صادق هدایت با طنزی مردم شناختی و روانشناختی ایرانی - جهانی

آیت اللهی : و با تمام اشکالاتی که بر شمردید ، نهایت حساسیت و دقت خود را در تشریح و تعریف لحظات داستان هایش بکار می برد و گاهی تشبیهاتی در سر حدٌ اعجاز دارد ؛ مثل این قسمت از بوف کور که یادداشت کرده ام :
« صداهای دوردست خفیف به گوش می رسید ، شاید یک مرغ یا پرنده رهگذ ری خواب می دید ، شاید گیاه ها می روئیدند ... »
گذشته از این در داستان ها ی هدایت با لحظات و حالات غیر مترقبی که عامیانه پسند آنها مورد توجه یان فلمینگ و پیتر اودانل و آگاتا کریستی قرار گرفته است ، و خلق الله را به خود جلب کرده ، مواجه می شویم . البته همانطور که گفتم در سطحی بالا و متفکرانه ، و نه چون « جیمزباند » ، « مودستی بلیز » و « هرکول پوآرو » ! . طنز او نیز چنین است . فرضا" همسایه ما عزیز نسین که با چند کتاب خود جائی میان ما با زکرده تنها گوشه ای از طنز هدایت را به شیوه ای مردم پسند ارائه می دهد . « چاخان » عزیز نسین قهرمانی است سطحی تر و از نظر محیط محدود تر از « حاجی آقا » ی هدایت .
شیدرنگ : سخنان صادق هدایت از دو جهت طنز آمیز و آمیخته با شوخی بود . یکی آنکه بهانه و دست آویز بدست دشمنان و مخالفان ندهد که کمتر موجب آزارش شوند . بیشتر طنز نویسان بدینگونه بوده اند . چاپلین بیش از بیست فیلم مستند ساخت و کسی مزاحمش نشد . یکبار لب به سخن گشود که سبب اخراجش از آمریکا شد . از اینجهت هدایت غیر از طنز از افسانه سرائی نیز مد د می گرفت .
آیت اللهی : گویا به موازات نارضائی هدایت از زندگی نسبت طنز در نوشته های او کاهش یافته تا به « بوف کور » رسیده است . در داستانهای هدایت ، از نظر فرم ، محتوا و به طور کلٌی طرح داستانی ، بوف کور را مشخص تر می بینیم  و تقریبا" هم از طرف منتقد ین ایرانی و هم از طرف منتقدین بیگانه بهترین داستان او معرفی شده است . امٌا باید به خاطر داشت که هدایت با قید و بند و اصول دست و پاگیر ، چه در امور اجتماعی ، چه در هنر ، و چه در داستان نویسی مخا لف بوده است و برای او اهمیتی نداشته است که قواعد سطحی آن زمان را رعایت نکند .
اگر می بینیم به نحوی تفکر – تعمق و ژرف بینی را شرط استفاده از داستانهایش قرار داده است لازم بوده است ؛ نه کافی و نه فتوائی که داده باشد و قانون وضع کرده باشد . سبک او را شبیه سبک چخوف – داستایوسکی و کافکا دانسته اند و بانام این چند نفر به یاد نهضتی می افتیم که ادبیات قدیم را واگذاشته و به « ادبیات نو » مشهور شده است .
داستایوسکی
استاد پروین گنابادی : در سبک نویسندگی هدایت و شیاهت کارش با چخوف و داستایوسکی بحثی نیست . منتهی مجموعه ای از مردم شناسی ایران را نیز به ما ارائه داده است . سعی داشت که ملٌت ایران را بشناسد و در این کار موفق شد . روانشناسی را نیز از نظر دور نداشت ؛ « علویه خانم او دارای یک زمینه عمیق روانشناسی است  . 
/ 2 نظر / 20 بازدید
درآمد ثابت ماهيانه 2 ميليون تومان !

درآمد ثابت ماهيانه 2 ميليون تومان ! خودتان آقاي خودتان باشيد ... آيا از کار براي ديگران خسته شده ايد؟ به دنبال استقلال کاري هستيد؟ آيا روزانه زمان زيادي را در اينترنت مي گذرانيد؟ آيا تمايل داريد که اين زمان باطله را تبديل به درآمد کنيد؟ آيا تصميم داريد شروع به کسب درآمد کنيد اما سرمايه چنداني نداريد؟ شما با با کمي پشتکار و صرف زمان اندکي مي توانيد ماهيانه تا چند ميليون تومان درآمد داشته باشيد. به نظرتان اينکار غيرممکن است؟ با خواندن پيشنهاد ما خواهيد ديد که اينطور نيست. شرايط : http://mrleech.ir

تفكر ميان رشته اي

استاد سلام.. با توجه به مواردي كه در پروفايل نوشته ايد، چندرشته اي هستيد.. به وبلاگ ميان رشته اي ما هم سر بزنيد و نظري اظهار بفرماييد... بخصوص در مورد ادبيات و نسبت آ با ميان رشتگي اگر نكته اي بفرماييد با افتخار و به نام شناخته شده درج مي كنيم... با افتخار منتظرتان هستيم[گل][گل][گل]