علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi
آرشیو وبلاگ
      علیرضا آیت اللهیalireza ayatollahi (گذشته ی هرکسی چراغ راه آینده اوست ؛ به شرط آن كه به خاطر بسپارد ، تحليل كند و عبرت بگيرد : آينده نتيجه مجموعه تجربيٌات هرچند به ظاهر ناچيز همه افراد بشر درجهان است .)
شعر خدمت ، شعر خیانت ... نویسنده: علیرضا آیت اللهی Alireza Ayatollahi - ۱۳٩٠/۱۱/۸

دوست عزیز ؛ اگر درجای دیگری به شما آزادی نداده اند بنده ی کمترین در اینجا به شما آزادی اعطاء می کنم ! :

اگر خواستید بخوانید ، اگر نخواستید نخوانید ! ( به خصوص این یادداشت های اخیر که به درازا کشیده اند )

اگر خواستید اظهار نظر بکنید ، اگر نخواستید ، نه !

( به دنبال زیاد بودن تعداد اظهار نظرها زیر یادداشتهایم نیستم ؛ بیشتر به کیفیٌت می اندیشم )

امٌا اگر اظهار نظر فرمودید لطفا" جدٌی بگیرید ! حتی الامکان از گذاشتن گل هم بپرهیزید که اینجا آرامگاه کوچکترین نویسنده و کوچکترین شاعر همه ی ادوار جهان بنام ع ... ی نیست ! . « سلام » یا «خواندم» از نظر من کفایت می کند و به حدٌ کافی سبب مسرٌت و تشکٌر ! . ببخشید اگر بیش از حدٌ رکٌ هستم .

ادبیٌات ، ابزار شهرت

شعر خدمت ، شعر خیانت

جوانی ، چه قبول کنیم و چه قبول نکنیم و چه بگوییم و چه نگوییم ، غالبا" همراه با شهرت طلبی است ؛ و بنده هم از این امر مستثنی نبودم . نه تنها به شهرت طلبی ( اگر خواستید بخوانید «خودنمایی» ! ) خود اذعان می کنم ، بلکه اصولا" آن را مثبت می دانم : شهرت طلبی اشخاص در ادبیٌات ، سیاست ، و... به آنان کمک می کند تا موفقیٌت یا موفقِیٌت بیشتری به دست آورند .

سال 1344 که به تهران مهاجرت کردم ، و از جمله در پی همین شهرت طلبی ، خواستم نویسنده – شاعر – روزنامه نگار ( حتی ورزشی نویس ) – و... بشوم .شعرهای من که شاید یکی – دوتایشان را خوانده باشید چندان مطلوب و به قول قدیمی ها ناشی از یک طبع روان نبودند ؛ و از این نظر در تناقضی آشکار قرار گرفته بودم : اگر چاپ و منتشر نمی شدند نمی توانستم جلوی دوستانم پز بدهم ؛ و اگر برای چاپ به جایی می فرستادم احتمالا" چاپ نمی شدند و همان مختصر آبرو هم در خطر می افتاد ...

حال ، اوٌل برویم سر « اصل مطلب » تا بعد برگردیم سر این ماجرا :

آن روزها که اینتر نت در ایران وجود نداشت و صنعت چاپ و نشر نسبتا" رونقی بسیار بیشتر داشت شعر به چند صورت به چاپ و نشر می رسید :

-         « دیوان » که بیشتر از اشعار کلاسیک بود و « مجموعه شعر » در خصوص اشعار شعرای نو پرداز یا به نظر من « آزاد گو » . یا گلچین اشعار یک شاعر

-          گلچین اشعار چند شاعر ( مجموعه اشعار چند نفر )

که در این دو حالت سر از کتاب های ادبی و آموزشی نیز در می آوردند ...

-          « دفتر شعر » مجلٌه گونه ای بود که چند شاعر مشترکا" اشعار خود را در آن به چاپ می رساندند و هیچ یک از آنها چندان دوام نیافت .

-          در مطبوعات ....

... و البته در مطبوعات هم اولویت با مطبوعاتی ادبی و معتبر مثل « ماهنامه سخن » یا « وحید » یا « یغما » بود که هر شعری را چاپ نمی کرد و چاپ شعر در آن به معنی اعتبار شعر بود ؛ یا مجلٌه هایی که تیراژی بیشتر داشتند مثل ماهنامه نگین و به خصوص مجله هفتگی فردوسی که در آن زمان به اصطلاح مجلٌه ای روشنفکری شناخته می شد و نزد تحصیلکردگان ، دانشجویان و سایر جوانان نه تنها محبوبیٌت هایی داشت بلکه غالبا" « حجٌت » محسوب می شد ؟! .

