علیرضا آیت اللهیalireza ayatollahi

گذشته ی هرکسی چراغ راه آینده اوست ؛ به شرط آن كه به خاطر بسپارد ، تحليل كند و عبرت بگيرد : آينده نتيجه مجموعه تجربيٌات هرچند به ظاهر ناچيز همه افراد بشر درجهان است .

آیا ما ایرانیان منفی گرا ، برعلیه دیپلماسی ، رشد و ترقٌی ، و نهایتا" برعلیه بشریٌت هستیم ؟!

آیا ما ایرانیان منفی گرا ، برعلیه دیپلماسی ، رشد و ترقٌی ، و نهایتا" برعلیه بشریٌت هستیم ؟! ما ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 307 بازدید
اسفند 97
1 پست
خرداد 97
1 پست
آبان 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
2 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
11 پست
بهمن 93
8 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
8 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
6 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
7 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
11 پست
مشروطیت
1 پست
پرورش
1 پست
کنکور
1 پست
نویسندگی
3 پست
انشا’
3 پست
شعر_نو
2 پست
شعرکهن
2 پست
رمضان
1 پست
مرگ
1 پست
غربزدگی
1 پست
خرافات
2 پست
بوف_کور
3 پست
پوچی
1 پست
کافکا
1 پست
چخوف
1 پست
داش_آکل
1 پست
نقش_مثبت
1 پست
بحر_طویل
1 پست
شعر
3 پست
آزادی
1 پست
استقلال
1 پست
مینیاتور
1 پست
دفتر_شعر
1 پست
حقشناسی
1 پست
عزاداری
1 پست
کلمه
1 پست
اصلاح
1 پست
زمستان
1 پست
دروغ
1 پست
غلو
2 پست
اغراق
1 پست
چاپلوسی
1 پست
تملق
1 پست
مشاعره
1 پست
شعرمردمی
1 پست
روز_پدر
1 پست
لاادری
1 پست
فردوسی
1 پست
شاهنامه
1 پست
مد_روز
1 پست
اخلاق
1 پست
ادبیٌات
2 پست
شعربافی
1 پست
تصنیف
1 پست
مرغ_سحر
1 پست
تلخیص
1 پست
نوآوری
2 پست
مطلب
1 پست
شعر_ضعیف
1 پست
نوروز
1 پست
ادبیًات
1 پست
جشن
1 پست
خاطرات
1 پست
عید
1 پست
شعرنو
1 پست
زادروز
1 پست
شعر_شکوه
1 پست
شعر_زن
1 پست
نشر_شعر
1 پست
کپی_رایت
1 پست
مهره_مار
1 پست
به_آذین
1 پست
نقد
1 پست
عکاسی
1 پست
رئالیسم
2 پست
خفته_چند
1 پست
شعر_آزاد
1 پست
جمالزاده
1 پست
توصیف
1 پست
تقلید
1 پست
املا
1 پست
واژه
1 پست
اصطلاح
1 پست
انقلاب_؟!
1 پست
1340
1 پست