خُب ، بیا غنچه بکن لب ها تا ....


خُب ، بیا غنچه بکن لب ها تا ...

......................

که بَرَد دل از من

چشم مخمور و فسونکار شَبَت


و چو روز

سر زند خور به عشق

من و دلدادگی تو باهم

بزنیم این دف را :

باز نوروز آمد !

لیک این بار به عشق

وه چه پیروز آمد !


برکت باد تو را

پس مبارک بادا


  بس مبارک بادا ../ 0 نظر / 93 بازدید