سالروز در گذشت متفکر جنجالی یعنی دکتر علی شریعتی ؟!!!

 

 ببخشید ! گویا عکس « جنجالی » اشتباه شده است ؟!

در اوج انقلاب اسلامی ایران در اواخر پائیز 1358 درسمینارهای درسی دوره ی دکتری علوم سیاسی « دانشگاه سوربن » ، و آنهم بیشتر به منظور پاسخگوئی به اتهاماتی که علیه مردم انقلابی ایران می زدند ، به صورت مستمع آزاد شرکت می کردم . روزی به ناگاه یکی از استادان دانشگاه اکس - مارسی را ، که نمی دانستم مشاور فلان وزارتخانه ی جمهوری فرانسه هم هست ، را در جوار خود دیدم .
وقتی ضمن بحث های طرح شده از عملکرد میهندوستان ایران طی قیام ملی 1330 دفاع کردم استاد مزبور گفت در آنتراکت با تو کار دارم و در انتراکت با لحنی برادرانه گفت :
انقلابی بودن یعنی غیر سیاسی بودن ، و چه بسا با بی سیاستی جان و مال و ناموس خودرا به خطر و بالاتر از خطر انداختن . امٌا اگر می خواهی کار سیاسی بکنی سیاست برای برد است و نه برای باخت ! ؛ طرف ِ بازنده ی بالفعل و بالقوه ، چهره های سوخته و افراد مرده را نگیر ! که این عمل یعنی تضمین باخت تو در بازی سیاسی ...
گفتم طرف « حق » را می گیرم . گفت پس در عالَمِ سیاست ، بازنده ای و آنهم از هر سیاستمداری بازنده تر ! ...
من قبلا" نوشته ام و بازهم می نویسم که به هیچ وجه من الوجوه از مریدان و حتی از طرفداران سیاسی مرحوم علی شریعتی نبوده ام و نیستم . امٌا « پا روی حق نهادن » را هم ابدا" نمی پسندم .
امروز که سی و هفتمین سالروز درگذشت یا شهادت دکتر علی شریعتی است تیتری در صفحه اصلی فارس نیوز ، بخش « برگزیده ها » ، نظر ، و بدنبال آن کنجکاویم ، را جلب کرد :
« سالروز درگذشت متفکر جنجالی »
و وقتی به یادداشت مربوطه رفتم « با کمال تاسف و تاثر » ! مشاهده کردم درباره متفکری است که در زمان خود ، در زمان جوانی من ، در خدمت اسلام و نه برعلیه اسلام ، پژوهشگرانه و تحلیگرانه و با تاکید بر آگاهی عمیق و همه جانبه و نه آنچنانکه در تداول عموم میگویند « روشنگرانه - مبارزه گرانه » ، به مباحث اجتماعی - مردم شناسی - مذهبی پرداخته است ؛ و در واقع با تاکید بر ضرورت تحلیل با چشمان باز ، مقترح و بانی بحث هائی در جامعه شناخته می شود که خود از اصول طلبگی در حوزه های علمیه هم هستند . نوشته های دکتر علی شریعتی را باید درست توصیف کرد :
نوشتارهای بحث انگیز ( کجا وی آنها را حکم مطلق و وحی منزل دانسته است ؟ ) و نه جنجالی !.
 وراهنمائی به جوانان جامعه خود در
نوشتنِ نه فقط تعصب آمیز و تفسیری بلکه حتی الامکان تحلیلگرانه .
به جای اینکه با تهمت هائی عوامانه و جدل هائی اینچنینی منتظر کسانی بنشینیم که بنام « اسلام راستین » سرمان را از تن جداکنند فاتحه ای نثار اهل « نوشتارهائی تحلیلی » چون مرحوم دکترعلی شریعتی بنمائیم .

/ 2 نظر / 26 بازدید
ملاحت شاه علیزاده

سلام جناب دکتر آیت اللهی سلام ما را پس از مدتها پذیرا باشید خدایا به من توفیق تلاش در شکست/ صبر در نومیدی/رفتن بی همراه/کار بی پاداش/ تلاش در سکوت/ دین بی دنیا/عظمت بی نام/ خدمت بی نام/ایمان بی ریا/ایمان بی نمود/ عشق بی هوس/ تنهایی در انبوه جمعیت/و دوست داشتن بدون آنکه دوست بداند روزی کن

محمد رو حانی ( نجوا کاشانی)

سلام و درود بسیار خدمت استاد بزرگوار امید وارم از برکات الهی برخوردار و همیشه تندرست و موفق باشید نگاهی عارفانه ، عالمانه و منتقدانه به این موضوع نموده اید . عبارتی در بین علما مرسوم است که می گویند " عاش سعیدا و مات سعیدا " با اجازه ی شما باید این جمله را در مورد استاد شریعتی تغییر داد و گفت : " عاش غریبا و مات غریبا " روانش شاد و جایگاهش رفیع باد .