علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
آرشیو وبلاگ
      علیرضا آیت اللهیalireza ayatollahi (گذشته ی هرکسی چراغ راه آینده اوست ؛ به شرط آن كه به خاطر بسپارد ، تحليل كند و عبرت بگيرد : آينده نتيجه مجموعه تجربيٌات هرچند به ظاهر ناچيز همه افراد بشر درجهان است .)
ساعتِ نوشتن ، ساعتِ سرودن نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٤/٢۱

.

از شب شعر تا فصل شعر و... سنٌ و سال شعر
 
خدا رحمتش کند ؛ می گفت : شاعران مَشَنگ اند ! ، یک چیزیشان می شود ؛ آنهائی که مثل تو هر چیزی را می نویسند ( مقصودش شعر های سپید ، و... حتی نیمائی بود ) علاوه بر مَشَنگی ، یک کمی هم دَوَنگ اند !...
این مهم است که بدانید اعضای جامعه  ، و به خصوص نزدیکانتان ، چگونه در باره ی نوشته ی شما ، شعر شما و خلاصه اینکه هر اثری از شما ، و نهایتا" هم از ورای آنها در باره خود شما ...فکر می کنند . چون ممکن است روزی محض رضای خدا و ، و در آن قلمرو ، محض دلسوزی برای شما ، که « این اعتیاد را ترک کنید ! » و از سرتان بیفتد ! و به جای شعر گفتن ، دلنوشه ثبت کردن و امثالهم به کارهای درآمدزابپردازید ؛ ... یا لااقل پول نبوده و نداشته تان را خرج آنها نکنید ... کش رفتنی هایش را کش بروند و نیست و نابود کنند .
باور نمی کنید ؟ . مطمئن هستم که تعدادی قابل توجٌه از شاعران این دیار ، دچار چنین نزدیکانی به خیال خود خیرخواه ؟ ... و نهایتا" چنین بلیٌه هائی شده اند ...
آن زمان ، که اواخر دهه 40 و اوایل دهه ی 1350 باشد ، نوجوان و جوان بودم . شعر های مرا به هر ترتیب می یافت... ، می خواند ؛ و وسیله ی تفریح خود و تمسخر من قرار می داد.. ازجمله اینکه چرا ذیل هر شعرم را تاریخ سرودن می گذارم ؟! ، که چه شود ؟ .
حوالی 1350 ، در یک تیرماه مثل همین تیر ماهی که امروز در آن هستیم در ییلاق باقی آباد یزد بودم . حدود ساعت 23 - 24 برنامه ای ازشعر و شاعری را از رادیو گوش کرده بودم و جلوی یک چراغ زنبوری داشتم یک مثنوی عاشقانه می سرودم و می نوشتم که وارد شد . نبض مرا گرفت و گفت بازهم تب داری ؟ بازهم هذیان می گوئی ؟ . خوب . بگو ! ؛ دیگر چرا مینویسی که آبروی خودت را ببری ! سند به دست مردم می دهی ...  خوب ، ببر ! ؛ دیگر چرا آبروی ما را میبری ؟... حالا ساعت 24 است ؛ تاریخ شعرت را تاریخ امروز می گذاری یا تاریخ فردا ؟ 23 تیر یا 24 تیر ؟ . چرا ساعتش را نمینویسی ؟ ...
... و من بارها فکر کرده ام که چرا شعر هایم را بیشتر در ساعاتی چنین ، و اکثرا" همان نیمه شب سروده ام ؟ یا فوقش پس ازنماز صبح ؟ . آیا شب برای شعر است یا شعر برای شب ؟ .
هیچگاه خواسته اید تقویم دلنوشته هایتان را داشته باشید ؟ تقویم سروده هایتان را داشته باشید ؟ . از قبل از 1350 هم مدتی در این خصوص کنجکاو شده بودم . حوالی 1346 یک روز ازحسین منزوی که در آن زمان در دانشگاه تهران همکلاسی بودیم پرسیدم : حسین ، تو چه موقع شعر میگوئی ؟ ؛ هیچوقت ندیده ام که در دانشکده شعری بنویسی ... ( خودم شعر فالوده یزدی را یکربع - ده دقیقه قبل از امتحان درس کلٌیات حقوق در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران سروده ام ) . گفت : باز هم از این نوع سؤالهای خاصٌ خودت ! از کجا چنین سؤالاتی به سرت میزند ؟! . دو - سه سال بعد از آن در یک میهمانی از ابوالقاسم حالت پرسیدم : استاد ، شما غزلهایتان را چه موقع میسرائید ؟ خانمش که ازبین حدود سی زن میهمان در آن مجلس تنها زن محجبه ( البته فقط به روسری ) بود گفت : هروقت بدهیش بالا می رود . و امٌا خودش خنده ی مثل همیشه معنی دار تلخ و شیرین تحویلم داد و گفت : هروقت بیکار شوم ، برای خودم درد سر میتراشم .