بسیاری از جوانان فکر می کردند که اگر شعرشان در مجلٌه فردوسی به چاپ برسد حقیقتا" شاعر اند و سیل اشعار به طرف آن مجلٌه روان بود (1) بنده هم از زمستان 1346  شروع به ارسال شعر به آن مجلٌه کردم با توجه به این مسئله که قبل از آن تمام یادداشت ها ، مقالات و داستانهایی که برای مطبوعات ارسال داشته بودم به چاپ رسیده بودند و حال اگر اشعارم ، که قبلا" برای دوستانم خوانده بودم ، مردود می شدند و به چاپ نمی رسیدند « آبرویی برایم باقی نمی ماند » ! ؛ پس با ترس و عدم اعتماد به نفس ( مثل بسیاری از وبلاگهای کنونی که یا پروفایل ندارند یا متاسفانه غلط اندازند ! ) اشعارم را با نام مستعار به آن مجلٌه ارسال می کردم . از هر دو یا حتی سه تا یکی و آنهم گاه دستکاری شده به چاپ می رسیدند که چون به سالی بیش از دو – سه شعر نرسیدند دلسرد شدم و به تدریج ، به خصوص با رفتن به فرانسه ، و خروج از زبان فارسی ، و در برگشت هم با پذیرفتن برخی از مسؤولیت های پژوهشی – اقتصادی در زمان جنگ که فوق العاده ضرورت داشت ، طبع شعرم خشکید و حتی شیوه نگارشم تحت تاثیر شیوه مکاتبات ( خشک و بی روح ) اداری (2) قرار گرفت ... تا بعدا" که خودم  چند هفته ای « سردبیر » یا « معادل سردبیر » ؟! یکی – دوتا از نشریٌات مشهور امٌا در واقع حکومتی کشور شدم ؛ و دریافتم که در این سالها نیز چاپ شعر منحصرا" براساس کیفیٌت و حقیقتا" شعر بودن آن نیست ؛ بلکه :

-         برخی پول دارند ؛ مجموعه اشعار چاپ می کنند ؛ و بعد به اصطلاح دیگران و به خصوص روزنامه نگاران را با پیشکش دادن ، و... می خرند و شعرشان چاپ می شود ! و شهرت به شاعری : زر

-          برخی هم یا خود مرجع قدرت اند ( غالبا" رییس روابط عمومی که در نتیجه انقلاب به مدیر کلٌ روابط عمومی تبدیل شده است و می تواند خبر و آگهی و پول آگهی ...به نشریٌات بدهد ) یا به مراجع قدرت وصل اند و باید شعرشان به هر قیمت شده به چاپ برسد و شاعر شناخته شوند : زور

-          برخی هم متکی بر روابط خویشاوندی ، همسایگی و همشهریگری ، دوستی با ناشران نه تنها شعر خود را ، بلکه شعر دیگران را هم ؟! به نام خود به چاپ و نشر می رسانند ؛ و... : تزویر ! .

چه بسا اشعار خوب که هیچکس نمی خواند ، و چه بسا شعر هایی به اصطلاح درجه دو ؟ یا گونه هایی که نه تنها تیراژی قابل توجٌه ، بلکه سوکسه ای غیر منتظره می یابند . این است بخشی از ادبیٌات ما ...

وقتی هفته گذشته یکی از آشنایان در کتابخانه ای به من گفت که شعر « فریاد واحسینا در تمام شهر » من که به مناسبت ایٌام عاشورا سروده بودم بیش از هشت هزار نفر خواننده داشته است ( و حرف خود را ثابت کرد ) به شدٌت شگفت زده شدم ، و به یاد موضوعات این یادداشت افتادم و اینجا آوردم . شعرهای بهتری داشته ام که شاید حتی هشت نفر خواننده هم نیافته اند . شعر هم چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه بگوییم و چه نگوییم یک « پدیده اجتماعی » است . امٌا به نظر شما :

شاعر کیست ؟

ارزش شعر در چیست ؟

معیار های ارزشیابی شعر در اینتر نت کدام اند ؟ و...

