دیکته : ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود

 سعدی و کاروان

50 سال قبل از این بر اثر کم تحرٌکی فرهنگی جامعه هنوز هم ادبیٌات و هنرهای زیبای قرنها قبل از آن مطبوع و مورد پسند قریب به تمام مردم و از آنجمله جوانان جامعه بودند . رسم بر این بود که برخی از دانش آموزان دفترچه گلچینی از اشعار مطلوب خود تهیٌه می کردند که همان اشعار بر طبع سنٌتی پسند آنان گواهی می دادند .

دفتر چه شعر من که از 1340 شروع به نوشتن آن کرده ام و به طورکلی مربوط به نیمه اوٌل دهه 1350 می شود با این شعر از شیخ اجل سعدی شیرازی شروع شده است :

ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود

و آن دل که با خود داشتم با دلستانم می رود

من مانده ام مهجور از او ، بیچاره و رنجور از او

گوئی که نیشی دور از او در استخوانم می رود

خوب ! نوجوان و جوان ، احساساتی و عاشق پیشه است ؛ و می توان این فرصت را به غنیمت گرفته برنامه های آموزشی مطبوع تری برای وی تهیٌه و اجراکرد .

آیا دیده اید کسی شعر را دیکته کند ؟ . من در یکی از کلاسهای آن زمان دیده ام که دبیری سنٌت شکن شعری را به ما به عنوان دیکته گفت و چون در هنجار آموزشی آن زمان نبود با پوزخندهای برخی از دانش آموزان مواجه گردید ! . اقدامات فردی و موردی طبیعتا" آنچنان که باید و شاید کار ساز نمی افتند و عزم جمعی در سازمان آموزش و پرورش برای حلٌ چنین مسائلی اجتناب ناپذیر است .

/ 1 نظر / 6 بازدید
محمد حسين اكبري

بي قرار توام و در دل تنگم گله هاست- ...آه بي تاب شدن عادت كم حوصله هاست- مثل عكس رخ مهتاب كه افتاده در آب؛ در دلم هستي و بين من و تو فاصله هاست- آسمان با قفس تنگ چه فرقي دارد؟ بال وقتي قفس پر زدن چلچله هاست. باز مي پرسمت از مسئله ي دوري و عشق، وسكوت تو جواب همه ي مسئله هاست- با سلام و عرض ادب - خوشحال ميشم به منم سر بزنين . موفق وسلامت و پيروز باشين