البتٌه قضیه ی تقویم نگارش و سرایش به همین ساعتش ختم نمی شود ... این قصٌه سری دراز دارد ...  
  نظرات ()
عید سعید فطر مبارکباد نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٤/۱٦

  نظرات ()
45 سال در فقدان استاد بزرگ ، دکتر محمد معین نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٤/۱٢
45 سال در فقدان استاد بزرگ ، دکتر محمد معین
سالهاست که من همنشین این بزرگوارم بدون آنکه او را خوب بشناسم ؛ و به نحوی بهتر قدر بدانم . چرا من جلوی پای استادی که به یک یا چند پرسشم پاسخ گفته است به احترام ، تمام قد می ایستم و به نحوی از استادی که هزاران ، یا لااقل صدها پرسش مرا پاسخ گفته است ، قدر شناسی نمی کنم . حدود یک ربع قرن تقریبا" هرهفته یکی - دو بار سروکارم با « فرهنگ دوجلدی معین » بود تا این که حدود پانزده سال قبل از این « فرهنگ فارسی » شش جلدی آن استاد بزرگ را به قیمت بیست هزارتومان خریدم و انیس و مونس خود ساختم . او را از بزرگترین ایثارگران ایران و شهید در راه ادب و ادبیات می دانم ؛ و شاید باورتان نشود که گاه به گاه فاتحه ای هم نثار روحش می کنم .
بین 1345 تا 1350 گاه به گاه در ساختمان نگارستان که هم مؤسسه ی ما ( موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ) و هم لغتنامه دهخدا به ریاست وی در آن قرار داشت ، وی را می دیدم و خوشحال می شدم که به وی سلام کرده ام . یک بار هم استاد محمد پروین گنابادی که به لغتنامه آمده بود و در نویسندگی مطبوعاتی راهنمایم بود مرا به وی معرفی کرد که احساس غرور کردم که به چنین ادیب بزرگ و دانشمندی سترگ معرفی شده ام . امٌا متاسفانه پس از چندماه که اتاق کار من ( بخشمردم شناسیِ مؤسسه ) چسبیده به لغتنامه قرار گرفت و خوشوقت به همسایگیش شده بودم خبر رحلتش را شنیدم .
به همین زودی چهل و پنج سال از فقدان آن استاد کوشا ، میهندوست و ادب پرور گذشت . روحش شاد و راهش پردوام باد . 
  نظرات ()
تحوٌل و توسعه ی ادبیات ، به ویژه شعر فارسی نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٤/٧
 
 
تحوٌل و توسعه ی ادبیات ، به ویژه شعر فارسی .
 
هیچ جامعه ای یا اجتماعی ، آرمانی نیست ؛ و می بایست روز به روز بیش از پیش به سوی بهترین شدن ، به و بهتر شود .
ادبیٌات تقریبن به طور کلٌی برخاسته از جامعه است و ، متقابلن ، جامعه نیز ، در اینجا تا حدودی قابل توجٌه ، متآثر از ادبیات .
جامعه ای که در همان شکل و محتوای ادبیٌات هزار - هزار و دویست سال قبل از این است هزار - هزار و دویست سال درجا زده است ... و می توان گفت که حتی ، نسبت به جوامع پیشرفته در امر فرهنگ و ادب ، عقب افتاده است  : « ادبیات عقب مانده » . به علاوه ، این عقب ماندگی و واپسگرائی ، نهادینه شده است ؛ به ژن اکثر قریب به اتفاقِ اهل ادب وارد شده است و ... تعصٌبِ 
نسبت به آن آفریده است . 
شعر در ایران :
- نسبت به بسیاری از دیگر کشورها عمومیت دارد
- در گستره ی جغرافیائی زبان و ادبیات فارسی است
- ریشه در تاریخ دارد ... و آنهم تاریخی که ، هرچند هم که بخواهیم کتمان کنیم تاحدودی قابل توجٌه ، به دوران جاهلیت عرب بر می گردد .
در نیمه ی دوٌم 1350 ش که گرایش نسبتن شدیدی به پویایی ادبیات فارسی  ، به خصوص « شعر نو » از نوع نیمائی یافته بودم هر تابستان چند ماه در ییلاق باقی آباد شهر یزد در همسایگی عمویم ، ادیب یزدی ، قرار می گرفتم که ابدا" شعر نو را قبول نداشت . اوقات فراغت تابستانی آن مرد فرهنگ و فرهنگی و من دانشجو بود و از هر دری سخنی . گاه که شعر های کهن یا به اصطلاح عروضی خود را در جمع می خواند به دقٌت گوش می دادم و لذٌت می بردم ؛ امٌا وی وقتی نزدش می رفتم و شعر های نیمائی ام را می خواندم به لبخندی اکتفامی نمود .
