سعید نفیسی و حقشناسی

 

 

چرا اکثریت ما مردم به قدر کافی نمک شناس نیستیم ؟ به قدر کافی حقشناس نیستیم ؟ ؛ حتی گاه دستی که از آن عسل می خوریم را ... 
این سؤالی است که بیش از نیم قرن است ذهن مرا به خود مشغول داشته است ؛ و اتفاقا" از همان زمانی که بخشی از ییک داستان کتاب ستارگان سیاه ، اثر سعید نفیسی را خوانده بودم و هیچگاه فکر نمی کردم که بعدهاچه نقشی در زندگی من خواهد یافت .
 سعید نفیسی طی 71 سال عمر خود بیش از چهل کتاب و شاید بیش از چهارصد مقاله و...و... به جامعه ما هدیه کرده است . امٌا آنچه بیش از همه به شخص من مربوط می شود :شاید از قرآن که گذشت هیچ کتابی به اندازه فرهنگ فرانسه - فارسیِ ترجمه ی سعید نفیسی در دستان من نچرخیده باشد و مورد استفاده من قرار نگرفته باشد . و شاید باورتان نشود که من روحانی زاده بارها و بارها برایش فاتحه خوانده ام که تشکری کرده باشم . امروز دیدم سالروز تولدش هست گفتم یک شعرش را بیاورم .
 
 
 
 
 
دختران امروز و مادران فردا
 
 
ای  دخترکان  ماه  رخسار
                               وقت  است  اگر  بهوش  باشید
پند  من  بیدل  دل  افکار 
                                 بر  دل  بنهید  و  گوش  باشید
غافل  نشوید  موقع  کار
                                گر  نیش  خورید  نوش  باشید
ای  پردگیان  نغز  دلدار
                               کوشید  که  پرده  پوش  باشید
                      تا  آنکه  شوید  محرم  راز
غره  مشوید  بر  رخ  خوب
                                  کان  نیز  چو  گل بسی  نپاید
جز خلق نکوی و خوی مطلوب
                                خو با ن   ز ما نه    ر ا   نشاید  
بینید  زمانه  را  پر  آشوب 
                                 و ین ظلم و ستم که رخ  نماید
جز  سعی شما  و صبر  ایوب
                                 از   عهدهء    هیچکس    نیاید
                       کارام  کند  زمانه  را  باز
ای  دخترکان  رافت  آموز
                                 در  دانش و مردمی  بکوشید
در  کینه  چو  برق  خانمانسوز
                                 با دشمن خود  دمی بجوشید
بر  قامت  دلبر  دل  افروز
                                  جز  جامهء  تربیت  نپوشید
تا کی چو عجوزکان بهر دوز
                                   از  جور  زمانه  میخروشید
                       کاین  رنج  نبودتان  ز  آغاز
/ 3 نظر / 12 بازدید
اثیره

سلام درود بر شما روحشان شاد ممنون م از این که یاد آوری می کنید تا فراموش نکنیم قرار است دنیا را ما بسازیم و دختران ما . امروز تابلوی را کشیدم از زنی که دهانش رابا حریر سفید بسته و دو تا سیب را با ریسمان به دستانش آویخته ...زنی که در کلاف زندگی محصور است ...

همه چی کده

سلام امیدوارم این توفیق الهی نصیبتون بشه تشریف بیارین

گردآفرید

سلام جناب آیت اللهی بعد از مدتها دل هوای تپیدن اینجا را کرده آمدم و خواندم از تبریک عیدتان تا تبریک و تسلیت تا سعید نفیسی دیدم خبری از خر انلاین نیست[چشمک] درست گفتم ؟ " خر آنلاین " بوده؟ تولدتون هم با تاخیر مبارک