پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1397

آیا ما ایرانیان منفی گرا ، برعلیه دیپلماسی ، رشد و ترقٌی ، و نهایتا" برعلیه بشریٌت هستیم ؟!

آیا ما ایرانیان منفی گرا ، برعلیه دیپلماسی ، رشد و ترقٌی ، و نهایتا" برعلیه بشریٌت هستیم ؟! ما ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 126 بازدید