سیٌد محمد علی جمالزاده و « رجل سیاسی »

سید محمد علی

جمالزاده

هفدهم آبان ( 1376 )، سالروز در گذشت سیٌد محمٌد علی جمالزاده ، نویسنده ایرانی است که برخی او را بنیانگذار نویسندگی مدرن ، و برخی دیگر وی را تنها بنیانگذار داستان نویسی در ایران ( با نگارش داستان کوتاه« یکی بود یکی نبود » درسال 1301 ش دانسته اند .

آثار وی چون « یکی بود یکی نبود » ، « فارسی شکر است » ،  « صحرای محشر » ، دارالمجانین » و...ضمن آنکه در چارچوبمکتب ردالیسم ، معرٌف تاریخ و فرهنگ و تمدن ایرانی هستند ساده نویسی ، روان نویسی ، و به طور کلٌی نگارش بنا به سبک گویش عمومی مردم ( در آن زمان )  ،  و سایر محسٌنات ادبیٌات یا در واقع سبک نگارش فرنگی ( فرانسوی ) را وارد ادبیٌات ایران ساخته اند .

در بخشی از داستان « رجل سیاسی » نوشته وی می خوانیم :

« ...به من راستی راستی کار مشتبه شده و مثل این که همه این ها نتیجه داد و فریاد و جوش و خروش خود من است ، مانند سماوری که آتشش پرزور شده باشد و هی بر سر و صدا و جوش و غلغله خود بیفزاید ، کم کم یک گلوله آتش شده بودم و حرف های کلفتی میزدم که بعدها خودم را هم به تعجٌب در آورد . مخصوصا" وقتی که گفتم شاه هم اگر کمک نکند ، از تخت پائینش می کشم ، اثر مخصوصی کرد. اوٌل از گوشه و کنار دوست و آشناها چندباری پیش من آمدند و تنگ گوشی گفتند : « شیخ جعفر ، خدا بد ندهد ! مگر عقل از سرت پریده ، هذیان می بافی ؟ آدم حلٌاج را به این فضولی ها و گنده گوزی ها چه کار ؟ برو بده عقلت را عوض کنند » .

ولی این حرفها توی گوش شیخ جعفر نمی رفت و درد وطن کار را از اینها گذرانده ، هی صدا را بلندتر کرده و غلغله در زیر سقف بازار می انداختم و صدایم روی صدای بستنی فروش و خیار شمیرانی فروش را می گرفت .

کم کم بیکارها و کور و کچل ها هم دور و ور ما افتادند و ما خودمان را صاحب حشم و سپاهی دیدیم و مثل کاوه آهنگر – که قصٌه اش را پسرم توی مدرسه یاد گرفته و شب ها برایم نقل کرده بود – راه مجلس را پیش گرفتیم و جمعیتمان هم هی زیاد تر شدو همین که جلوی در مجلس رسیدیم ، هزار نفری شده بودیم ...»

/ 10 نظر / 37 بازدید
نسیم

نامش که همیشه سبز است. کاش به قدر لذتی که در دل ما ریخته روحش قرین آرامش باشد

صلا

وبالاخره جمال زاده! سلام پدرجان راستی پدرجان چه شد که گذشت و گذشت و قرعه به نام جمال زاده افتاد برای ورود ادبیات گویشی عمومی به ادبیات نوشتاری؟ جامعه لزومش را حس نکرده بود؟ یا حس کرده بود و جمالزاده ای نبود برای این کار؟ یا اینکه زمانه منتظر ورود دوران روشنفکری و مشروطیت تاریخ بود؟

اثیره

سلام زیبا نوشتن ، خانه تکانی ذهن و افکار است و تعبیر در نگرش و بینش ما به محیط اجتماعی است.استفاده درست از قلم برای خواندن و نوشتن برای زندگی و زیستن بهتر. جمالزاده از نویسندگانی است که باعث تحولی در فرایند نوشتن و فکر ایجاد کرده است.

مطهر

استاد ارجمندم جناب آقای آیت اللهی با سلام و سپاس فراوان پس از مدتی تاخیر امروز توفیق یافتم نمی از یم معارف شما را ببینم. من ندانستم چرا از اظهار نظز می ترسید؟

خانوم آقا

آقای دکتر باورم نمی شه شما د رمورد مطلب من چنین نظری داده باشید....اولش با یکی از دوستانم اشتباه گرفته بودم ...ممنون از لطفتون....ممنون...الان که دارم می رم ...سر فرصت می ام و مطلبتون رو می خونم ...عذر تقصیر[گل]

http://khaneipedar.persianblog.ir/

قلم جادویی جمال زاده بخشی از جذابیتهایی است که درکتابخوانی داشته ام. دارالمجانین او را چندین بار خوانده ام و کمتر کتابی را مثل این اثر شگفت او یافته ام.

دردانه

سلام و هزاران درود .... من با شعف فراوان "سر و ته یک کرباس را خواندم " ....مطلب تان در مورد "جمال زاده" برایم بی نهایت ارزشمند بود و آموختم .....ممنون به خاطر گزیده زیبایتان از رجل سیاسی ..... درود و سپاس