آن زمان فکر می کردم که قالب شعر چندان اهمیتی ندارد ؛ و اصل بر این است که زیبا و مطبوع خواننده باشد ؛ امٌا برخی از محتواها ، و آنهم به مقتضای روز جامعه ، می توانند اصولن تغییر نکنند ؛ به ویژه محتواهای مذهبی . حال پس از نیم قرن می بینم هنوز هم مردم شعر های مذهبی را در قالب کهن می پسندند (1) . از این رو و به مناسبت روز شهادت امیر مؤمنان علی (ع) ، شعری از ادیب یزدی می آورم که شاید شاهدی باشد بر این مدعا ؟ شما چه فکر می کنید ؟
 
(1) امروز صبح شعری به سبک نیمائی سروده ام تحت عنوان « یا علی گشتی شهید عشق و بر عشقت درود » که روی اینترنت میآید انشاء الله
***
از : حاج میرزا کاظم آیت اللهی متخلص به ادیب یزدی
در مدح مناقب مولای متقیان امیر مؤمنان و مرثیه شهادت آن شاه ولایت
علی که اوج گرفتی ز تیغ او اسلام
زدی نه جز به رهِ مستقیم حقش گام
به ذوالفقار سر کافران فکند به پای
به نفع حق برسانید غزوه ها انجام
بُد از هزیمت کفٌار نیتش ، تنها
رضایت ملک ذوالجلال والاکرام
بها گرفت ز آراء انور وی شرع
امور دین به تدابیر او گرفت نظام
فتاد لرزه بر اندام کافران از بیم
برای رزم ، برآمد چو تیغ او زنیام
ز ذوالفقار کجش راست گشت دین خدا
به رهنمائیش آئین حق گرفت قوام
دریغ و درد که از کجروی دهر هنوز
نیافته ز بلاغش امور شرع تمام
ز تیغ کینِ مرادی به مسجد و محراب
ز خون فرق و سرش گشت ریش او گلفام
ز ضرب تیغ پر از زهر گوشه محراب
چنان فتاد که بودیش نی توان قیام
ورا به خانه حسین و حسن رسانیدند
بگشت بستری از ضعف آن امام همام
ز فرط سوزش زخمی که زهر آگین بود
به پیچ و تاب بُدو پابه پای سود مدام
دگر نه تاب سخن گفتن و شنیدن داشت
به دیده صبح جهان آمدش سیاه چو شام
چو یافت روز دگر درد خود کمی تسکین
گشاد بهروصایا و موعظت ها کام
در او پدید شد آثار مرگ بعدِ شبی
برفت یکسره تابش ز تن در این هنگام
ببست دیده ز دنیا و جان به جانان داد
رها ز حزن و الم گشت و محنت ایٌام
به هر زمان که کند یاد این حدیث ادیب
روان گداز شود ، وز دلش رود آرام
از این مصیبت عظمی زمین و عرش گریست
عزا گرفته از آن قدسیان به عرش تمام
گریست هر نبی و هر ولی به خلد ، و گریست
به ویژه فاطمه با یاب خود بنی ِ کرام
گریستند همه جنٌ و انس و حیوانات
تمام ذرٌات در سوگ پیشوای انام
  نظرات ()
یکی بنام صمد بهرنگی نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٥/٤/۱

 

یکی بنام صمد بهرنگی

من هیچگاه معنی « چپ » در قلمرو سیاست را درک نکردم . یکی از مشهورترین استادان علوم سیاسی دانشگاه سوربن که متاسفانه در این لحظه نامش را به خاطر ندارم می گفت : درست است که ، بنا به ریشه اریخی ، چپ کسانی بوده اند که در جناح چپ مجلس می نشسته اند امٌا اصل معنی چپ این است که : « طرف قلب » ! ؛ و بنابر این : طرفِ احساسات ! ، سوسیالیستها ، سبزها ، و برخلاف عقل و منطق . حال آنکه استادان کمونیست و سوسیالیست فرانسه مثل پروفسور دوشک معتقد بودند که چپ به معنی تفکر علمی و منطقی است . در ایران می گفتند : چپ یعنی نامسلمان حال آنکه من با بسیاری از به اصطلاح چپ های ایران مراوده و معاشرت داشته ام و نامسلمانی که در آنها ندیده ام هیچ گاهی متعصب مذهبی هم بوده اند . 
شاید چپ قبل از انقلاب در ایران لزوما" به معنی کمونیست ، مارکسیست ، سوسیالیست و از این حرفها نبود ؛ بلکه به کسی که از فقر مردم ناراضی بود ، آن را حاصل بی عدالتی دولت می دانست و ازاینجهت ناراضی بود و گله داشت را می گفتند چپ ! . بسیاری از روشنفکران را هم چپ قلمداد می کردند و حتی « روشنفکر نمائی » که دردهه های 50 و 60 بسیار مد شده بود ....
من همان زمان هم صمد بهرنگی را نمی شناختم . امٌا می گفتند نویسنده ای است روشنفکر و چپ ! ؛ به صحیح یا به غلط ، در واقع یا در تظاهر و به نوعی ریاکاری ! بین جوانان و به خصوص دانشجویان هم یا بسیار طرفدارداشت یا بسیار پرطرفدار مینمود ! ؛ که به نظر من دوٌمی بسیار صحیح تر است . به هرحال با کتاب « ماهی سیاه کوچولو » یش ، که قاچاق بود و به ندرت قابل خرید و حتی دسترسی ، روی برخی از نو نویسندگان ایران حوالی 1350 تاثیراتی نهاده است و جایگاهی در ادبیات جوان پسند ایران یافته است  .
