کاریرد و ارزش انشاء

 

کاربرد و ارزش انشاء


آیا شما در کنکور ورودی دانشگاه شرکت کرده اید ؟!


در کنکور ، انشاء به چه دردتان خورد ؟ .


50 سال قبل در چنین روزهائی  که تازه در تهران ساکن شده بودم تا به خواست برخی از خویشانم به دانشگاه مشهد ، که در آنجا با رتبه ای عالی قبولشده  بودم ،  نروم و به دانشگاه تهران بروم همیشه این سؤال برایم مطرح بود که :
- حال ، انشاء های خوبم دردوره دبیرستان به چه کارم می آیند ؟!. زبان خارجی ، تاریخ ، جغرافی ، فلسفه و منطق ، بدیع و قافیه و عروض ، تاریخ ادبیات ، و دستور زبان فارسی در کنکور به کارم می آیند ؛ امٌا نگارش خوب به فارسی چه ؟!!! .
انشاءهم درست مثل نقاشی وورزش در کنکورتقریبا" هیچ نقش وتاثیری نداشت ( البته درکنکور داخلی معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران نقاشی به کارم آمد ؛ ولی انشاء؟ ابدا") .
ارزش انشاء درنظر فارغ التحصیلی که کنکوری می شد بسیارپائین می آمد ؛ چرا که در کنکور ، به عنوان دروازه ی توفیقات بعدی و شاید اشتغال و تشکیل زندگی خانوادگی ، تقریبا" هیچ تاثیری نداشت .
از آنجا ، یعنی تیرو مرداد 1344 ، نه تنها اهمٌیت انشاء ، بلکه به طور کلٌی جایگاه ادبیات ، در ذهن و نظرمن بسیار تنزٌل یافت و یکی از دلایل روی چرخاندن از ادبیٌات، وورودم به رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران گردید ...

/ 1 نظر / 56 بازدید
تکتم دلسوز(فانوس)

سلام و عرض ادب... دعوتید به نقد جرعه ای شعر سپید... مانا باشید سپاس یا حق[گل]