آیا موقع آن نرسیده است که متولیان ادبیات کشور به آسیب شناسی ادبیٌات در اینتر نت و حل و فصل برخی ازمسائل مربوطه در همین سالهای اوٌل بپردازند ؟ .

(1)    یکبار یکی از دست اندر کاران صفحه شعر آن مجلٌه تعریف می کرد که ماهانه بیش از هشتصد قطعه شعر توسط پست دریافت می دارند ...

(2)   در یک جاهایی هم بگمانم صلا مچ من را گرفته است که ازش متشکرم .      

  نظرات ()
مطالب اخیر شعر های میهنی سلام ، تشکر و تعذر درس انشاء : نه فقط آموزش ، بلکه همچنین پرورش ! خاطره نویسی ، بسیار مهم تر است از انشاء نویسی ! کاریرد و ارزش انشاء مظلوم : شعر نو ! انشاء های دبیرستانی آن زمان انشاء ، ابزار انتقال فرهنگ صادق هدایت و تمام ! یادی از هفتادمین زاد روز صادق هدایت
کلمات کلیدی وبلاگ 1340 (۱) آزادی (۱) آموزش اجتماعی (۱) آموزش انشا’ و نویسندگی (۱) آموزش انشاء (۳) آموزش پیشرو (۱) آموزش زیان آور (۱) آموزش غلط( زیان آور ) (۱) آموزش غلط ( زیان آور ) (۱) آموزش مذهبی (۱) آموزش مطبوع (۱) آموزش مناسب (۱) آموزش نا مطبوع (۱) آموزش هنر (۱) آموزش و پرورش (۱) اثر بخشی شعر (۱) اجتماعگرائی (۱) احسان شریعتی (۱) احمد کسروی (۱) اختناق ادبی (۱) اخلاق (۱) اخلاق ادبی ما (۱) اخلاق در نگارش (۱) اخلاق و ادبیات (۱) اخلاقشاعر (۱) ادبیًات (۱) ادبیٌات (٢) ادبیًات ابزاری (۱) ادبیًات اقتصادی (۱) ادبیات سیاه (۱) ادبیٌات فرمایشی (۱) ادبیات محاوره ای (۱) ادبیات مذهبی (۱) ادبیٌات معاصر (۱) ادبیات نشاط اجتماعی (۱) ادبیًات کاسبکارانه (۱) ادبیاتگونه مخرب (۱) ادوات استفهامی (۱) ارزش اثر ادبی (۱) ارزش ادیب (۱) استاد پروین گنابادی (۱) استاد محمد پروین گنابادی (٢) استاد محمٌد پروین گنابادی (٤) استقلال (۱) استقلال ادبی (۱) اصطلاح (۱) اصلاح (۱) اصلاح مدیحه سرائی (۱) اطلاعات شفاهی (۱) اعتماد به نفس شاعر (۱) اغراق (۱) امام حسین (ع) (۱) املا (۱) املا’(دیکته ) فارسی (۱) املا’ ( دیکته ) فارسی (۱) انتخاب سبک (۱) انتخاب نوع شعر (۱) انتشار اشعار (۱) انتقال فرهنگ (۱) انتقال فرهنگ فرهنگ (۱) انجوی شیرازی (۱) انشا’ (۳) انشا’ غریزی (۱) انشاء ( نگارش ) (۳) انشاء فارسی (۱) انقلاب ؟! (۱) اوٌلین شعر (۱) ایرانشناسی (۱) با کار و کوشش و تولید (۱) بحر طویل (۱) بدخواهان عقب مانده (۱) برنامه ریزی ادبی (۱) به آذین (۱) به روز شدن قانون (۱) به گویش مردم (۱) بهره مندی از زندگی (۱) بوف کور (۳) بیان عمومی (۱) پرورش (۱) پوچی (۱) تاثیر جامعه بر شاعر (۱) تاثیر شاعر با الگو پردازی (۱) تاثیر محیط (۱) تاریخ آموزشی (۱) تاریخ شعر (۱) تبریک نوروز (۱) تحرک اجتماعی (۱) تحقیقات صادق هدایت (۱) تحول در ادبیات فارسی (۱) تداول واژه (۱) تشویق و تحقیردرادبیات (۱) تصنیف (۱) تعداد شعرا (۱) تعریف هنر (۱) تفکر فردی (۱) تقلید (۱) تقلید در سبک (۱) تقلید صرف (۱) تقلید صرف (کپی) (۱) تلخیص (۱) تمرکز در نگارش (۱) تملق (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنهائی نخبگان ادبی (۱) تنویر افکار (۱) تو را من چشم در راهم (۱) توسعه پایدار (۱) توسعه فرهنگی (۱) توصیف (۱) توصیف زندگی مردم (۱) تولد شاعر (٢) جامعه شناسی (۱) جامعه شناسی شعر (۱) جامعه گریزی (۱) جامعه و ادبیات (۱) جایگاه ادیب و هنر مکند (۱) جایگاه انشاء (۱) جایگاه شعر در جامعه (۱) جریان زدگی سیاسی (۱) جشن (۱) جلال آل احمد (٤) جمالزاده (۱) چاپلوسی (۱) چخوف (۱) چهارم اسفند (۳) چکیده نویسی (۱) حسین بهزاد (۱) حسین منزوی (۱) حقشناسی (۱) حکیم ابو القاسم فردوسی (۱) خاستگاه اجتماعی نویسنده (۱) خاص ً نویسی (۱) خاطرات (۱) خاطرات ادبی (۱) خاطره نویسی (۱) خرافات (٢) خفته چند (۱) خلاصه نویسی (۱) خود شناسی (۱) خود کشی صادق هدایت (۱) خود کم بینی (۱) خودکم بینی (۱) خوشبینانه نویسی (۱) داستان کوتاه (۱) داستان کوتاه در ایران (۱) داستانهای یگانه (۱) داستایوسکی (۱) داش آکل (۱) درست نویسی به پارسی (۱) دروغ (۱) دزدی اینترنتی (۱) دستور زبان فارسی (۱) دفتر خاطرات (۱) دفتر شعر (۱) دوران احساسات (۱) دوران بلوغ (۱) دوزخ در ادبیات (۱) دکتر حسن شهید نورائی (۱) دکتر حسین آیدین (۳) دکتر علی شریعتی (٢) دکتر غلامحسین صدیقی (۱) دکتر محمد علی شیخ الاسلامی (۱) دیوان شعر (۱) دیوان فرخی یزدی (۱) دیوان های اشعار (۱) دیکته ی شعر (۱) ذبیح الله صفا (٢) ذکرنام خالق اثر (۱) رئالیسم (٢) راه فعالیٌت ادبی (۱) رسالت شاعر (۱) رسالت شاعر و نویسنده (۱) رشد و توسعه (۱) رمضان (۱) رهی معیری (۱) روایات متفاوت (۱) روز پدر (۱) روز شعر و ادب (۱) روزنامه نگاری (۳) زادروز (۱) زادروز بزرگداشت و تجلیل (۱) زبان عمومی (۱) زبان فارسی (۱) زمانه نویسنده (۱) زمستان (۱) زندگی نویسنده (۱) زندگی هنرمند (۱) زنده بگور (۳) ساده نویسی (٢) سارا شریعتی (۱) سالروز وبلاگ (۱) سالزوز تولد (۱) سرقت ادبی (۱) سرگذشت این و آن (۱) سعید نفیسی (۱) سناریو نویسی (۱) سه قطره خوان (۱) سوئ استفاده از ادبیات (۱) سوسن شریعتی (۱) سیاست شعری (۱) سیدمحمد علی جمالزاده (۱) سینما و مذهب (۱) شاعر شهید (۱) شاعران گمنام (۱) شاعران ناشناس (۱) شاهنامه (۱) شخصیٌت ادیب و هنرمند (۱) شخصیت شاعر (۱) شرح جامعه (۱) شعر (۳) شعر آزاد (۱) شعر امروز (۱) شعر انتقادی (هجویٌه ) (۱) شعر توده ای (۱) شعر دختران (۱) شعر زمستان (۱) شعر زن (۱) شعر زورکی (۱) شعر سیاسی (۱) شعر شکوه (۱) شعر ضعیف (۱) شعر فالوده یزدی (۱) شعر لاادری (۱) شعر میهنی (۱) شعر نو (٢) شعر های عاشقانه (٢) شعر کاربردی (۱) شعربافی (۱) شعرمردانه (۱) شعرمردمی (۱) شعرنو (۱) شعرنو و شعر کهن (٢) شعرنیمایی (۱) شعرهای انقلابی (۱) شعرهای به یادماندنی اسفند 91 (۱) شعرهای عوام پسند (۱) شعرکهن (٢) شناخت فرهنگ ایران (۱) شهرت ادبی (۱) شهرت تبلیغاتی (۱) شهرت شاعر (۱) شهرت طلبی (۱) شیوه ( سبک ) نگارش (۱) صادق هدایت (۱٩) صبحی مهتدی (۱) ضرورت شناخت (۱) طبیعت دوستی (۱) عدم رضایت شاعر (۱) عزاداری (۱) عزم جمعی در آموزش (۱) عصر پهلوی (۱) عقب ماندگی آموزشی (۱) علی باقرزاده (۱) علی میرزائی (۱) علیرضا آیت اللهی (۱٢) عکاسی (۱) عید (۱) عید و ادبیٌات (۱) غربزدگی (۱) غلامحسین صدیقی (۱) غلط نویسی (۱) غلو (٢) غلوً ( سیاهنمائی ) (۱) فردوسی (۱) فرم نویسی (۱) فرهنگ ایرانی (۱) فرهنگ و ادبیات عصر توٌهم (۱) فروغ فرخزاد (۱) فصل شاعری (۱) فضای داستان (۱) فطرت و ادبیات (۱) فلسفه شعر و هنر (۱) فیلم سینمائی مخلل (۱) فیلمفارسی (٢) قانون حمایت از مؤلفان (۱) قهرمان و ضدٌ قهرمان (۱) لاادری (۱) ماهنامه زیبائی و زندگی (۱) ماوراء الطبیعه (۱) مبارک باد (۱) مجتبی مینوی (۱) محسن صفایخش (٥) محمد پروین گنابادی (۱) محمدعلی فردین (۱) مخاطب پذیری (۱) مخاطب گرا ( برونگرا ) (۱) مد روز (۱) مدیر سایت (۱) مردمی بودن (۱) مرده پرستی و مرده خواری (۱) مرغ سحر (۱) مرگ (۱) مرگ و زندگی (۱) مسئله اجتماعی (۱) مسائل اجتماعی (۱) مستند سازی (۱) مشارکت شعری (۱) مشاعره (۱) مطبوعات ادبی (۱) مطلب (۱) مقامومنزلت و جایگاهنویسنده و شاعر (۱) ملک الشعراء بهار (۱) منشاء قصٌه یا داستان (۱) مهدی اخوان ثالث (٢) مهره مار (۱) مهمند شیدرنگ (۱) مک امیًتی انشا’ (۱) مکتب ادبی (۱) میراث شعری : شعر کهن (۱) میرزا محمد فرخی یزدی (۱) مینیاتور (۱) میهن دوستی (۱) میهندوستی (۱) نا امیدی از دیگر نخبگان ؟ (۱) نثر صادق هدایت (۱) نشاط اجتماعی و ادبیات (۱) نشر شعر (۱) نصرت کریمی (۱) نقد (۱) نقد نویسندگان (۱) نقش مثبت (۱) نمکنشناسی (۱) نوآوری (٢) نوآوری و شعرنو (۱) نوجوانی و جوانی (۱) نوروز (۱) نوزده فروردین (۱) نوشتار تحلیلی (۱) نوشتار جنجالی (۱) نوعی سرقت شعر (۱) نویسندگی (۳) نویسنده و شاعر زمانه ی خود (۱) نویسنده و شاعر مورد نیاز حقیقی جامعه (۱) نویسنده ی زمان و مکان و جامعه خود (۱) نیرنگستان (۱) نیما یوشیج (۳) همکاری شعری (۱) هنجار آموزشی (۱) هنر در جامعه (۱) هنر مردمی (۱) هویت ملٌی (۱) واپسگرائی در ادبیًات (۱) واژه (۱) واژه زیبا (۱) واژه عمومی (۱) واژه فارسی سره (۱) واژه های مهجور (۱) ورا من چشم در راهم (۱) وراثت و ادبیات (۱) ویراستار شعر (۱) ویرایش شعر (۱) ویرایش مداوم (۱) ویرایش مکرر (۱) کاربرد واژه (۱) کاریکاتور (۱) کافکا (۱) کپی رایت (۱) کتابخوانی تحمیلی ! (۱) کلمات مهجور (۱) کلمه (۱) کنکور (۱) کوتاه نویسی (٢) کوشش به نگارش (۱) کیفیٌت شعر (۱) یادداشت کردن شعر (۱)
دوستان من انجمن شاعران ايران دفتر شعر شاعر انجمن قلم اجتماعی دکتر آرزو صفائی ( الف - دریا ) آسمان سوخته ( ح.م ) اثیره شاعران پارسی زبان استاد نبوی ( کاریز) شعر ناب دردانه زیور حیرت رسول امیری یاس سفید ( جناب علی میرزائی ) شفیعی مطهر ( وب نامه استاد ) قطره های آبی شعر و ادب علیرضا آیت اللهی ( دفتر شعر و نقد ... ) علیرضا آیت اللهی ( طنز اجتماعی ) دریای واژه ها شبیه خودم آی ایشقی بهارهای پیاپی .. لاله عباسی های من سرنوشت شاعری گلچینی از بهترین ها خوب بو بكش پدرجان این شعرها از من نیست از شعر بافی تا شعر نویسی صدای پائیز ( خانم پناهی ) آفرینش های ادبی حوزه هنری یک جرعه غزل اشک قو نخل بی سر ( استاد دکتر دلخوش ) ولوج سرنوشت جای پای خدا آیا روحی اینجا هست ؟ آليهان ( جناب حشمت الله حياتي ) قسمتی از درون ( استاد وثيق زاده انصاري ) شعر آ گلستان شعر و ادب كريما يزدي هواي تازه بدون رنگ كهنگي ( آناهيتا مساجران ) شهيد عشق ( جناب سيٌد حسيني ) دلنوشته ها جناب معارف سرنوشت شاعری عشوه های نارس گذرانه ها انجمن شعر بانوان ايران خانه پدر يك فنجان قهوه تلخ تابش كوير دار بلوط جناب جليل شعاع حضور خلوت انس . گل ياس (زهرا) در سايه سار سرو شعر و نوشته هایم اردیبهشت میمند فارس سرنوشت شاعری شعرناب alireza ayatollahi شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی ) مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری تلق تولوق نسب نامه دودمان آیت اللهی یزدی غریبه تر از همیشه ترنم سکوت شکوفه های نوبهار سفر ، مسافر خوبی نمی شوم وقتی دیوارها سکوت می کنند شاعران پارسی زبان علیرضا آیت اللهی ( ادبی ) خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( انسانشناسی ، مردم شناسی و فرهنگ شناسی ایران بزرگ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi - شعر آ ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) ethno - archi - urbain - habitat - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) 11 - اصول برنامه ریزی مدیریت دولت ج . ا . ا . ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - گام نخست شاعر ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبنا ( آمایش شهری)alireza ayatollahi علیرضاآیت اللهی شهرسازي - معماري - آمايش - بومي و مردمي ( شما بوم ) يزد - یزد شناسی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( علیرضا آیت اللهی ( تحلیل اقتصادی - اجتماعی ) آیت یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شهر من تهران ، شعر من تهران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) شعر شاعر ) شناخت مردم ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi معماری و شهرسازی بومی و مردمی یزد ( علیرضا آیت اللهیalireza ayatollai - یزدنما( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تاریخ یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مرکز اسناد و مدارک یزد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - سند آبی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - رامین : روحانیان آیت اللهی مآل یزدی نژاد ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) مبتنی :مردم شناسی . باستانشناسی . تاریخ . ناحیه یزد آمایش سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ) - جغرافیا و آمایش ( علیرضا آیت اللهی ( alireza ayatollahi ( geographie et amenagement amenagement du territoireساماندهی ( آمایش) سرزمین آمایش سرزمین ؛ ساماندهی کشور علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( تماشا : تعاون.مشارکت.انجمنها.شوراها.اتاقها:تماشا خاطرات آقا میرزا جواد آیت اللهی ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi ( - مقتبس : مطالعات قرآنی ، تحقیقات برنامه و بهره وری سرزمین ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi هیئت و هیئت داری در شهریزد - ورود به بهره وری در سرزمین اسلامی ایران ( علیرضا آیت اللهی alireza ayatollahi پریسا بلاگ پارسی شعر ناب قلم ما مقتبس architecture islamique /la ville musulmane,alireza ayatollahi (Teheran.Iran) پرتال زیگور طراح قالب