امٌا مهمتر از ادبیات ، نقش او در فولکلور آذربایجان است ؛ و از آن مهمتر نقشی که در تاریخ اجتماعی ما ایفاء کرده است با آن عمر بسیار کوتاهش ...
این دوٌم تیر ماه ، هفتاد و هفتمین سالروز تولد اوست .
تولد کسی که غیرت داشته است و نقشی در این سرزمین و فرهنگ و ادب آن ایفاء کرده است . ببینیم در آن عمرکوتاهش چقدر اثر از خود باقی نهاده است . بقیه اش برعهده منتقدانی است که آثار وی ، به ویژه « ماهی سیاه کوچولو » راخوانده اند و به نقد نشسته اند . حدٌ اقل صورت مسئله را پاک نکرده اند ..... . رحم الله . 
  نظرات ()
مطالب اخیر زن صادق هدایت (10) : چهره ی خیالی زن ایرانی ؟ زنِ خیالی صادق هدایت نوروز زنِ خوب ... از قلم صادق هدایت زن صادق هدایت (8) : چهره ی واقعی زن ایرانی ؟ زن از قلم صادق هدایت (8) فاطمه(س) زهراء است ... تولٌدِ بد موقع وغافلگیرانه ی من ! زن صادق هدایت (7) : چهره ی واقعی زن ایرانی ؟ نظر رهبرانقلاب در مورد تام پین و صمد بهرنگی هرمرد ایرانی باید این را بخواند ! آیا ادبیات دِل خوش می خواهد ؟
کلمات کلیدی وبلاگ 1340 (۱) آثار نابودگر ادبی (۱) آداب و رسوم مردمی و ادبیات (۱) آزادی (۱) آگهی نویسی (۱) آموزش اجتماعی (٢) آموزش انشا’ و نویسندگی (۱) آموزش انشاء (٤) آموزش پیشرو (۱) آموزش زیان آور (۱) آموزش غلط( زیان آور ) (۱) آموزش غلط ( زیان آور ) (۱) آموزش مذهبی (۱) آموزش مطبوع (۱) آموزش مناسب (۱) آموزش نا مطبوع (۱) آموزش هنر (۱) آموزش و پرورش (۱) آیت اللهی شاعر (۱) ابراهیم پورداوود (۱) ابو سلیک گرگانی (۱) ابوالعباس مروزی (۱) ابوالقاسم انجوی (۱) ابوالقاسم حالت (۱) ابوالمؤید بلخی و عباس مروزی (۱) ابوشکور بلخی (۱) ابونصر فارابی (۱) اثر بخشی شعر (۱) اجتماعگرائی (۱) احسان شریعتی (۱) احمد شاملو (۱) احمد کسروی (۱) اختناق ادبی (۱) اخلاق (۱) اخلاق ادبی ما (۱) اخلاق در نگارش (۱) اخلاق و ادبیات (۱) اخلاقشاعر (۱) ادب (۱) ادبیًات (۱) ادبیٌات (٢) ادبیات آذربایجان (۱) ادبیًات ابزاری (۱) ادبیات اسلامی (۱) ادبیًات اقتصادی (۱) ادبیات باستانی ایران (۱) ادبیات بی اعتبار (۱) ادبیات تعارض (۱) ادبیات جامعه شناسانه (۱) ادبیات دینی (۱) ادبیات سازنده (۱) ادبیات سیاسی (۱) ادبیات سیاه (۱) ادبیات شفاهی (٧) ادبیات شفاهی تهران (۱) ادبیات شفاهی در ایران (٧) ادبیات فارسی 1344 (۱) ادبیٌات فرمایشی (۱) ادبیات قرن 4 هجری (۱) ادبیات محاوره ای (۱) ادبیات مذهبی (۱) ادبیٌات معاصر (۱) ادبیات نشاط اجتماعی (۱) ادبیات نظامی (۱) ادبیًات کاسبکارانه (۱) ادبیاتگونه مخرب (۱) ادوات استفهامی (۱) ارزش اثر ادبی (۱) ارزش ادبیات در جامعه (٢) ارزش ادیب (۱) ارزشیابی نوشته (۱) ارزیابی شخصیت نویسنده (۱) استاد ! علم ! (۱) استاد ادبیات (۱) استاد پروین گنابادی (۱) استاد دانشگاه (۱) استاد محمد پروین گنابادی (٥) استاد محمٌد پروین گنابادی (٤) استاد محمد رضا شفیعی کدکنی (۱) استعداد ادبی (۱) استقلال (۱) استقلال ادبی (۱) اسلامِ ضد اسلامی (۱) اشاء فارسی (۱) اصطلاح (۱) اصلاح (۱) اصلاح مدیحه سرائی (۱) اطلاعات شفاهی (۱) اعتبار راوی (۱) اعتبار نوشته (۱) اعتبار نویسنده (۱) اعتماد به نفس شاعر (۱) اغراق (۱) افسانه پردازی (۱) افسانه گرائی (۱) افسانه و تاریخ (۱) امام حسین (ع) (۳) املا (۱) املا’(دیکته ) فارسی (۱) املا’ ( دیکته ) فارسی (۱) انتخاب سبک (۱) انتخاب نوع شعر (۱) انتشار اشعار (۱) انتقال فرهنگ (۱) انتقال فرهنگ فرهنگ (۱) انجوی شیرازی (۱) انحصار قدرت (۱) انسانم آرزوست (۱) انشا’ (۳) انشا’ غریزی (۱) انشاء ( نگارش ) (۳) انشاء جاهلانه (۱) انشاء خوب (۱) انشاء عالمانه (۱) انشاء فارسی (٢) انشاء فاضلانه (۱) انقلاب ؟! (۱) انگیزه تحصیلات ادبی (۱) اوستا (۱) اوٌلین شعر (۱) ایرانشناسی (۱) با کار و کوشش و تولید (۱) بحر طویل (۱) بخارا پایتخت ادب (۱) بدخواهان عقب مانده (۱) برنامه ریزی ادبی (۱) بزرگداشت نویسندگان (۱) به آذین (۱) به روز شدن قانون (۱) به گویش مردم (۱) بهره مندی از زندگی (۱) بوف کور (۳) بی ادبی در ادبیات (۱) بی هنری در هنر (۱) بیان عمومی (۱) پرورش (۱) پروفسور محسن هشترودی (۱) پروفسور هشترودی (۱) پوچی (۱) پیام اثر (۱) پیامبر (ص) (۱) تاثیر جامعه بر شاعر (۱) تاثیر شاعر با الگو پردازی (۱) تاثیر محیط (۱) تاریخ آموزشی (۱) تاریخ ایران باستان (۱) تاریخ شعر (۱) تاریخ طبری (٢) تبریک نوروز (۱) تجربه و انشاء (۱) تحرک اجتماعی (۱) تحریف تاریخ (۱) تحقیقات صادق هدایت (۱) تحوٌل ادبیات معاصر (۱) تحول در ادبیات فارسی (٢) تحول زیباییهای سخن (۱) تخصص ادبی (۱) تداول واژه (۱) تدریس انشاء (۱) ترانه مرغ سحر (۱) ترجمه قرآن کریم (۱) تشویق و تحقیردرادبیات (۱) تصنیف (٢) تصویر زن در ادبیات (۱) تعامل اجتماعی (۱) تعداد ابیات سروده (۱) تعداد شعرا (۱) تعریف ادب (۱) تعریف هنر (۱) تفسیر قرآن (۱) تفکر ادبی (۱) تفکر فردی (۱) تفکر مثبت ایرانی (۱) تقلید (۱) تقلید در سبک (۱) تقلید صرف (۱) تقلید صرف (کپی) (۱) تلخیص (۱) تمرکز در نگارش (۱) تملق (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنویر افکار (۱) تو را من چشم در راهم (۱) توسعه ادبیات (۱) توسعه پایدار (۱) توسعه فرهنگی (۱) توصیف (٢) توصیف زن (۱) توصیف زندگی مردم (٢) تولد شاعر (٢) ثبت و ضبط فولکلور (۱) جاذبه در ادبیات (۱) جامعه شناسی (۱) جامعه شناسی در ادبیات (۱) جامعه شناسی شعر (۱) جامعه گریزی (۱) جامعه و ادبیات (٢) جایگاه ادیب و هنر مکند (۱) جایگاه انشاء (۱) جایگاه شعر در جامعه (۱) جریان زدگی سیاسی (۱) جشن (۱) جعل ادبی (٢) جعل تاریخ (۱) جغرافیا (۱) جلال آل احمد (٦) جلال الدین محمد بلخی مولوی (۱) جمالزاده (۱) جوٌ جامعه (۱) چاپچی (۱) چاپلوسی (۱) چال حافظه (۱) چخوف (۱) چهارم اسفند (٤) چهارم اسفند هفتادسالگی علیرضا آیت اللهی (٢) چکیده نویسی (۱) حاج محمد آقا آیت اللهی (۱) حاج میرزا کاظم آیت اللهی ( ادیب یزدی ) (۱) حاجی فیروز (۱) حدیث (۱) حسن پیر نیا (۱) حسین بهزاد (۱) حسین منزوی (۱) حضرت محمد (ص) (۱) حق نشر (۱) حقشناسی (۱) حماسه (۱) حمید مصدق (۱) حنظله بادغیسی (۱) حکیم ابو القاسم فردوسی (۱) حکیم ابوالقاسم فردوسی (۱) خاستگاه اجتماعی نویسنده (۱) خاص ً نویسی (۱) خاطرات (۱) خاطرات ادبی (۱) خاطره نویسی (۱) خاله رورو (۱) خرافات (٢) خسرو شاهانی (۱) خفته چند (۱) خلاصه نویسی (٢) خود شناسی (۱) خود کشی صادق هدایت (۱) خود کم بینی (۱) خودش هم باورش شده (۱) خودکم بینی (۱) خوشبینانه نویسی (۱) داستان کوتاه (۱) داستان کوتاه در ایران (۱) داستانهای یگانه (۱) داستایوسکی (۱) داش آکل (۱) درست نویسی به پارسی (۱) دروغ (۱) دروغ ، سیاسی است (۱) دروغنویسی (۳) دروغنویسی سهوی (۱) دروغنویسی عمدی (۱) دزدی اینترنتی (۱) دستور زبان فارسی (۱) دفتر خاطرات (۱) دفتر شعر (٢) دودان قاجار (۱) دوران احساسات (۱) دوران افول در ادبیات فارسی (۱) دوران بلوغ (۱) دوره و زمانه (۱) دوزخ در ادبیات (۱) دکتر حسن شهید نورائی (۱) دکتر حسین آیدین (٤) دکتر ذبیح الله صفا (۱) دکتر علی شریعتی (٢) دکتر غلامحسین صدیقی (۱) دکتر محمد علی شیخ الاسلامی (۱) دکتر منوچهر نطقی (۱) دکتر ناصر الدین شاه حسینی (۱) دیوان شعر (۱) دیوان فرخی یزدی (۱) دیوان های اشعار (۱) دیکته ی شعر (۱) ذبیح الله صفا (٢) ذکرنام خالق اثر (۱) رئالیسم (٢) راه فعالیٌت ادبی (۱) راهنمائی بخردانه (۱) رسالت ادبیات (۱) رسالت شاعر (۱) رسالت شاعر و نویسنده (۱) رشد و توسعه (۱) رمان و اسلام (۱) رمضان (۱) رهبر انقلاب (۱) رهی معیری (۱) روانشناسی ادبیات (۱) روایات متفاوت (۱) روایت (۱) رودکی (۱) رودکی سمر قندی (۱) روز پدر (۱) روز زن (۱) روز شعر و ادب (٢) روز مادر (۱) روزگار شاعر (۱) روزگار نویسنده (۱) روزنامه نگاری (٥) روزنامه کیهان (٢) روشنفکر (۱) زادروز (۱) زادروز بزرگداشت و تجلیل (٢) زادروز نویسنده (۱) زبان خارجی (۱) زبان عمومی (۱) زبان فارسی (۱) زرتشت (۱) زمانه نویسنده (۱) زمستان (۱) زن از نظر هدایت ؟ (۳) زن ایرانی (٢) زن خوب صادق هدایت (۱) زن زیبای صادق هدایت (۳) زن صادق هدایت (۳) زنان (۱) زندگی نویسنده (۱) زندگی هنرمند (۱) زنده بگور (٤) زیبا ئی زن ایرانی (٢) زیبائی های سخن (۱) ساده نویسی (٢) سارا شریعتی (۱) ساعتِ نگارش (۱) سال 1345 (۱) سال نو (۱) سالروز تولد علیرضا آیت اللهی (۱) سالروز وبلاگ (۱) سالزوز تولد (۱) سامانیان (۱) سبک زندگی (۱) سبک هندی (۱) سجع (٢) سرقت ادبی (۱) سرگذشت این و آن (۱) سعید نفیسی (٢) سلطه ی ادبیات عرب (۱) سناریو نویسی (۱) سه قطره خوان (۱) سهم ادبیات (۱) سوئ استفاده از ادبیات (۱) سوسن شریعتی (۱) سیاست شعری (۱) سیاستگزاری ادبیات (۱) سیاوش کسرائی (۱) سید ابوالقاسم انجوی شیرازی (۳) سیدمحمد علی جمالزاده (۱) سینما و مذهب (۱) شاعر اصلاحگرا (۱) شاعر درباری (۱) شاعر شهید (۱) شاعر مردمی (٢) شاعران زن (۱) شاعران گمنام (۱) شاعران ناشناس (۱) شاهنامه (۱) شب ادبیات (۱) شب چلٌه (۱) شب مشاعره (۱) شب یلدا (٢) شخصیٌت ادیب و هنرمند (۱) شخصیت شاعر (۱) شرح جامعه (۱) شعر (٥) شعر آئینی (٢) شعر آزاد (۱) شعر امروز (۱) شعر انتقادی (هجویٌه ) (۱) شعر توده ای (۱) شعر دختران (۱) شعر در باقی آباد یزد (۱) شعر دینی (۱) شعر زمستان (۱) شعر زن (۱) شعر زورکی (۱) شعر سیاسی (۱) شعر شکوه (۱) شعر شیعه (۱) شعر ضعیف (۱) شعر علیرضا آیت اللهی (۱) شعر فالوده یزدی (۱) شعر لاادری (۱) شعر مذهبی (۱) شعر نو (۳) شعر های عاشقانه (٢) شعر و موسیقی (۱) شعر وجامعه (۱) شعر کاربردی (۱) شعربافی (۱) شعرمردانه (۱) شعرمردمی (۱) شعرنو (۱) شعرنو و شعر کهن (٢) شعرنیمایی (۱) شعرهای انقلابی (۱) شعرهای به یادماندنی اسفند 91 (۱) شعرهای عوام پسند (۱) شعرکهن (٢) شعرکوششی (۱) شفاهی های کتبی شده (۱) شناخت فرهنگ ایران (۱) شهادت امام علی (ع) (۱) شهرت ادبی (۱) شهرت تبلیغاتی (۱) شهرت شاعر (۱) شهرت طلبی (۱) شهید بلخی (۱) شیخ فضل الله نوری (۱) شیوه ( سبک ) نگارش (۱) شیوه تفکر (۱) صادق هدایت (٢٧) صاق هدایت (٢) صبحی مهتدی (۱) صمد بهرنگی (٢) ضرورت شناخت (۱) طاهره صفارزاده (۱) طبیعت دوستی (۱) طرح به موقع موضوع (۱) عادت به پرگوئی و پرنویسی (۱) عارف قزوینی (۱) عاشقانه (۱) عدم رضایت شاعر (۱) عزاداری (۱) عزم جمعی در آموزش (۱) عصر ادب (۱) عصر بی ادبی (٢) عصر پهلوی (۱) عقب ماندگی آموزشی (۱) علی میرزائی (۱) علیرضا آیت اللهی (۳٠) عکاسی (۱) عید (۱) عید و ادبیٌات (۱) غربزدگی (۱) غربگرائی در ادبیات (۱) غلامحسین صدیقی (۱) غلط نویسی (۱) غلو (٢) غلوً ( سیاهنمائی ) (۱) غلیان احساس (۱) غیر متخصصان (۱) فارسی دری (۱) فارسی شکر است (٢) فاطمه زهراء (۱) فایده نگارش (۱) فردوسی (۱) فرق تاریخ و ادبیات (۱) فرم نویسی (۱) فرهنگ ایرانی (۱) فرهنگ فارسی (۱) فرهنگ مردم (٢) فرهنگ و ادبیات عصر توٌهم (۱) فروغ فرخزاد (٢) فصل شاعری (۱) فضای داستان (۱) فطرت و ادبیات (۱) فلسفه اسلام (۱) فلسفه زندگی (۱) فلسفه شعر و هنر (۱) فلسفه عامٌه (۱) فولکلور (٢) فولکلور آذربایجان (۱) فونکسیونالیسم ادبی (۱) فیلم سینمائی مخلل (۱) فیلمفارسی (٢) قانون حمایت از مؤلفان (۱) قصٌه ضامن آهو (۱) قهرمان و ضدٌ قهرمان (۱) گسترش موضوع (۱) لاادری (۱) لغتنامه (۱) لغتنامه دهخدا (۱) ماهنامه زیبائی و زندگی (۱) ماوراء الطبیعه (۱) مبارک باد (۱) مبارکباد تولد (۱) مجتبی مینوی (۱) محرم (۱) محسن صفایخش (٥) محمد پروین گنابادی (٢) محمد تقی بهار (۱) محمد علی اسلامی ندوشن (۱) محمدبن جریر طبری (۱) محمدعلی جمالزاده (۱) محمدعلی فردین (۱) مخاطب پذیری (۱) مخاطب گرا ( برونگرا ) (۱) مد روز (۱) مدیر سایت (۱) مراسم نوروز (۱) مرام مستقل ( دارای مرام ) (۱) مرثیه (۱) مردمی بودن (۱) مرده پرستی و مرده خواری (۱) مرغ سحر (۱) مرگ (۱) مرگ و زندگی (۱) مرکز فرهنگ مردم (۱) مسئله اجتماعی (۱) مسائل اجتماعی (۱) مستند سازی (۱) مشارکت شعری (۱) مشاعره (۱) مطبوعات ادبی (۱) مطلب (۱) معصوم (۱) معنی زهراء (۱) مفهوم ادب (۱) مقالات مذهبی (۱) مقامومنزلت و جایگاهنویسنده و شاعر (۱) ملک الشعراء بهار (۱) ممیزی کتاب (۱) منشاء قصٌه یا داستان (۱) مهدی اخوان ثالث (٢) مهره مار (۱) مهمند شید رنگ (۱) مهمند شیدرنگ (۱) موقع سرودن (۱) مک امیًتی انشا’ (۱) مکتب ادبی (۱) میراث شعری : شعر کهن (۱) میرزا محمد فرخی یزدی (۱) مینیاتور (۱) میهن دوستی (۱) میهندوستی (۱) نا امیدی از دیگر نخبگان ؟ (۱) نامه نویسی (۱) نثر تاریخی (٢) نثر صادق هدایت (٢) نثر فارسی (۱) نسخه ی تعزیه (۱) نشاط اجتماعی و ادبیات (۱) نشر شعر (۱) نصرت کریمی (۱) نظام ادبی (۱) نظم (۱) نقد (۱) نقد ادبی (٤) نقد تفسیری (۱) نقد داستان (٢) نقد نویسندگان (۱) نقش مثبت (۱) نگارش به مفهوم عمومی (۱) نماد ادب کشور (۱) نماد شعر کشور (۱) نمکنشناسی (۱) نوآوری (٢) نوآوری و شعرنو (۱) نوجوانی و جوانی (۱) نوروز (۱) نوزده فروردین (۱) نوشتار تحلیلی (۱) نوشتار جنجالی (۱) نوعی سرقت شعر (۱) نویسندگی (٤) نویسنده و شاعر زمانه ی خود (۱) نویسنده و شاعر مورد نیاز حقیقی جامعه (۱) نویسنده ی زمان و مکان و جامعه خود (۱) نیرنگستان (۱) نیما یوشیج (۳) هفتاد سالگی شاعر (۱) همکاری شعری (۱) هنجار آموزشی (۱) هنر در جامعه (۱) هنر مردمی (۱) هوای نفس (۱) هوشنگ کاووسی (۱) هویت ملٌی (۱) هویت نویسنده و شاعر (۱) واپسگرائی در ادبیًات (۱) وارونگی ادبیات (٢) واژه (۱) واژه زیبا (۱) واژه عمومی (۱) واژه فارسی سره (۱) واژه های مهجور (۱) ورا من چشم در راهم (۱) وراثت و ادبیات (۱) ویراستار شعر (۱) ویرایش شعر (۱) ویرایش مداوم (۱) ویرایش مکرر (۱) کاربرد واژه (۱) کاریکاتور (۱) کافکا (۱) کپی رایت (۱) کتاب انشاء (۱) کتابخوانی تحمیلی ! (۱) کتبی های شفاهی شده (۱) کج ادبی (۱) کربلا (۱) کرونولوژی شاعران ایران (۱) کرونولوژی نویسندگان ایران (۱) کریم کشاورز (۱) کلمات مهجور (۱) کلمه (۱) کمٌیت گرائی در ادبیات (۱) کنکور (۱) کوتاه نویسی (٢) کوشش به نگارش (۱) کیفیٌت شعر (۱) یادداشت کردن شعر (۱)
دوستان من انجمن شاعران ايران دفتر شعر شاعر انجمن قلم اجتماعی دکتر آرزو صفائی ( الف - دریا ) آسمان سوخته ( ح.م ) اثیره شاعران پارسی زبان استاد نبوی ( کاریز) شعر ناب دردانه زیور حیرت رسول امیری یاس سفید ( جناب علی میرزائی ) شفیعی مطهر ( وب نامه استاد ) قطره های آبی شعر و ادب علیرضا آیت اللهی ( دفتر شعر و نقد ... ) علیرضا آیت اللهی ( طنز اجتماعی ) دریای واژه ها شبیه خودم آی ایشقی بهارهای پیاپی .. لاله عباسی های من سرنوشت شاعری گلچینی از بهترین ها خوب بو بكش پدرجان این شعرها از من نیست از شعر بافی تا شعر نویسی صدای پائیز ( خانم پناهی ) آفرینش های ادبی حوزه هنری یک جرعه غزل اشک قو نخل بی سر ( استاد دکتر دلخوش ) ولوج سرنوشت جای پای خدا آیا روحی اینجا هست ؟ آليهان ( جناب حشمت الله حياتي ) قسمتی از درون ( استاد وثيق زاده انصاري ) شعر آ گلستان شعر و ادب كريما يزدي هواي تازه بدون رنگ كهنگي ( آناهيتا مساجران ) شهيد عشق ( جناب سيٌد حسيني ) دلنوشته ها جناب معارف سرنوشت شاعری عشوه های نارس گذرانه ها انجمن شعر بانوان ايران خانه پدر يك فنجان قهوه تلخ تابش كوير دار بلوط جناب جليل شعاع حضور خلوت انس . گل ياس (زهرا) در سايه سار سرو شعر و نوشته هایم اردیبهشت میمند فارس سرنوشت شاعری شعرناب alireza ayatollahi شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی ) مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری تلق تولوق نسب نامه دودمان آیت اللهی یزدی غریبه تر از همیشه ترنم سکوت شکوفه های نوبهار سفر ، مسافر خوبی نمی شوم وقتی دیوارها سکوت می کنند شاعران پارسی زبان علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبنا ( آمایش شهری)alireza ayatollahi علیرضاآیت اللهی شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد - یزد شناسی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شعر شاعر ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi معماری و شهرسازی بومی و مردمی یزد ( علیرضا آیت اللهیalireza ayatollai - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تاریخ یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi هیئت و هیئت داری در شهریزد - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi پریسا بلاگ پارسی شعر ناب قلم ما مقتبس architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) پرتال زیگور طراح قالب