« گویا ز که نالیم که از ماست که بر ما ست »

 

دقٌت کنید ! توجٌه ! توجٌه !


نیازی نیست کسی ما را تحقیر کند ، ما خودمان دچار خود کم بینی هستیم !
نیازی نیست کسی حال ما را بکیرد ؛ ما خودمان عاشق گریه کردن هستیم !
نیازی نیست کسی ما را بزند ، ما خودمان خود زنی می کنیم !
نیازی نیست کسی از عمرمابکاهد ، ما خودمان شهره مصرف فست فود ها و چرب و شیرین هاتا ...عصبانیت در هرچیزو مقابل هرکس و پناه به حشیش و ...تاتریاک و هروئین و قرص برنج وشیشه و...
اصلا" ما عاشق مرگ هستیم تا وضعمان بهتر شود ! : تنها راه رهائی راه رفتن به قبر است ! ، آنهم هرچه زودتر ...
نیازی نیست کسی سیاست به ما یاد بدهد ؛ ما خودمان از صبح تا شب دروغ میگوئیم ، فرافکنی می کنیم ، تهمت میزنیم ! افتراء می بندیم !... در حدٌ خرده فروشی و به خصوص عمده فروشی ...
این فروشندگان ، و... همه شان دزد اند ! ، امٌا ما دزد نیستیم ؛ حقٌ خودمان را از جیب مردم بر میداریم ! حتی اگر یک مداد باشد ! علم اقتصاد ما از اینجا شروع می شود ...
خیانت به وطن ؟ صله رحم نداریم ؟ دیگر بچٌه محله هارانمیشناسیم ؟ دوستی هایمان ریاکارانه و حسابگرانه شده است ؟ خود زنی  می کنیم ؟ ، اینها همه ازبرکت ِ ..
نمیخواهد فرهنگ به ما بیاموزید ! ، خودمان هنگ چیزهائی هستیم که ...
خودکفای خود کفا ! چه نیازی به خارجه ؟!
 و بعد ، یکدیگر را به تمسخر و تحقیرو تحمیق و ... تدفین میگیریم ! البته به منظور رستگاری دوجانبه و اعزام پاکدلان به بهشت برین ! .
... و ادبیٌات ما هم ناشی از اخلاق ما است ! و اخلاق ما ناشی از فطرت ما ،وراثتمان که برخی می گویند حتی بخش اعظم وراثت هم ناشی از محیط اجتماعی آباء و اجدادی است ... و هر آنچیزی که به ما تلقین کرده اند ، ذهن و فکر مارا به آن عادت داده اند تا از آن به نفع خود بهره برداری کنند ...
... و اینجاست که بعضی مثل جمالزاده و صادق هدایت بیشتر متوجه مسائل درونی « جامعه ی ایرانی بر علیه فرد - فرد ایرانی جماعت » بودند :
« از ماست که بر ما  است » !
 و لابد میفرمائید همه اینها چه ربطی به مرحوم سید جلال سادات آل احمد که پس فردا سالروزفقدان اوست و خدا رحمتش کند ؛ تصویرش راآن بالا آورده ای ، و ...
عرض می کنم !

/ 0 نظر / 16 بازدید