محکوم بی گناه - 2

 محکوم بی گناه (2)

آنجا تقریبا" زیرزمینی بود که بصورت خوفناک و ظلمانی در آمده بود ... با آن چوب شکسته ها و چند کیسه خاک و یک چاله کوچک پارچه می بافت . عجیب است در این خانه شوم ، در این خانه سیه چال مرگ و با این پنجه های چروک خورده و استخوانی پیرزن ... زیبا ترین پارچه ها بافته شده بود ! پس راست می گفتند ؟ او جادو گر است ؟ نه ، نه . اغلب مردم شهر ما از این پارچه ها میبافند . پارچه ای که سالها از این سیه چالها گذشته است ... این چوب شکسته ها (... ) حرکت میکردند و چنگال های بی رمق پیرزن با لرزش های محسوسی بین آنها کار خود را انجام می دادند . دیگر این لرزش از ترس نبود ... دیگر این پیرزن خمیده جادو نمیکرد و دیگر این کودکانش که با رخسارهای زرد رنگ ، بدنهای نحیف و لاغر او را کمک می کردند ارواح نبودند . آنها در خانه ای زندگی می کردند که سالها مردم آن را شوم میدانستند . در سیه چال نمناکی که در تابستان جز شراره آتش کویر و در زمستان جز سرمای سوزان چیزی نداشت . آنجا از گور هم بدتر است ، وحشت آور است ... شاید بتوانند شکم خود را سیر کنند و شاید هم این همیشه غیر ممکن بوده است ... نه ، نه ، این پیرزن و صدها پیرزن دیگر . این کودک و صدها کودک دیگر می کوشند و در کمال قناعت میبافند ولی بچه مشقٌتی ... اگر آنها قناعت و بردباری آنها مشهور دنیا نبود . پارچه بافت آنها ، محصول مشقٌت آنها بر اندام گلگون زیبا رویان ، در مجلل ترین قصرها خودنمائی می کند .و آن دستها ، آن آفریننده ها ... اینجا بود که عبدالحمید خشن یاغی ، عبد الحمید سنگدل گریه میکرد ...؟

-         رضا پس چطور پارچه های ترمه و ابریشمی و..و..و.. یزد معروف است ! پس چطور آنها را با قیمت گزاف در خارج میخرند ؟ پس چطور مرغوبیٌت آنها بیش از محصول کارخانجات بزرگ دنیا است . کارخانجاتی که از لحاظ کمیٌت و کیفیٌت با با این سیه چالها قابل مقایسه نیستند . کارخانجاتی که از لحاظ بهداشت با این بیغوله های متعفن برابر نیست ، کارخانجاتی که کارگرانش از هر حیث مرفٌه و آسوده اند و ماشین هائی که چون این چوب شکسته ها باعث تعجیل مرگ نمی شوند و..و...

آن کارخانه ها و این بیغوله ها ؟ آن کارگران و این زنده بگوران ؟ و عاقبت این پارچه ها و آن پارچه ها ؟...

راستی اگر آن کارخانجات  آن ماشینها و وسائل جدید ، آن مقررات فنٌی و بهداشتی ، آن رفاه و اطمینان ... با این کارگران زحمتکش ، با این کارگران قانع و صبور و با این کارگران بالفطره هنرمند ... در یکجا جمع می شد معجزه نمیشد ؟ ...

امٌا ... امٌا هنوز معجزه بوقوع نپیوسته ، هنوز هم آنها بخاطر اینکه زحمتکش و قانعند در این سیه چالها و با این تخته پاره ها کار می کنند . باور کنید وضع آنان از زندانیان ، از زندانیان گناهکار بدتر است . آنها بدون تقصیر در عذابند و شاید هنر شهر ما محکوم به نیستی است . محکوم بیگناه و بی دلیل .

---------------

توضیح :

چند کلمه از متن به دلیل مخدوش شدن نسخه دردست اینجانب نا خوانا بوده و منتقل نشده است . ویرایش و نقطه گذاری و ... بر عهده ویراستار صفحه اصفهان - یزد بوده است و احتمالا" غلط هائی چاپی  

/ 2 نظر / 6 بازدید
احمدی

سلام . درست است اول تصور کردم دارم یک داستان در ژانر جنائی می خوانم تا اینکه ... درست است همیشه همه چیز آنطور نیست که در ظاهر بنظر میرسد بقول شاعر دیده می خواهم سبب سوراخ کن ... حیف که همیشه چیزهای لازم با هم یکجا جمع نمی شوند.

دردانه

و اما قسمت دوم را که خواندم بغضم گرفت از رونمایی خیلی از واقعیت های قدیم و دور و البته اکنون ......کاش باز هم دل های سنگ گریه میکردند ....