر ( وب نامه استاد ) قطره های آبی شعر و ادب علیرضا آیت اللهی ( دفتر شعر و نقد ... ) علیرضا آیت اللهی ( طنز اجتماعی ) دریای واژه ها شبیه خودم آی ایشقی بهارهای پیاپی .. لاله عباسی های من سرنوشت شاعری گلچینی از بهترین ها خوب بو بكش پدرجان این شعرها از من نیست از شعر بافی تا شعر نویسی صدای پائیز ( خانم پناهی ) آفرینش های ادبی حوزه هنری یک جرعه غزل اشک قو نخل بی سر ( استاد دکتر دلخوش ) ولوج سرنوشت جای پای خدا آیا روحی اینجا هست ؟ آليهان ( جناب حشمت الله حياتي ) قسمتی از درون ( استاد وثيق زاده انصاري ) شعر آ گلستان شعر و ادب كريما يزدي هواي تازه بدون رنگ كهنگي ( آناهيتا مساجران ) شهيد عشق ( جناب سيٌد حسيني ) دلنوشته ها جناب معارف سرنوشت شاعری عشوه های نارس گذرانه ها انجمن شعر بانوان ايران خانه پدر يك فنجان قهوه تلخ تابش كوير دار بلوط جناب جليل شعاع حضور خلوت انس . گل ياس (زهرا) در سايه سار سرو شعر و نوشته هایم اردیبهشت میمند فارس سرنوشت شاعری شعرناب alireza ayatollahi شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی ) مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری تلق تولوق نسب نامه دودمان آیت اللهی یزدی غریبه تر از همیشه ترنم سکوت شکوفه های نوبهار سفر ، مسافر خوبی نمی شوم وقتی دیوارها سکوت می کنند شاعران پارسی زبان علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبنا ( آمایش شهری)alireza ayatollahi علیرضاآیت اللهی شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد - یزد شناسی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شعر شاعر ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi معماری و شهرسازی بومی و مردمی یزد ( علیرضا آیت اللهیalireza ayatollai - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تاریخ یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi هیئت و هیئت داری در شهریزد - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi پریسا بلاگ پارسی شعر ناب قلم ما مقتبس architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) پرتال زیگور طراح قالب