یادی از هفتادمین زاد روز صادق هدایت

 

 

آیت اللهی : برای ما که دوست و همنشین و همزمان با صادق هداست نبوده ابم گفته های استاد حجٌت است . امٌا دریافتن عقابد او در اینگونه موارد آسان نیست و قضاوتی قاطع یا عجولانه نیابد کرد . در این مباحث قبلا" صحبت شده و دوستان صمیمیش به روشنگری آن پرداخته اند . هدایت در مسائل ماوراء الطبیعی – روح – مذهب – مرگ و... مانده است و گاهی هم که از آنها توجیهاتی نموده با سوء تفاهم خوانندگان آثارش مواجه شده است .

مثلا" برخی از قضٌات عالیرتبه افکار هدایت ! وقتی به گفته « مرگ یا آزادی » وی رسیده اند  با مقداری تعبیر و تغییر و تحشیه حکم کرده اند که آزادی در نظر هدایت تنها در مرگ و نیستی است . آنها حتی نخواسته اند به نحوه ی فکر و ارائه مطلب صادق هدایت بیردازند  .

اگر هدایت آزادی را مترادف با مرگ آورده است به این دلیل است که آزادی را در رهائی از قید و بندهای بی دلیل اجتماعی می دانسته و چون با چشم واقع بین خود می دیده است که روز به روز بر این کلاف سردرگم قید و بندها افزوده می شود به تنها راه آزادی از آنها ، مرگ ، اشاره کرده است .

نه اینکه مرگ را هدف بداند  ، وسیله ای دانسته که حلٌال بعضی از مشکلات است ....

خود به سوی مرگ رفت تا زندگی کند – نوشته است : « ای مرگ ! ... تو نوشداروی ماتمزدگی و نا امیدی می باشی ... تو زندگی جاویدان داری .... » .

زندگی برای او چیزی جز رسالت نبود و می دانست که با جرقٌه مرگش آتشی می افروزد تا پرتو راه گمگشتگانی بی خبر شود . گویا می دانست که بدعت زندگی بعد از مرگ  و جاودانگی برای هنرمندان را چاره ای نیست . و از اینجا بود که خواست زودتر بمیرد تا زود تر متولٌد شود ! تا هدایت کنونی بشود با چند میلیون کتا بخوانی که کتایهایش را خوانده اند و نتیجه گرفته اند . تا دوستان چه گویند ...

صفایخش : مرگ تنها حقیقتی است که می شود باور کرد ... مرگ که سرانجام ما را به سوی خویش می خواند . حضور مرگ همه موهومات را نیست و نابود می کند . ما بچٌه مرگ هستیم و مرگ است که ما را از فریب های زندگی نجات می دهد و از ته زندگی اوست که ما را صدا می زند و بسوی خوبش می خواند .

( هنوز هم ادامه دارد ) 

/ 1 نظر / 127 بازدید
سايت و انجمن عشق سرا عاشقي (بازگشايي مجدد)

دوست عزيز سلام سايت و انجمن عشق سرا عاشقي بلاخره بعداز چند سال تعطيلي مجددا اغاز به کار کرده است لطفا با حظور خودتان عشق سرا را رونقي دوباره بدهيد لازم به ذکر است که عشق سرا در زمينه گفتگوهاي عاشقانه و درد و دل هاي عاشقانه و خاطرات و داستان و...کلا هر چيزي در زمينه عشق و عاشقي فعاليت مي کند www.asheghisara.ir با احترام